wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BEHAWIORALNY PORTFEL INWESTYCYJNY MÓZG EMOCJE LUKA BEHAWIORALNA


OSTROWSKA E.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Behawioralny portfel inwestycyjny

Mózg – emocje – luka behawioralna


Wstęp

Rozdział 1
Neuroekonomia jako połączenie ekonomii i finansów oraz psychologii i neurobiologii
1.1. Pojęcie i przyczyny rozwoju neuroekonomiiw aspekcie rynków inwestycyjnych
1.2. Mózg odruchowy i mózg refleksyjny w zachowaniach inwestorów - istota i rola
1.3. Zachowania inwestorów z perspektywy neurobiologicznej
1.4. Zachowania inwestorów z perspektywy ekonomiczno-psychologicznej
1.5. Działanie świadomości i podświadomości u inwestora
1.6. Cykl myśli i uczuć inwestora - pętla informacji zwrotnych

Rozdział 2
Rozwój finansów behawioralnych
2.1. Istota i znaczenie finansów behawioralnych
2.2. Etapy rozwoju finansów behawioralnych
2.3. Anomalie behawioralne na rynkach
2.4. Twórcy teorii portfela klasycznego i finansów behawioralnych - laureaci Nagrody Nobla

Rozdział 3
Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych
3.1. Behawioralne zachowania inwestorów i rynków jako przyczyna behawioralnych uwarunkowań zarządzania portfelem
3.2. Powszechnie stosowane podziały uwarunkowań behawioralnych
3.3. Klasyfikacja uwarunkowań behawioralnych według kryterium podmiotowo-przedmiotowego i analityczno-decyzyjnego

Rozdział 4
Emocje i ryzyko determinujące lukę behawioralną w inwestowaniu
4.1. Emocje na rynkach finansowych w trzech perspektywach
4.2. Rodzaje emocji inwestorów
4.2.1. Myślenie i odczuwanie
4.2.2. Chciwość i strach
4.2.3. Przewidywanie i pewność siebie
4.2.4. Zaskoczenie i żal
4.2.5. Skąpstwo i rozrzutność
4.3. Preferencje i ryzyko inwestowania w papiery wartościowe
4.3.1. Preferencje stopy zwrotu-ryzyko
4.3.2. Pomiar stopy zwrotu papierów wartościowych
4.3.3. Pomiar ryzyka papierów wartościowych
4.3.3.1. Miary zmienności
4.3.3.2. Miary zagrożenia
4.3.3.3. Miary wrażliwości
4.3.4. Kowariancja i korelacja papierów wartościowych

Rozdział 5
Luka behawioralna w decyzjach inwestorów
5.1. Paradygmat luki behawioralnej
5.2. Przyczyny powstawania luki behawioralnej
5.3. Proces powstawania luki behawioralnej w aspekcie kreowania wartości portfela inwestycyjnego

Rozdział 6
Teoria behawioralnego portfela inwestycyjnego - metody oceny
6.1. Istota behawioralnego portfela w kontekście teorii klasycznego portfela Markowitza
6.2. Tworzenie piramidalnego portfela behawioralnego
6.3. Ilościowe i behawioralne miary oceny realizacji funkcji rynku kapitałowego jako narzędzie doboru aktywów do portfela inwestycyjnego
6.4. Wskaźniki giełdowe o cechach behawioralnych pomocne w zarządzaniu portfelem
6.5. Analiza zdarzeń (okno zdarzeń) jako metoda oceny behawioralnych skutków wydarzeń niespodziewanych

Rozdział 7
Klasyczne podejście do portfela inwestycyjnego
7.1. Aktywa finansowe i rzeczowe portfela inwestycyjnego
7.2. Analizy wykorzystywane w budowie portfela inwestycyjnego i w zarządzaniu nim
7.2.1. Analiza techniczna papierów wartościowych
7.2.2. Analiza fundamentalna spółek akcyjnych
7.2.3. Analiza behawioralna
7.2.4. Analiza portfelowa w kontekście analizy technicznej, fundamentalnej i behawioralnej
7.3. Kryteria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jako etapu jego budowy i zarządzania nim
7.4. Podstawowe rodzaje klasycznych portfeli inwestycyjnych w teorii rynku kapitałowego
7.4.1. Portfel akcji dwóch spółek
7.4.2. Portfel akcji wielu spółek - model Markowitza
7.4.3. Portfel wieloskładnikowy zawierający akcje i papiery wartościowe wolne od ryzyka - model Tobina
7.4.4. Model jednoczynnikowy Sharpe‘a
7.4.5. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
7.4.6. Syntetyczne miary efektywności portfela - miary Treynora, Sharpe‘a i Jensena

Rozdział 8
Benchmarki w ocenie zarządzania portfelem inwestycyjnym
8.1. Pojęcie, cechy i rola benchmarku
8.2. Wielokryterialna klasyfikacja benchmarków
8.3. Mapa stopa zwrotu-ryzyko w ocenie portfeli z uwzględnieniem benchmarku

Rozdział 9
Skutki behawioralnych zachowań inwestorów i rynków w aspekcie portfela inwestycyjnego - studia przypadków
9.1. Behawioralne zachowania rynku wywołane zdarzeniami gospodarczo-politycznymi w 2011 roku
9.2. Wpływ behawioralnych zachowań inwestorów wskutek ataków terrorystycznych na portfele indeksów giełdowych przed kryzysem finansowym w latach 2001-2005
9.3. Współzależności indeksów giełdowych jako benchmarków w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2010 
9.4. Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako skutek emocji inwestorów w latach 1997-2016
9.5. Efektywność składników portfeli klasycznych i alternatywnych zależna od behawioralnych zachowań wskutek ataku terrorystycznego w 2001 roku (metoda okna zdarzenia)
9.6. Atrakcyjność aktywów klasycznych i alternatywnych (dobra luksusowe i waluty) w behawioralnych uwarunkowaniach hossy i bessy (kryzysu) w latach 2003-2008
9.7. Efektywność portfela klasycznego i alternatywnego w świetle referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej (tzw. brexitu) w 2016 roku (metoda okna zdarzenia)
9.8. Behawioralne zachowania inwestorów wskutek negatywnych wydarzeń w sektorze bankowym w 2018 roku
9.9. Bessa w okresie globalnej pandemii koronawirusa w 2020 roku

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

266 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021