wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIĘDZYNARODOWY HANDEL MORSKI


GOSTOMSKI E. NOWOSIELSKI T.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 36.85 Twoja cena  35,01 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Międzynarodowy handel morski


Książka dotyczy handlu morskiego, sfery kluczowej dla podtrzymania handlu międzynarodowego. W publikacji uwzględniono zagadnienia związane ze swobodą żeglugi morskiej, zasadami funkcjonowania transportu morskiego oraz handlem międzynarodowym. Opisano także usługi realizowane w ramach handlu morskiego oraz dokumentację związaną z procesami transportowymi i ładunkowymi.
 
Książka ukazuje, w jaki sposób realizowany jest handel globalny przy wykorzystaniu statków handlowych. Duże zainteresowanie budzi, skąd pochodzą i jak się znalazły w danym kraju produkty kupowane w lokalnym sklepie. Lektura tej publikacji pozwoli odkryć, jakie zależności i mechanizmy wiążą się z handlem morskim. Czytelnik dowie się, jak silnie gospodarki poszczególnych krajów uzależnione są od transportu różnych towarów drogą morską.

Wstęp      9

Rozdział 1
Historia międzynarodowego handlu morskiego            13
1.1. Handel morski w starożytności i średniowieczu     13
1.2. Znaczenie Hanzy dla rozwoju handlu morskiego w Europie Północnej                17
1.3. Znaczenie odkryć geograficznych dla międzynarodowego handlu morskiego          19
1.4. Handel morski w okresie od pierwszej rewolucji przemysłowej do wybuchu II wojny światowej               21
1.5. Rozwój handlu morskiego w latach 1945–2005              25

Rozdział 2
Idea wolności mórz jako czynnik rozwoju międzynarodowego handlu morskiego          27
2.1. Przesłanki powstania koncepcji wolności mórz     27
2.2. Idea wolności mórz w pracach Hugo Grotiusa             30
2.3. Idea wolności mórz we współczesnym systemie prawa morskiego  31
2.4. Tanie bandery jako dopełnienie idei wolności żeglugi    35
2.5. Swoboda przepływu statków handlowych przez cieśniny duńskie i kanały międzynarodowe            36

Rozdział 3
Miejsce międzynarodowego handlu morskiego w gospodarce światowej  39
3.1. Pojęcie międzynarodowego handlu morskiego                 . 39
3.2. Formy morskiej żeglugi handlowej                         . 43
3.3. Relacje między międzynarodowym handlem morskim a globalnym produktem narodowym brutto i globalnym eksportem          49
3.4. Międzynarodowe organizacje oddziałujące na handel morski na świecie           54

Rozdział 4
Ewolucja polityki żeglugowej na świecie        57
4.1. Istota i uwarunkowania polityki żeglugowej             57
4.2. Protekcjonistyczna i liberalna polityka żeglugowa w ujęciu historycznym       58
4.3. Polityka żeglugowa UE                 63
4.4. Polityka żeglugowa Stanów Zjednoczonych                  66
4.5. Polityka żeglugowa Chin         68

Rozdział 5
Rozwój światowej floty handlowej w latach 2000–2019     71
5.1. Wielkość i struktura światowej floty handlowej              71
5.2. Rozwój floty kontenerowej na świecie                      75
5.3. Bandera i własność statków handlowych na świecie       78

Rozdział 6
Wpływ gospodarki portowej na rozwój światowego handlu morskiego     83
6.1. Porty jako podstawowy element infrastruktury transportu morskiego         83
6.2. Największe porty na świecie          85
6.3. Opłaty portowe           87

Rozdział 7
Światowy transport morski masowych ładunków płynnych              89
7.1. Zbiornikowce i porty obsługujące przewozy ładunków płynnych drogą morską           89
7.2. Wielkość i struktura globalnego handlu morskiego ładunkami płynnymi          91

Rozdział 8
Suche ładunki masowe w obrocie morskim       97
8.1. Światowa flota masowców               97
8.2. Światowe przewozy drogą morską suchych ładunków masowych  100

Rozdział 9
Konwencjonalny handel morski drobnicą                 105
9.1. Ładunki drobnicowe jako przedmiot obrotu morskiego      105
9.2. Światowa flota drobnicowców        107
9.3. Globalny handel morski konwencjonalnymi ładunkami drobnicowymi                 109
9.4. Światowy handel morski ładunkami w kontenerach    112

Rozdział 10
Usługi portowe           . 119
10.1. Ogólna charakterystyka i rodzaje usług portowych              119
10.2. Usługi na rzecz statku i innych środków transportu wykorzystywanych w obrocie portowym      121
10.3. Usługi na rzecz ładunków        . 129
10.4. Usługi portowe na rzecz marynarzy i pasażerów statków          135

Rozdział 11
Umowy w handlu morskim                      137
11.1. Umowy frachtowe          137
11.2. Umowa bukingowa                     146
11.3. Morski list przewozowy         148
11.4. Umowa przewozu pasażerów i ładunków w międzynarodowej żegludze promowej                                 .     148

Rozdział 12
Dokumenty w międzynarodowym handlu morskim       153
12.1. Konosament        153
12.2. Kwit sternika      158
12.3. Manifest ładunkowy w transporcie morskim     160
12.4. Charakterystyka i funkcje faktury w międzynarodowym  handlu morskim                 161
12.5. Dokumenty wymagane przy dokonywaniu odprawy celnej      163

Rozdział 13
Rola międzynarodowych formuł Incoterms 2020 w światowym handlu morskim         167

Rozdział 14
Finansowanie budowy i zakupu statków        173
14.1. Finansowanie budowy statków                    173
14.2. Finansowanie zakupu statków przez armatorów             178
14.3. Pogorszenie się sytuacji na rynku finansowania zakupu statków przez armatorów          180

Rozdział 15
Ubezpieczenia w handlu morskim        . 183
15.1. Narodziny ubezpieczeń morskich                    183
15.2. Ryzyko jako podstawa ubezpieczeń morskich                187
15.3. Podstawowe elementy rynku ubezpieczeń morskich i ich rodzaje           189
15.4. Rodzaje ubezpieczeń morskich                 191

Zakończenie.
Perspektywy światowego handlu morskiego      97
Bibliografia         201
Spis tabel             207
Spis rysunków            209

210 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021