wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ELEMENTY STYLU ŻYCIA JAKO DETERMINANTY PRACY W ZESPOLE


CEWIŃSKA J. STRIKER M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 59.29 Twoja cena  56,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole


Problematyka stylu życia w naukach o zarządzaniu staje się coraz bardziej istotna. Większy nacisk kładzie się na kwestie różnorodności pracowników w organizacjach i zespołach, a także na ich styl życia. Podkreśla się, że to zróżnicowanie wpływa pozytywnie lub negatywnie na wiele parametrów zespołowych, na przykład klimat, poziom zaufania czy efektywność zespołu. Sytuacja ta stanowi nowe wyzwanie dla praktyków, których zadaniem staje się tworzenie środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu indywidualnych i organizacyjnych korzyści w oparciu o zarządzanie zespołem zróżnicowanym ze względu na styl życia i kształtowanie zaangażowania jego członków.

Autorki sprowadzają wywody terminologiczno-teoretyczne do minimum, rozwijając wątek empiryczno-praktyczny. Książka stanowi ciekawy raport z przeprowadzonych badań. Licznie zgromadzona bibliografia pozwala uwzględnić najnowsze trendy w tym obszarze i wytyczyć kierunki dalszego rozwoju.

Tematyka jest nowa i oryginalna zarówno na gruncie polskim, jak i literatury światowej. Autorki wskazują że celem monografii „jest wskazanie zasadności badania stylów życia i elementów je kształtujących w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi”. Jak dotąd niewiele opracowań w obszarze nauk o zarządzaniu zostało poświęconych tej problematyce.

Publikacja, dzięki przeprowadzonym badaniom empirycznym i próbie systematyzacji dotychczasowego stanu badań, przyczynia się również do poszerzenia wiedzy po­święconej znaczeniu stylu życia w naukach o zarządzaniu.

Z recenzji dr hab. Dagmary Lewickiej, prof. AGH

Wstęp 7

Rozdział 1. Styl życia 11
1.1. Styl życia – interpretacje znaczeniowe 11
1.2. Elementy stylu życia 17
1.3. Rodzaje i zmiana stylów życia 18
1.4. Styl życia jako przedmiot badań 22

Rozdział 2. Aspekty metodyczne i charakterystyka badanych 31
2.1. Metodyka badań 31
2.2. Charakterystyka badanych grup kierowników i pracowników 36
2.3. Zróżnicowanie zespołów ze względu na styl życia pracowników – wyniki ogólne 41

Rozdział 3. Elementy stylu życia związane z aktywnością pozazawodową 59
3.1. Zainteresowania pozazawodowe 59
3.2. Aktywność w życiu rodzinnym 76
3.3. Aktywność w życiu towarzyskim 84
3.4. Aktywność w życiu społeczno-politycznym 97

Rozdział 4. Elementy stylu życia związane z dbałością o zdrowie i kondycję 109
4.1. Zaangażowanie w sport 109
4.2. Dbałość o wygląd 123
4.3. Palenie/niepalenie papierosów 136
4.4. Sposób odżywiania się 147

Rozdział 5. Wnioski z badań 159
5.1. Ogólny obraz badanych oraz ich opinii na temat stylu życia w miejscu pracy 159
5.2. Omówienie wyników 163
5.3. Ograniczenia przyjętej metodyki i kierunki dalszych badań 171

Zakończenie 175
Bibliografia 179
Załączniki 185
Spis tabel 193
Spis wykresów 199

206 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021