wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KIEROWANIE ZESPOŁAMI ZRÓŻNICOWANYMI ZE WZGLĘDU NA STYL ŻYCIA


CEWIŃSKA J. STRIKER M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 59.29 Twoja cena  56,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia


Monografia stanowi kontynuację rozważań podjętych w książce Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole (2020). W tej publikacji, podobnie jak w poprzedniej, autorki zaprezentowały wybrane wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ. Przedstawiły opinie kierowników i pracowników na temat wpływu stylu życia na proces kierowania zespołami.

Na podstawie tych badań stwierdziły m.in., że w miejscach pracy akceptowane są różne style życia pracowników, ale podwładni muszą stosować się do zasad przyjętych w organizacji. Według kierowników i pracowników przełożony nie powinien mieć prawa do ingerowania w style życia podwładnych. Kierownicy, szczególnie starsi wiekiem i stażem oraz przed 30. rokiem życia, częściej od pracowników deklarują otwartość na różnorodność stylów życia i większą przychylność wobec pracowników. Zaobserwowano również, że mężczyźni częściej niż kobiety godzą się na uwzględnianie stylu życia w podejmowaniu decyzji dotyczących podwładnych i dają kierownikom przyzwolenie na ingerowanie w tę sferę.

Ponadto zauważono, że łatwiej jest kierować zespołami, których członkowie mają podobny styl życia. W mniejszych organizacjach i mniej licznych zespołach kierownicy częściej biorą pod uwagę styl życia podwładnych oraz częściej niż w dużych społecznościach zdarza im się z tego względu podejmować negatywne decyzje.

Wstęp 7

1. Różnorodność jako wyzwanie dla kierowników zespołów 11
1.1. Różnorodność pracowników – interpretacja i zakres pojęcia 11
1.2. Znaczenie różnorodności dla kierowania zespołami – przegląd badań 16
1.3. Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia – założenia badawcze 26

2. Styl życia podwładnych a podejmowanie decyzji kierowniczych 37
2.1. Funkcjonowanie zespołów zróżnicowanych ze względu na styl życia 37
2.2. Uwzględnianie stylu życia przy podejmowaniu decyzji kierowniczych 45
2.3. Podejmowanie wybranych decyzji kierowniczych z powodu stylu życia podwładnych 63

3. Ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych 73
3.1. Prawo kierownika do ingerowania w obszarach związanych ze zdrowym stylem życia i wyglądem zewnętrznym podwładnych 73
3.2. Prawo kierownika do ingerowania w obszary związane z aktywnością pozazawodową podwładnych 85
3.3. Kluczowe determinanty opinii badanych na temat prawa kierownika do ingerowania w styl życia podwładnych 98

4. Wnioski z badań 107
4.1. Ogólna charakterystyka badanych i ich opinii na temat stylu życia jako czynnika determinującego decyzje kierownicze 107
4.2. Omówienie wyników 111
4.3. Ograniczenia przyjętej metodyki i kierunki dalszych badań 119

Zakończenie 123

Bibliografia 127

Załączniki 133
Załącznik 1. Fragment kwestionariusza ankiety skierowanej do kierowników 133
Załącznik 2. Fragment kwestionariusza ankiety skierowanej do pracowników 137
Załącznik 3. Charakterystyka badanych kierowników i pracowników 140

Spis tabel 143

Spis wykresów 147

152 strony, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021