wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UJĘCIE I WYCENA NABYTEJ WARTOŚCI FIRMY W KONTEKŚCIE UŻYTECZNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


GIERUSZ M.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 48.19 Twoja cena  45,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego


Wartość firmy należy do najbardziej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów. Popularnymi rozwiązaniami były:
  • aktywowanie nawet wygenerowanej wewnętrznie wartości firmy,
  • kompensowanie wartości firmy z kapitałami własnymi bez wpływu na wynik okresu,
  • amortyzowanie omawianej kategorii przez okres od 4 do 40 lat,
  • permanentne utrzymywanie jej w bilansie przy wycenie po koszcie historycznym.
Także i obecnie nie ma zgodności między przepisami krajowymi ( ustawa o rachunkowości ) a międzynarodowymi (MSSF, US GAAP). Niniejsze opracowanie ukazuje ewolucję rozumienia czym jest wartość firmy, jak zmieniała się jej wycena na moment początkowego ujęcia i kolejny dzień bilansowy. Te rozważania są punktem wyjścia do analizy na ile obecne rozstrzygnięcia są zgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości i jakie są tego konsekwencje dla sprawozdawczości podmiotów notowanych na giełdach Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec. Ponadto autor zaproponował własną, autorską koncepcję ujmowania i rozliczania tej kontrowersyjnej kategorii bilansowej.

Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja pojęcia wartości firmy oraz jej ujmowania i wyceny
1.1. Istota wartości firmy
1.2. Narodziny pojęcia wartości firmy
1.3. Alternatywne koncepcje goodwilla
1.4. Ewolucja ujęcia rachunkowego wartości firmy w przepisach amerykańskich
1.5. Zmiany podejścia księgowego do goodwilla w regulacjach brytyjskich
1.6. Ujęcie wartości firmy w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
1.7. Wartość firmy w polskich regulacjach w XX wieku
1.8. Podsumowanie

Rozdział 2. Wartość firmy w MSSF 3, wybranych regulacjach krajowych i międzynarodowych
2.1. Ujęcie, wycena i prezentacja nabytej wartości firmy według MSSF 3
2.2. Porównanie rozwiązań MSSF 3 z ustawą o rachunkowości
2.3. Porównanie MSSF 3 z przepisami niemieckimi - Handelsgesetzbuch (HGB)
2.4. Porównanie rozwiązań MSSF 3 z regulacjami amerykańskimi - US GAAP
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Analiza koncepcyjnej spójności zasad rozpoznawania i pomiaru wartości firmy w świetle Założeń Koncepcyjnych oraz MSR/MSSF
3.1. Aktywa według Założeń Koncepcyjnych MSSF
3.2. Pojęcie i zakres wartości niematerialnych w świetle MSR 38
3.3. Wartość firmy jako skutek przeszłego zdarzenia
3.4. Wartość firmy jako składnik kontrolowany przez jednostkę
3.5. Wartość firmy jako źródło przyszłych korzyści ekonomicznych i prawdopodobieństwo ich realizacji
3.6. Wiarygodna wycena wartości firmy
3.7. Wartość firmy a zasady rachunkowości
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Analiza wartości firmy w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych sporządzanych według MSSF i US GAAP
4.1. Podmioty objęte badaniem
4.2. Przedmiot i ograniczenia badania
4.3. Zakres badania i przeprowadzone testy
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Prawa do jednostek zależnych jako alternatywa dla wartości firmy
5.1. Nowe spojrzenie na definicję wartości firmy - pojęcie praw do jednostek zależnych
5.2. Wycena "praw do jednostek zależnych" na dzień początkowego ujęcia
5.3. Wycena "praw do jednostek zależnych" na kolejny dzień bilansowy
5.4. Ustalanie wartości "praw do jednostki zależnej" w szczególnych przypadkach
5.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów

Załączniki
Załącznik 1. Podmioty zakwalifikowane do badania
Załącznik 2. Zakres badania - przykładowe dane podlegające analizie

310 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021