wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 54.00 51,30   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PSYCHOLOGIA MEDYCYNA I PRAWO W ZAWODACH TRUDNYCH I NIEBEZPIECZNYCH


DOŁĘGA Z. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych


W szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy uznanie danej profesji za zawód trudny wiąże się ze wskazaniem na szczególne wymagania formalne i organizacyjne dotyczące aktywności ludzi na przypisanych im stanowiskach pracy. Podkreśla się w tym zakresie konieczność uzyskania odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień, dostrzegając jednocześnie znaczące obciążenia psychofizyczne pracowników, którzy z formalno-prawnego punktu widzenia wstępne warunki zatrudnienia mogą spełniać. (…) O ile pojęcie zawodu trudnego jest szerokie, bo zawiera w sobie aspekty zarówno obiektywnie rozumianej, jak i subiektywnie odczuwanej uciążliwości pracy, o tyle pojęcie zawodu niebezpiecznego jest węższe. Zawiera się niejako w polu semantycznym zawodu trudnego, bo zawód trudny nie zawsze musi być niebezpieczny, ale każdy niebezpieczny jest bezdyskusyjnie trudny. Jest więc wyjątkowy, a wyjątkowość owa wiąże się nie tylko z trudem wykonywania danej pracy, ale także z ryzykiem ciągłego lub okresowego narażania się na utratę tego, co najcenniejsze. Niektóre zawody są po prostu niebezpieczne, bo wykonujący je pracownicy mogą stracić zdrowie, a nawet życie. Wynika to zwykle wprost z obiektywnych warunków, w jakich praca przebiega. (…) Odpowiednie regulacje prawne starają się kodyfikować warunki wykonywania zawodów trudnych i niebezpiecznych, by minimalizować oczywiste w nich ryzyka. Poza regulacjami prawnymi pozostaje jednak percepcja i sens ludzkich zachowań, ocena i wartościowanie ich istoty oraz celu, który, jak się okazuje po lekturze tej monografii zbiorowej, może wynikać po prostu z pasji słusznego działania.

Ze wstępu
Wstęp

Praca zawodowa – między dobrostanem psychicznym a poczuciem samotności
Zofia Dołęga

Radzenie sobie ze stresem a wizualizacja, style myślenia i specyficzne zagrożenia w kontekście osobowości typu D w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Anna Lubas, Maria Mondry

Działania przy zaginięciach i poszukiwaniach zaginionych – trudności prawne, psychologiczne oraz praktyczne
Joanna Stojer-Polańska

Zawód lekarza jako przykład zawodu trudnego – dylematy na tle wykładni medycznej oraz eugeniczno-teratologicznej przesłanki aborcyjnej
Agnieszka Kania

Psychologia w oddziale intensywnej terapii – doskonalenie kompetencji inter- i intrapersonalnych studentów medycyny UJ CM
Donata Liberacka

Podobieństwa i różnice w zakresie sprawności poznawczej i psychomotorycznej kierowców przyjmujących i nieprzyjmujących leków
Krzysztof Horoszkiewicz

Obciążenie poznawcze w lotnictwie – koncepcje, pomiar i konsekwencje dla bezpieczeństwa pilota
Marta Molińska

Kompetencje społeczne instruktorów przygotowujących do zawodu kontrolera ruchu lotniczego
Wioleta Tomczyk, Tomasz Goździcki

Analogiczne środowiska ekstremalne – stacje polarne a misje kosmiczne
Agnieszka Skorupa, Wiktoria Smołkowska, Paweł Bianga

Czas pracy lekarzy. Wybrane aspekty prawne i praktyczne związane z ponadwymiarowym obciążeniem pracą
Karolina Lau, Janusz Kasperczyk, Mirosław Tyrpień, Jacek Olszewski, Jadwiga Jośko-Ochojska

Znaczenie kryminalistycznego śladu językowego dla rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. Czy istnieje „językowy odcisk palca”?
Jadwiga Stawnicka

Adwokat – zawód trudny czy niebezpieczny
Agnieszka Szydełko

178 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021