wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZEMIANY KARNOPRAWNEJ OCHRONY WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W POLSCE


PETASZ P.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 62.39 Twoja cena  59,27 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce


Monografia stanowi kompleksowe ujęcie problematyki fundamentalnej dla demokratycznego państwa prawa, jaką jest kwestia karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania – jednej z podstawowych wolności każdego człowieka we współczesnym świecie.

Praca jest podsumowaniem wieloletnich badań Autora, które koncentrują się na charakterystyce spoczywającego na państwie zadania w sferze ochrony wolności religijnej na gruncie karnym.

Książka jest szczegółową analizą przemian norm prawa karnego na gruncie polskiego systemu prawa karnego, obejmując wszystkie polskie regulacje penalne odnoszące się do omawianego zagadnienia.

Monografia, prezentując analizę ewolucji przepisów prawa karnego, obejmuje również rys historyczny i liczne odniesienia do samego pojęcia religii oraz wolności sumienia i wyznania, a także uwzględnia praktycznie wszystkie akty prawa międzynarodowego dotyczące wolności religijnej.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka wolności sumienia i wyznania
1.1. Zagadnienia wprowadzające
1.2. Definicje pojęć: "religia", "wolność", "tolerancja", "tolerancja religijna", "wolność sumienia i wyznania - wolność religijna"
1.2.1. Pojęcie "religia"
1.2.2. Etymologia pojęcia "wolność"
1.2.3. Pojęcie "tolerancja"
1.2.4. Pojęcie "tolerancja religijna"
1.2.5. Pojęcie "wolność sumienia i wyznania - wolność religijna"
1.3. Rozwój idei wolności sumienia i wyznania
1.4. Zakres podmiotowy wolności sumienia i wyznania
1.5. Zakres przedmiotowy wolności sumienia i wyznania
1.6. Problematyka związków wyznaniowych
1.7. Źródło wolności sumienia i wyznania
1.7.1. Godność ludzka jako pierwotne źródło wolności sumienia i wyznania
1.7.2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1.7.3. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r.
1.7.4. Akty normatywne prawa międzynarodowego
1.8. Granice wolności sumienia i wyznania
1.9. Gwarancje wolności sumienia i wyznania
1.10. Podsumowanie

Rozdział 2
Ewolucja karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w ujęciu historycznym
2.1. Zagadnienia wprowadzające
2.2. Historyczny zarys idei karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania
2.3. Przestępstwa przeciwko uczuciom religijnym w prawie karnym II Rzeczypospolitej
2.3.1. Bluźnierstwo
2.3.2. Obraza religii
2.3.3. Przeszkadzanie aktom kultu religijnego
2.4. Ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej
2.4.1. Zagadnienia wprowadzające
2.4.2. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w dekrecie z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (tzw. mały kodeks karny)
2.4.2.1. Publiczne nawoływanie do waśni wyznaniowych
2.4.2.2. Lżenie, wyszydzanie, poniżanie z powodu przynależności wyznaniowej
2.4.2.3. Naruszenie nietykalności cielesnej człowieka z powodu jego przynależności wyznaniowej
2.4.3. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w dekrecie z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania
2.4.3.1. Dyskryminacja z powodu przynależności wyznaniowej albo bezwyznaniowości
2.4.3.2. Zmuszanie do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych albo powstrzymywanie od udziału w nich
2.4.3.3. Odmowa udostępnienia obrzędu lub czynności religijnej z powodu działalności lub poglądów politycznych, społecznych, naukowych
2.4.3.4. Obraza uczuć religijnych
2.4.3.5. Nawoływanie lub pochwalanie waśni na tle religijnym
2.4.3.6. Lżenie, wyszydzanie, poniżanie z powodu przynależności wyznaniowej
2.4.3.7. Naruszenie nietykalności cielesnej człowieka z powodu jego przynależności wyznaniowej
2.4.3.8. Nadużywanie wolności sumienia i wyznania w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej
2.4.3.9. Nadużywanie wolności wyznania w celach uzyskania korzyści
2.4.4. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w kodeksie karnym z 1969 r. .
2.4.4.1. Dyskryminacja z powodu bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej
2.4.4.2. Publiczne lżenie, wyszydzanie lub poniżanie grupy ludności lub poszczególnej osoby z powodu bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej
2.4.4.3. Czynna napaść na człowieka z powodu jego bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej
2.4.4.4. Nadużywanie wolności sumienia i wyznania na szkodę interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.4.4.5. Wykorzystywanie łatwowierności w sprawach wiary religijnej
2.4.4.6. Zmuszanie do podjęcia czynności religijnej lub udziału w obrzędzie religijnym albo do powstrzymania się od nich
2.4.4.7. Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym
2.4.4.8. Obraza uczuć religijnych
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Ochrona wolności sumienia i wyznania w kodeksie karnym z 1997 r.
3.1. Zagadnienia wprowadzające
3.2. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w kodeksie karnym z 1997 r.
3.2.1. Ograniczenie człowieka w przysługujących mu prawach z powodu jego przynależności wyznaniowej albo bezwyznaniowości  
3.2.2. Złośliwe przeszkadzanie wykonywaniu aktu religijnego
3.2.3. Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym
3.2.4. Obraza uczuć religijnych
3.3. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
Literatura
Orzecznictwo
Źródła internetowe

480 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021