wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 78.75 74,81   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCHRONA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZED SZPIEGOSTWEM GOSPODARCZYM


HERMAN P. ŁABUZ P. SAFJAŃSKI T.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 78.75 Twoja cena  74,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym

Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy


Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez przedsiębiorcę zagrożeniom związanym ze szpiegostwem gospodarczym, która to problematyka nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania.

Nakreślono koncepcję ochrony przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, możliwie wyczerpująco ukazując te zagadnienia, które dotąd nie doczekały się opracowania. Ukazuje rozległość  zagadnień, jakimi powinni zajmować się przedsiębiorcy, gdyż szpiegostwo gospodarcze i nieuczciwa  konkurencja może wkraczać w praktycznie każdą sferę działania przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie

Rozdział 1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD DZIAŁANIA Z OBSZARU SZPIEGOSTWA GOSPODARCZEGO
Paweł Łabuz, Tomasz Safjański

Rozdział 2. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY KONTRWYWIADOWCZEJ OCHRONY BIZNESU
Piotr Herman

Wywiad gospodarczy
Wywiad konkurencyjny
Wywiad biznesowy
Konkurencja i potencjał strategiczny
Wywiadowcze Centrum Doskonalenia
Cykl wywiadowczy
Źródła danych
Rozwój analityki
Przewaga analityczna
Systemy bezpieczeństwa biznesu
Polityka bezpieczeństwa
Zarządzanie ryzykiem
System ochrony mienia
System zarządzania zgodnością
System zarządzania ciągłością działania
System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
System zarządzania jakością
System przeciwdziałania korupcji
System przeciwdziałania nadużyciom
Program ochrony marki
Zarządzanie kryzysowe
System zarządzania BHP
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
System cyberbezpieczeństwa
Zarządzanie strategiczne
Poziomy zarządzania
Kapitał intelektualny
System wczesnego ostrzegania
Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu (CSI)

Rozdział 3. OCHRONA INFORMACJI BIZNESOWYCH W ASPEKCIE PRAWNYM I NORMATYWNYM
Tomasz Safjański

Tajemnica przedsiębiorcy
Tajemnica przedsiębiorstwa
Tajemnica pracodawcy
Tajemnice handlowe
Tajemnica negocjacji
Umowa NDA
Tajemnica bankowa
Tajemnica ksiąg rachunkowych
Tajemnica instrumentów finansowych
Dane osobowe
Informacje niejawne
Specjalistyczne know-how
Tajemnica telekomunikacyjna
Międzynarodowe normy ISO

Rozdział 4. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE JAKO OCHRONA PRZED INFILTRACJĄ WYWIADOWCZĄ
Paweł Łabuz, Tomasz Safjański

Norma ISO 37001  
Zalecenia CBA

Rozdział 5. ZABEZPIECZENIE ZASOBÓW LUDZKICH I MATERIALNYCH FIRMY W ASPEKCIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM SZPIEGOSTWEM GOSPODARCZYM
Piotr Herman, Tomasz Safjański

Zabezpieczenia techniczne
Rozwiązania architektoniczno-budowlane
Strefy chronione
Kancelarie informacji chronionych
Pomieszczenie do bezpiecznych rozmów
System przepustkowy
Tajne wejścia
System sygnalizacja włamania i napadu
Telewizyjny system dozorowy
Śmietnikologia
Sejfy
Kontrola antyinwigilacyjna
Bezpieczeństwo osobowe
Zakaz konkurencji
Wymóg niekaralności
Badania wariograficzne
Badania przedzatrudnieniowe
Ochrona i monitoring pracowników
Fałszywa rekrutacja
Bezpieczeństwo podróży
Etapy zarządzania ryzykiem podróży
Szantaż i uwikłanie w przestępstwo
Porwanie i sytuacja zakładnicza

Rozdział 6. OCHRONA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH PRZED SZPIEGOSTWEM GOSPODARCZYM
Piotr Herman

Systemy
Chmury obliczeniowe
Blockchain
Urządzenia mobilne
Zagrożenia
Spam i phishing
Spoofing
Scumware i adware
Botnet
Podsłuch sieciowy
Trojan
Rootkit
Backdoor
Spyware
Keylogger
Malware
Wirusy
Robaki
Kradzież
Password attack
Kradzież tożsamości i hijacker
Kradzież zasobów finansowych
Carding i skimming
Stealware
Kradzież kont w mediach społecznościowych
Kradzież skrzynki e-mail
Kopiowanie danych
Sabotaż
Exploit
Wabbit (fork bomb)
Cyberterroryzm
Trendy
Ransomware
Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja
Rozwój narzędzi analitycznych
Ochrona tożsamości
Internet rzeczy
Usługi finansowe
E-administracja
Security IT
Informatyka śledcza
Testy penetracyjne
Certyfikacja

Rozdział 7. OCHRONA KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ PRZED SZPIEGOSTWEM
Piotr Herman

Komunikacja
Zagrożenia komunikacji biznesowej
Szpiedzy
Socjotechnika
Czynniki motywujące do współpracy
Podstawowe reguły manipulacji
Cykl socjotechniczny
Obrona przed atakiem socjotechnicznym
Obserwacja
Przeciwdziałanie technice operacyjnej (TSCM)
Usługi TSCM
Sytuacje krytyczne
Nagranie przebiegu spotkania
Podsłuch telefoniczny
IMSI Catcher
Mobilny nadzór GPS

Rozdział 8. WERYFIKACJA INFORMACJI NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM INFILTRACJI WYWIADOWCZEJ
Paweł Łabuz

Krajowy Rejestr Sądowy
Krajowy Rejestr Karny
Co obejmuje weryfikacja kontrahenta?
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wykaz podatników VAT
Szczegółowa weryfikacja kontrahenta
Biura informacji gospodarczej
Wywiadownie gospodarcze
Urząd Skarbowy
Systemy Komisji Europejskiej

Rozdział 9. ZINTEGROWANY SYSTEM OCHRONY INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Tomasz Safjański

Zarządzanie ryzykiem infiltracji wywiadowczej
Compliance jako element przeciwdziałania infiltracji

Rozdział 10. SYGNALIŚCI JAKO ISTOTNY ELEMENT PRZECIWDZIAŁANIA SZPIEGOSTWU GOSPODARCZEMU
Piotr Herman

Sygnaliści a ochrona danych osobowych i tajemnic firmy
Europejska dyrektywa sygnalistyczna i uregulowania krajowe
Przywództwo
Pracownicy
Komunikacja i szkolenia
Kultura organizacji
Informacje na temat procedur
Kanały przyjmowania zgłoszeń
Zapewnienie poufności sygnalistów
Czas na udzielenie odpowiedzi
Wyznaczenie osób kontaktowych
Podejmowanie działań następczych
Ochrona danych osobowych
Etapy wdrażania systemu sygnalistów
Sygnaliści w systemie bezpieczeństwa państwa

Rozdział 11. ROLA ORGANÓW PAŃSTWA W ZAPEWNIENIU PRZEDSIĘBIORCOM OCHRONY PRZED SZPIEGOSTWEM GOSPODARCZYM
Tomasz Safjański, Paweł Łabuz

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa
Ochrona informacji niejawnych
Profilaktyka antykorupcyjna i kontrwywiadowcza
Ściganie karne
Dochodzenie roszczeń cywilnych
Współpraca na linii: organy państwa ‒ przedsiębiorcy

Zakończenie
Wykaz grafik
Bibliografia

302 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021