wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU


ROLBIECKI R. WOJEWÓDZKA-KRÓL K. GUS-PUSZCZEWICZ A.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju


Transport wodny śródlądowy spełnia oczekiwania związane z rozwojem zrównoważonym.

Celem monografii jest przedstawienie w sposób uporządkowany i spójny tematycznie znaczenia transportu wodnego śródlądowego w procesie zrównoważonego rozwoju transportu, kierunków jego rozwoju i uwarunkowań wzrostu roli tej gałęzi w obsłudze potrzeb przewozowych. Wykazanie potencjału tej gałęzi transportuj jest uzasadnione brakiem znajomości specyfiki tej gałęzi i jej możliwości jako nowoczesnej gałęzi transportu.

Zgodnie z założonym celem w pierwszej części monografii, na tle teoretycznych rozważań dotyczących istoty transportu zrównoważonego,  przeprowadzono międzygałęziową analizę porównawczą właściwości technicznych i ekonomicznych transportu wodnego śródlądowego oraz wskazano rolę tej gałęzi transportu w rozwiązywaniu głównych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem transportu. Istotnym elementem pierwszej części monografii są także rozważania dotyczące powiązań pomiędzy transportem wodnym śródlądowym a zrównoważonym rozwojem gospodarki wodnej. Kolejne rozdziały to analiza dotychczasowych doświadczeń transportowego znaczenia śródlądowych dróg wodnych w Europie oraz Polsce w obsłudze przewozów ładunków i pasażerów. Ostatecznie badania mają wykazać, że gałąź ta w obsłudze niektórych segmentów rynku może mieć istotne a nawet decydujące znaczenie.

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki włączenia transportu wodnego śródlądowego w procesy zrównoważonego rozwoju
1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu
1.2. Specyfika techniczno-eksploatacyjna transportu wodnego śródlądowego
1.3. Atrakcyjność ekonomiczna transportu wodnego śródlądowego
1.4. Rola transportu wodnego śródlądowego w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu
1.5. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej a transport wodny śródlądowy

Rozdział 2. Transport wodny śródlądowy w kształtowaniu zrównoważonego transportu ładunków
2.1. Transportowe wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w Europie
2.2. Wiodące segmenty rynku obsługiwane przez transport wodny śródlądowy
2.3. Tendencje zmian funkcji przeładunkowej portów śródlądowych w Europie
2.4. Funkcja transportowa śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Rozdział 3. Rola transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przewozów pasażerskich
3.1. Rodzaje przewozów pasażerskich na śródlądowych drogach wodnych
3.2. Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w przewozach turystycznych w Europie
3.3. Przewozy turystyczne na śródlądowych drogach wodnych w Polsce
3.4. Transport wodny śródlądowy jako element komunikacji miejskiej

Rozdział 4. Uwarunkowania wzrostu roli transportu wodnego śródlądowego w zrównoważonym rozwoju transportu
4.1. Potrzeby infrastrukturalne
4.2. Rozwój technologii przewozów
4.3. Procesy integracji transportu wodnego śródlądowego z innymi gałęziami transportu

Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

228 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021