wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WPŁYW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA


KOWALSKA M. MISZTAL A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa


W publikacji zaprezentowano kierunki wpływu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Zawiera ona omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz jego determinantami, a także dotyczy istoty bezpieczeństwa finansowego, czynników je kształtujących oraz jego wskaźnikowej oceny.

Na szczególną uwagę zasługuje statystyczna ocena wpływu poziomu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 2010–2017.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Rozwój przedsiębiorstw – wybrane aspekty teoretyczne 11
1.1. Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa 11
1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw 15
1.3. Etapy rozwoju przedsiębiorstw 16
1.4. Strategie i metody rozwoju przedsiębiorstwa 19
1.5. Studia przypadków 23
1.5.1. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej CD Projekt 23
1.5.2. Strategia rozwoju spółki Asseco Poland SA 24
1.5.3. Strategia rozwoju spółki LPP SA 25
1.6. Pytania problemowe 26

Rozdział 2. Istota zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 27
2.1. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – wybrane problemy 27
2.2. Zrównoważona przedsiębiorczość 35
2.3. Raportowanie i pomiar zrównoważonego rozwoju 40
2.4. Determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 43
2.5. Studia przypadków 45
2.5.1. Zrównoważony rozwój Mostostalu Warszawa SA 45
2.5.2. Działania Grupy Lotos na rzecz zrównoważonego rozwoju 46
2.5.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana przez Orange Polska 47
2.6. Pytania problemowe 48

Rozdział 3. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw – wybrane problemy teoretyczne 49
3.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne – ujęcie definicyjne 49
3.2. Istota i wymiary bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 54
3.3. Determinanty i zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego 60
3.4. Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa 62
3.5. Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój 64
3.6. Studia przypadków 66
3.6.1. Bezpieczeństwo finansowe małych firm w Polsce 66
3.6.2. Bezpieczeństwo finansowe Grupy Solidex 67
3.6.3. Filary bezpieczeństwa finansowego PKN Orlen SA 67
3.7. Pytania problemowe 68

Rozdział 4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw 69
4.1. Sprawozdania finansowe jako źródło wiedzy o poziomie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 69
4.2. Memoriałowe i kasowe wskaźniki oceny bezpieczeństwa finansowego 77
4.3. Podejście memoriałowe a podejście kasowe do oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 84
4.4. Studia przypadków 89
4.4.1. Memoriałowa i kasowa ocena bezpieczeństwa finansowego polskich spółek transportowych indeksu mWIG40 w latach 2010–2018 89
4.4.2. Syntetyczna ocena bezpieczeństwa finansowego spółek transportowych notowanych w indeksie mWIG40 w latach 2010–2018 92
4.5. Pytania problemowe 94

Rozdział 5. Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – ewaluacja 95
5.1. Metodyka badania 95
5.2. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw wg sekcji PKD2007 – wskaźniki analityczne 97
5.3. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw wg sekcji PKD2007 – ocena 109
5.4. Statystyczna ocena zależności między poziomem bezpieczeństwa finansowego a zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw 116

Zakończenie 119
Bibliografia 123
Spis schematów, tabel i wykresów 135

140 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021