wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE TOM 1 MODELOWANIE LOGISTYCZNYCH PROCESÓW DECYZYJNYCH


JEWCZAK M. KONARZEWSKA I. KUCHARSKI A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 59.29 Twoja cena  56,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Optymalizacja w logistyce

Tom 1

Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych


Logistyka obejmuje procesy systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Procesy te mają miejsce zarówno w przypadku wielkich korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. Ważną rolę w każdym z działów logistyki odgrywa podejmowanie decyzji dotyczących zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji czy magazynowania. Decydenci starają się dokonywać optymalnych racjonalnych wyborów.

Celem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikowi modeli i metod optymalizacyjnych wspomagających decyzje, które mogą przynieść podmiotowi gospodarczemu maksymalne korzyści, ewentualnie jak najmniejsze straty. Omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi pozwalających przeprowadzić optymalizację elementów łańcucha logistycznego. Zaprezentowano też najnowsze wyniki badań z tego zakresu. Autorzy dołożyli starań, by język publikacji był jednocześnie matematycznie precyzyjny i przystępny.

Publikacja ma charakter naukowy i dydaktyczny. Naukowość wynika z uporządkowania wielu zagadnień i podporządkowania ich jednemu celowi, jakim jest optymalizacja działań logistycznych. Natomiast aspekt dydaktyczny wynika z zamieszczenia nie tylko teorii, lecz także przykładów, które doskonale ilustrują prezentowane narzędzia. Praca jest dobrze pomyślana jako materiał zawierający narzędzia dla decydentów.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wprowadzenie

Rozdział I
Liniowa optymalizacja zagadnień logistycznych
1. Poszukiwanie decyzji optymalnej
2. Programowanie liniowe
3. Algorytm simplex i jego odmiany
3.1. Klasyczna wersja algorytmu simplex
3.2. Degeneracja rozwiązania zadania PL
3.3. Dualizm i analiza wrażliwości
3.4. Metoda dwóch faz
3.5. Zrewidowana metoda simplex
3.6. Dualna metoda simplex
4. Parametryczne programowanie liniowe
4.1. Parametryzacja współczynników funkcji celu
4.2. Parametryzacja prawych stron ograniczeń
5. Programowanie liniowe w liczbach całkowitych
5.1. Konsekwencje wprowadzenia zmiennych o wartościach całkowitych
5.2. Metoda podziału i ograniczeń
5.3. Algorytm Gomory‘ego

Rozdział II
Problemy przydziału
1. Natura problemów przydziału
2. Algorytm węgierski
2.1. Schemat postępowania w algorytmie węgierskim
2.2. Algorytm węgierski jako wariant metody simplex
3. Rozszerzenia problemu przydziału
3.1. Uogólniony problem przydziału GAP
3.2. Kwadratowy problem przydziału

Rozdział III
Zarządzanie projektem w logistyce
1. Istota i charakterystyka projektów
2. Rola projektów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3. Projekty logistyczne jako szczególny rodzaj projektów
4. Planowanie sieciowe
5. Planowanie przebiegu projektu
5.1. Technika CPM
5.2. Technika MPM
5.3. Technika PERT
5.4. Zastosowanie optymalizacji liniowej do wyznaczania ścieżki krytycznej
6. Planowanie zasobów projektu
6.1. Technika LESS
6.2. Zastosowanie optymalizacji liniowej do analizy czasowo-kosztowej projektu
6.3. Technika PERT-COST
7. Studium przypadku - wdrożenie systemu komputerowego w firmie handlowej

Rozdział IV
Teoria masowej obsługi
1. Teoretyczne aspekty systemów kolejkowych
2. Wybrane modele masowej obsługi
2.1. Modele typu M/M/s/řř/řř
2.2. Modele typu M/M/s/řř/řř z uchylonymi założeniami
2.3. Model M/6/l/oo/oo

Rozdział V
Prognozowanie popytu
1. Zarys teorii popytu w ekonomii
2. Podstawowe pojęcia, mierniki oceny jakości prognoz
3. Rodzaje metod prognostycznych wykorzystywanych w prognozowaniu popytu
3.1. Kryteria wyboru metod prognostycznych
3.2. Dobór odpowiedniej metody prognozowania
3.3. Błędy prognoz
3.4. Trafność i dopuszczalność prognoz
4. Zastosowanie wybranych metod w prognozowaniu popytu i sprzedaży
4.1. Prognozowanie szeregów o niskiej zmienności
4.2. Prognozowanie szeregów o wysokiej zmienności

Bibliografia

Dodatek 1. Sposoby konstrukcji prognoz dla wybranych metod

Dodatek 2. Mierniki trafności prognoz

Dodatek 3. Podsumowanie wyników dla metody wskaźników sezonowości addytywnej i multiplikatywnej

Dodatek 4. Wybrane elementy teorii prawdopodobieństwa
1. Pojęcia podstawowe
2. Prawdopodobieństwo-definicje
3. Zmienna losowa i jej wybrane charakterystyki
4. Wybrane jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa

Dodatek 5. Optymalizacja liniowa w środowisku R

Spis tabel
Spis rysunków

284 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021