wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EKSPANSJA ZAGRANICZNA PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KONKURENCJI MIĘDZYNARODOWEJ


BEDNARZ J. PANGSY-KANIA S. TREDER H.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 39.69 Twoja cena  37,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej


Wiele podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ponieważ prowadzenie działalności handlowej na obcych rynkach w otoczeniu nasilającej się konkurencji międzynarodowej wymaga dogłębnego zbadania wielu aspektów oraz dostosowania własnych założeń strategicznych do mechanizmów rynkowych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej. Zjawisko umiędzynarodowienia podmiotów gospodarczych jest charakterystyczną cechą działalności przedsiębiorstw w każdym kraju, niezależnie od ich usytuowania geografcznego, co pozwala spojrzeć na problematykę badawczą jako na uniwersalną, ważną i aktualną. […]

Zdaniem Autorek sprostanie wyzwaniom otwartej konkurencji przez przedsiębiorstwa krajowe na rynku europejskim oraz rynkach międzynarodowych bezpośrednio zależy od zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku międzynarodowego. Tymczasem jednym z głównych warunków jej osią-gnięcia jest dobre rozpoznanie międzynarodowego otoczenia oraz identyfiacja jego najważniejszych cech. Analizie poddano wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takie jak: przesłanki ekspansji zagranicznej, instrumenty stosowane w ramach strategii przedsiębiorstwa, sposoby ograniczenia ryzyka transakcyjnego, dobór właściwych metod i technik marketingowych oraz aktywność przedsiębiorstw w obszarze przedsięwzięć innowacyjnych. […]

Dzięki temu książka kreuje pewne novum poznawcze, mające  również istotną wartość aplikacyjną chociażby dla przedsiębior-ów rozpatrujących możliwość podjęcia działalności na rynkach  zagranicznych”.

Z recenzji dr hab. Aliny Gryni

PRZEDMOWA

1. ZNACZENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI NARODOWEJ W BUDOWANIU POTENCJAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM
1.1. Istota międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
1.2. Klasyczne i neoklasyczne przesłanki rozwoju handlu oraz źródła osiągania przewagi konkurencyjnej państwa
1.3. Współczesne ujęcie konkurencyjności międzynarodowej poprzez uczestnictwo w handlu międzynarodowym
1.4. Uwarunkowania konkurencyjności gospodarki
1.5. Miary międzynarodowej pozycji oraz zdolności konkurencyjnej gospodarek narodowych
1.6. Wpływ stabilności makroekonomicznej na międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej

2. DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ
2.1. Istota, przestanki i formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
2.2. Elementy systemu konkurencyjności podmiotów gospodarczych
2.3. Uwarunkowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
2.4. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
2.5. Strategie konkurencji według M.E. Portera
2.6. Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw w otoczeniu rynku międzynarodowego

3. KSZTAŁTOWANIE RELACJI KONKURENCYJNYCH POMIĘDZY UCZESTNIKAMI RYNKU MIĘDZYNARODOWEGO Z ZASTOSOWANIEM ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH
3.1. Rynek jako otoczenie ekonomiczne wymiany handlowej z zagranicą
3.2. Pojęcie i znaczenie zwyczajów handlowych w praktyce wymiany międzynarodowej
3.3. Zwyczaje handlowe jako podstawa kształtowania warunków kontraktowych
3.4. Zagospodarowanie ryzyka transakcyjnego przy zastosowaniu zwyczajowych metod kształtowania relacji ekonomicznych z partnerami zagranicznymi
3.5. Zastosowanie zwyczajowych warunków ubezpieczenia w przebiegu transakcji handlowych

4. ASPEKTY MARKETINGOWE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
4.1. Strategie internacjonalizacji podmiotów gospodarczych
4.2. Zarządzanie produktami adresowanymi na rynki zagraniczne
4.3. Polityka marki w handlu zagranicznym
4.4. Kształtowanie cen w handlu międzynarodowym
4.5. Uwarunkowania komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym J

5. ZNACZENIE INNOWACYJNOŚCI W PROCESIE KREOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM
5.1. Innowacyjność wybranych krajów na tle ich pozycji konkurencyjnej
5.2. Istota innowacyjności jako podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
5.3. Rodzaje i charakter innowacji
5.4. Cechy innowacyjnego przedsiębiorstwa
5.5. Determinanty aktywności przedsiębiorstw w zakresie podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych
5.6. Pomiar i kryteria oceny aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
5.7. Wpływ innowacyjności na pozycję rynkową przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

202 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021