wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KULTURA RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZINNYCH


SADKOWSKA J.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych


W literaturze zarówno światowej, jak i krajowej występuje zauważalna luka badawcza związana z nierozpoznaniem zjawiska, jakim jest kultura podejmowania ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, a w konsekwencji: 1. niedostatecznym zdiagnozowaniem istoty oraz przejawów powyższego zjawiska, wymiarów kultury podejmowania ryzyka oraz jej uwarunkowań 2. niezidentyfikowaniem rodzajów tej kultury oraz jej potencjalnego oddziaływania 3. brakiem analiz dotyczących potencjalnych możliwości sposobów kształtowania kultury podejmowania ryzyka w przedsiębiorstwie. Powyższy wątek badawczy jest w przypadku przedsiębiorczości rodzinnej kluczowy, przede wszystkim w kontekście poznania, jakie oddziaływanie na kulturę podejmowania ryzyka wywiera kultura ryzyka właścicieli przedsiębiorstwa, a jakie kultura ryzyka innych interesariuszy, w tym pracowników. Wskazana powyżej luka badawcza ma istotne konsekwencje w obszarze praktyki gospodarczej. W aspekcie praktycznym, w procesach zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym uwaga właściciela lub innej osoby zarządzającej koncentruje się na identyfikacji, a następnie analizie ryzyka w celu zaplanowania optymalnych reakcji na nie. Pomija się natomiast aspekty kulturowe związane z ryzykiem oraz znaczenie, jakie mają one dla podejmowanych decyzji, a w konsekwencji dla rezultatu prowadzonych działań i przedsięwzięć. Przedsiębiorcy rodzinni nie umieją identyfikować, przez co nie znają specyfiki kultury ryzyka istniejącej w przedsiębiorstwie, w efekcie finalnym zaś nie potrafią jej kształtować i rozwijać zgodnie z przyjętymi założeniami. Ponadto przedsiębiorcy nie mając świadomości i wiedzy dotyczącej relacji pomiędzy kulturą ryzyka a kulturą innych interesariuszy nie potrafią identyfikować jej słabych i mocnych stron, oraz zagrożeń i szans, jakie z niej wynikają. W konsekwencji nierozpoznana kultura podejmowania ryzyka może sama stanowić istotne źródło ryzyka dla przedsiębiorstwa, a przez to zmniejszać szanse na powodzenie realizowanych przedsięwzięć.

Wstęp

Rozdział 1. Ryzyko – perspektywa zarządzania

1.1. Istota i rodzaje ryzyka
1.2. Ryzyko a niepewność
1.3. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem
1.4. Zarządzanie ryzykiem a budowanie wartości

Rozdział 2. Kultura ryzyka

2.1. Kultura ryzyka – dylematy definicyjne
2.2. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie – analiza bibliometryczna
2.3. Istota kultury ryzyka w przedsiębiorstwie
2.4. Budowanie kultury ryzyka w przedsiębiorstwie

Rozdział 3. Przedsiębiorstwo rodzinne – analiza teoriopoznawcza

3.1. Przedsiębiorstwo rodzinne – dylematy definicyjne
3.2. Klasyfikacje przedsiębiorstw rodzinnych
3.3. Specyfika działalności przedsiębiorstw rodzinnych
3.4. Przedsiębiorstwa rodzinne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Rozdział 4. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych

4.1. Kultura organizacyjna – wyzwania poznawcze
4.2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a realizacja pojedynczych operacji biznesowych i złożonych przedsięwzięć
4.3. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych – analiza zrealizowanych badań
4.4. Metody poznawania kultury w przedsiębiorstwach rodzinnych – przegląd badań

Rozdział 5. Kształtowanie się kultury ryzyka w podmiotach rodzinnych

5.1. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym – specyfika, uwarunkowania, oddziaływanie
5.2. Wymiary kultury ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym
5.3. Rodzaje kultury ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym
5.4. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym jako źródło ryzyka

Rozdział 6. Metodyczna koncepcja badań

6.1. Identyfikacja empirycznej luki badawczej
6.2. Problem badawczy, cel pracy i pytania badawcze
6.3. Problem badawczy a tło paradygmatyczne
6.4. Dobór metod w studiach empirycznych
6.5. Metoda studium przypadku w badaniu zagadnień kulturowych
6.6. Realizacja postępowania badawczego w badanych przedsiębiorstwach

Rozdział 7. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym – ujęcie modelowe i empiryczne

7.1. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym – ujęcie modelowe
7.2. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym A – studium przypadku
7.3. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym B – studium przypadku
7.4. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym C – studium przypadku
7.5. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym D – studium przypadku
7.6. Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis schematów
Spis załączników
Załączniki

350 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021