wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TAKTYKI I STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW


SZEMRAJ T. CZAJKOWSKA A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 59.29 Twoja cena  56,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w finansowaniu przedsiębiorstw


Zdolność do utrzymywania płynności finansowej przez przedsiębiorstwa jest podstawą ich egzystencji na rynku. Z kolei płynność finansowa jest wypadkową umiejętnego zarządzania kapitałem obrotowym. Czym jednak jest zarządzanie kapitałem obrotowym? Jak zidentyfikować jego rodzaje? W czym przejawia się długookresowe zarządzanie kapitałem obrotowym? Jaka jest relacja pomiędzy operowaniem kapitałem obrotowym a rentownością i wypłacalnością przedsiębiorstw? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w prezentowanej monografii. Zawiera ona propozycję modelu identyfikującego taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym oraz jego praktyczne zastosowanie w różnych sektorach polskiej gospodarki.

Książka jest adresowana zarówno do kadry menedżerskiej, która wykorzystuje zarządzanie kapitałem obrotowym jako element wspierający podejmowanie strategicznych decyzji finansowych, jak i do pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz studentów kierunków finansowych zainteresowanych kompleksowym podejściem do taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne 15
1.1. Istota i rodzaje finansowania przedsiębiorstw 15
1.1.1. Proces inwestowania kapitału w przedsiębiorstwach 15
1.1.2. Źródła i formy finansowania przedsiębiorstw 17
1.2. Ustalenie struktury finansowania jako problem decyzyjny 26
1.2.1. Struktura kapitałowa na tle struktury finansowania 26
1.2.2. Finansowe cele przedsiębiorstw 28
1.2.3. Strategia i polityka finansowa przedsiębiorstw 31
1.3. Teorie struktury kapitału jako rekomendacje dla polityki finansowania przedsiębiorstw 34
1.3.1. Systematyka teorii struktury kapitału 34
1.3.2. Charakterystyka wybranych teorii struktury kapitału 35
1.3.3. Determinanty realizacji polityki finansowania w świetle teorii struktury kapitału 41

Rozdział 2. Znaczenie kapitału obrotowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 49
2.1. Reguły finansowania przedsiębiorstw 49
2.2. Finansowanie aktywów obrotowych przedsiębiorstw 54
2.2.1. Aktywa obrotowe jako składnik majątku 54
2.2.2. Źródła finansowania aktywów obrotowych 63
2.3. Kapitał obrotowy jako element polityki finansowania 66
2.3.1. Sposoby określania kapitału obrotowego 66
2.3.2. Poziom i struktura kapitału obrotowego 68
2.3.3. Warunki skutecznego zarządzania kapitałem obrotowym 73
2.3.4. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 79

Rozdział 3. Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstw 87
3.1. Systematyzacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym 87
3.1.1. Istota i cel tworzenia strategii zarządzania kapitałem obrotowym 87
3.1.2. Umiejscowienie i struktura strategii zarządzania kapitałem obrotowym w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw 88
3.1.3. Główne sposoby strategicznego zarządzania kapitałem obrotowym 90
3.1.4. Rodzaje strategii zarządzania kapitałem obrotowym 92
3.2. Metodyka identyfikacji taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym 106
3.2.1. Metodyka identyfikacji taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym według kryterium wypłacalności 108
3.2.2. Ustalanie taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym według zapotrzebowania na kapitał obrotowy 108
3.2.2.1. Rozpoznawanie taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym według potrzeb operacyjnych i pieniężnych 109
3.2.2.2. Metodyka identyfikacji taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym a potrzeby kapitałowe wynikające z prowadzonej działalności operacyjnej 110
3.2.2.3. Metodyka identyfikacji taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym a potrzeby kapitałowe wynikające z realizowanej sprzedaży 113
3.3. Determinanty wyboru i realizacji taktyk i strategii zarządzania kapitałem obrotowym 114
3.4. Taktyki i strategie zarządzania kapitałem obrotowym jako sygnalizator zagrożenia bankructwem 120

Rozdział 4. Statystyczna analiza taktyk i strategii kapitału obrotowego przedsiębiorstw 123
4.1. Zarządzanie kapitałem obrotowym w spółkach notowanych na GPW – charakterystyka badań 123
4.2. Taktyki, strategie oraz struktura kapitału obrotowego 126
4.2.1. Identyfikacja taktyk zarządzania kapitałem obrotowym 126
4.2.2. Identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym 131
4.2.3. Struktura aktywów przedsiębiorstw a zarządzanie kapitałem obrotowym w układzie branżowym 140
4.2.4. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a zarządzanie kapitałem obrotowym w układzie branżowym 147
4.2.5. Rotacja majątku i zobowiązań przedsiębiorstw a zarządzanie kapitałem obrotowym 151
4.3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w kontekście płynności 155
4.3.1. Symptomy utraty płynności przedsiębiorstw a sterowanie kapitałem obrotowym 155
4.3.1.1. Symptomy utraty płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym według kryterium wypłacalności 164
4.3.1.2. Symptomy utraty płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym według kryterium zapotrzebowania na kapitał obrotowy z perspektywy potrzeb operacyjnych i pieniężnych 165
4.3.1.3. Symptomy utraty płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym według kryterium zapotrzebowania na kapitał obrotowy z perspektywy prowadzonej działalności operacyjnej 167
4.3.1.4. Symptomy utraty płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym według kryterium zapotrzebowania na kapitał obrotowy z perspektywy realizowanej sprzedaży 168
4.3.2. Płynność przedsiębiorstw w świetle modeli dyskryminacyjnych a operowanie kapitałem obrotowym 169
4.4. Zarządzanie kapitałem obrotowym względem miar rozwojowych przedsiębiorstw 181
4.5. Analiza wybranych determinant kapitału obrotowego 201
4.5.1. Ocena wydatków inwestycyjnych w kontekście zarządzania kapitałem obrotowym 203
4.5.2. Dywidendy na tle zarządzania kapitałem obrotowym 204
4.5.3. Wpływ wahań na rynku walutowym na operowanie kapitałem obrotowym 205
4.5.4. Zmiany w zarządach i akcjonariacie a zarządzanie kapitałem obrotowym spółek 207
4.6. Zarządzanie kapitałem obrotowym w świetle realizacji głównych celów finansowych spółek 209

Zakończenie 213
Bibliografia 217
Spis tabel, wykresów, schematów 231

234 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021