wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


BYŁEŃ S.

wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

cena netto: 100.00 Twoja cena  95,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


Autor dokonał weryfikacji i oceny możliwości zintegrowanego wieloszczeblowego systemu informatycznego resortu obrony narodowej (ZWSI RON) oraz innych autonomicznych branżowych systemów informatycznych starszej generacji pod kątem ich włączenia do systemu zintegrowanego.

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy metodyczne badań

1.1. Sytuacja problemowa
1.2. Przedmiot i podmiot badań
1.3. Cele badań
1.4. Problemy badawcze
1.5. Hipotezy badawcze
1.6. Metody badawcze
1.7. Założenia i procedura badawcza
1.8. Struktura i charakterystyka monografii
1.9. Charakterystyka i ocena literatury oraz materiałów źródłowych przedmiotu badań

Rozdział 2. System kierowania logistyką Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Funkcjonowanie wojskowego systemu logistycznego wobec współczesnych wyzwań systemu obronnego państwa
2.2. Identyfikacja miejsca i funkcji wojskowego systemu logistycznego w systemie obronnym państwa
2.3. System kierowania logistyką wojskową
2.3.1. Kierowanie organizacją zhierarchizowaną
2.3.2. Determinanty funkcjonowania systemu kierowania logistyką wojskową
2.3.3. Instrumenty systemu kierowania logistyką wojskową
2.4. Organizacja systemu kierowania logistyką Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
2.4.1. Poziomy dowodzenia i kierowania logistyką wojskową
2.4.2. System kierowania logistyką wojskową na poziomie polityczno-wojskowym
2.4.3. System kierowania logistyką wojskową na poziomie strategiczno-operacyjnym
2.4.4. System kierowania logistyką wojskową na poziomie taktycznym drugim
2.4.5. System kierowania logistyką wojskową na poziomie taktycznym pierwszym
2.5. Wnioski

Rozdział 3. Zarządzanie zasobami wojska jako determinanta bezpieczeństwa militarnego

3.1. Istota i funkcje zarządzania w organizacji zhierarchizowanej
3.2. Identyfikacja zasobów informacyjnych w organizacji zhierarchizowanej
3.3. Podejście procesowe w zarządzaniu zasobami wojska
3.4. Kryteria podziału systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami
3.4.1. Systemy wspomagające planowanie potrzeb materiałowych
3.4.2. Systemy wspomagające zarządzanie zasobami organizacji
3.4.3. Systemy wspomagające zarządzanie magazynem
3.4.4. Systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw
3.5. Podejście efektywnościowe w zarządzaniu zasobami wojska
3.6. Podejście funkcjonalne w zarządzaniu zasobami wojska
3.7. Kryteria podziału systemów wspomagających zarządzanie logistyką

Rozdział 4. Analiza stanu informatyzacji logistyki wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

4.1. Wprowadzenie
4.2. Identyfikacja wyrobów obronnych  
4.2.1. Etapy identyfikacji i kodyfikacji wyrobów obronnych
4.2.2. Jednolity system kodyfikacyjny wyrobów obronnych
4.2.3. Wdrożenie systemu kodyfikacyjnego NATO
4.3. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 90. XX wieku
4.3.1. Systemy informatyczne wspomagające logistykę w latach 90. XX wieku
4.3.2. Systemy informatyczne klasy LOGIS
4.3.3. Systemy informatyczne klasy SIGMAT
4.3.4. Systemy informatyczny MAG-MAT
4.3.5. System informatyczny SIGMAT-RBM  
4.4. Jednolity Indeks Materiałowy RON
4.5. Analiza stanu informatyzacji logistyki wojskowej w XXI wieku
4.5.1. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2001–2007
4.5.2. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2008–2010
4.5.3. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2011–2013
4.5.4. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2014–2016
4.5.5. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2017–2020
4.6. Wnioski i rekomendacje

Rozdział 5. Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej

5.1. Geneza budowy ZWSI RON
5.2. Podstawy prawne budowy, wdrożenia i eksploatacji ZWSI RON
5.3. Założenia projektowe budowy ZWSI RON
5.4. Wykorzystanie komercyjnego systemu klasy ERP do zarządzania zasobami wojska
5.5. Przeznaczenie ZWSI RON
5.6. Moduły funkcjonalne ZWSI RON
5.6.1. Architektura oprogramowania ZWSI RON
5.6.2. Moduł finansowy FI – rachunkowość finansowa
5.6.3. Moduł finansowy FI-FM – rachunkowość budżetowa
5.6.4. Moduł finansowy CO – rachunkowość zarządcza
5.6.5. Moduł finansowy FI-AA – ewidencja środków trwałych
5.6.6. Moduł logistyczny MM/SD – gospodarka materiałowa
5.7. Rozwój systemu – wdrożenie nowych funkcjonalności ZWSI RON
5.7.1. Docelowa struktura systemu – założenia rozwojowe
5.7.2. Moduł logistyczny PM – gospodarka remontowa
5.7.3. Moduł PWE – podsystem wsparcia eksploatacji na przykładzie KTO Rosomak
5.7.4. Wdrożenie modułu EWM ZWSI RON
5.8. Wnioski

Rozdział 6. System informatyczny wspomagający zarządzanie transportem i ruchem wojsk SI KONWÓJ

6.1. Wprowadzenie
6.2. Geneza powstania, przeznaczenie i podstawowe funkcje SI KONWÓJ
6.3. Budowa i moduły funkcjonalne SI KONWÓJ
6.4. Proces wydawania zezwolenia na przejazd w SI KONWÓJ
6.5. Proces monitorowania przejazdów w SI KONWÓJ
6.6. Analiza danych statystycznych uzasadniających wdrożenie systemu informatycznego KONWÓJ – wyniki badań
6.7. Doświadczenia resortu obrony narodowej z wykorzystania SI KONWÓJ
6.8. Wdrożenie portalu ewidencji zezwoleń w SI KONWÓJ
6.9. Wnioski

Rozdział 7. System informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami osobowymi w wojsku

7.1. Wprowadzenie
7.2. Cechy nowoczesnego zarządzania zasobami osobowymi w organizacji wojskowej
7.3. Potrzeby wojska w zakresie posiadania systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami osobowymi
7.4. Chronologia wdrażania systemu „SEW on-line”
7.5. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu „SEW on-line”
7.6. Struktura systemu ewidencyjnego „SEW on-line”
7.7. Moduły funkcjonalne systemu „SEW on-line”
7.7.1. Moduł rejestracji użytkownika
7.7.2. Moduł użytkownika
7.7.3. Moduł obsady etatowej
7.7.4. Moduł obsady pozaetatowej
7.7.5. Moduł danych osobowych
7.7.6. Pozostałe moduły funkcjonalne
7.8. Wnioski

Rozdział 8. System informatyczny wspomagający planowanie zabezpieczenia logistycznego operacji NATO SI LOGFAS

8.1. Wprowadzenie
8.2. Ogólna charakterystyka systemu LOGFAS
8.3. Moduły funkcjonalne systemu LOGFAS
8.3.1. Grupa modułów logistycznego systemu meldunkowego LOGREP
8.3.2. Grupa modułów wspierających procesy transportu i ruchu wojsk M&T
8.3.3. Grupa modułów wspierających procesy planowania zasobów do operacji ACROSS
8.4. Geneza wdrożenia i funkcjonowanie systemu LOGFAS
8.5. Wymiana informacji logistycznej w systemie LOGFAS
8.6. Wnioski

Rozdział 9. Autonomiczne branżowe systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami wojska

9.1. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dozorem technicznym i metrologią wojskową
9.1.1. Wprowadzenie
9.1.2. Organizacja podsystemu technicznego logistyki wojskowej  
9.1.3. Zarządzanie wojskowym dozorem technicznym
9.1.4. Zarządzanie metrologią wojskową
9.1.5. Charakterystyka systemu informatycznego „doTech”
9.1.6. Charakterystyka systemu informatycznego Logis_Net
9.1.7. Wnioski
9.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie służbą żywnościową w wojsku
9.2.1. Wprowadzenie
9.2.2. Organizacja żywienia zbiorowego wojska w okresie pokoju w warunkach stacjonarnych
9.2.3. Charakterystyka systemu informatycznego KONSUMENT
9.2.4. Charakterystyka systemu informatycznego ABAK
9.2.5. Charakterystyka systemu informatycznego eWOS
9.2.6. Wnioski  
9.3. System informatyczny wspomagający zarządzanie eksploatacją statków powietrznych SAMANTA
9.3.1. Wprowadzenie
9.3.2. Geneza wdrożenia systemu SAMANTA
9.3.3. Zadania, zasady funkcjonowania i możliwości systemu SAMANTA
9.3.4. Moduły funkcjonalne systemu SAMANTA
9.3.5. Wnioski
9.4. System informatyczny wspomagający planowanie rzeczowe i finansowe w jednostce wojskowej
9.4.1. Wprowadzenie
9.4.2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu LBPP
9.4.3. Zadania i możliwości systemu LBPP
9.4.4. Budowa i moduły funkcjonalne systemu LBPP
9.4.5. Wnioski
9.5. System informatyczny wspomagający zarządzanie bazą danych o zasobach gromadzonych na potrzeby wsparcia wojsk sojuszniczych
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Podstawy prawne tworzenia bazy danych na potrzeby wojsk sojuszniczych
9.5.3. Proces tworzenia i zasady funkcjonowania centralnej bazy danych HNS
9.5.4. Możliwości centralnej bazy danych HNS
9.5.5. Perspektywy rozwoju centralnej bazy danych HNS
9.5.6. Wnioski

Rozdział 10. Ocena systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką wojskową – wyniki badań

10.1. Ocena ZWSI RON na podstawie wyników badań ilościowych
10.2. Ocena systemu LOGFAS na podstawie wyników badań ilościowych
10.3. Ocena ZWSI RON na podstawie wyników badań jakościowych

Rozdział 11. Kierunki rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką wojskową

11.1. Korzyści z wdrożenia ZWSI RON
11.2. Kierunki rozwoju ZWSI RON
11.3. Koncepcja informatyzacji logistyki wojskowej – stan docelowy
11.4. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i załączników
Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

420 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021