wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WYMIARY PROCESU RESOCJALIZACJI NIELETNICH


JEZIERSKA J. SIEMIONOW J.

wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

cena netto: 39.69 Twoja cena  37,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich


Publikacja wpisuje się w aktualną obecnie w polskiej pedagogice problematykę efektywności oddziaływań wychowawczych. Praca resocjalizacyjna z młodzieżą niedostosowaną społecznie ukierunkowana jest na przygotowanie wychowanków na powrót do środowiska otwartego oraz funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące normy społeczno-prawne. Cel ten nie może być osiągnięty bez stałych poszukiwań skutecznych rozwiązań, jak również wdrażaniu innowacji pedagogicznych. Autorki poza umocowaniem teoretycznym (opartym o różne nurty psychologiczne istotne z punktu widzenia resocjalizacji) zagadnienia resocjalizacji dzieci i młodzieży, wskazują przykładowe programy pracy, a przede wszystkim zachęcają czytelnika do tworzenia własnych autorskich programów ukierunkowanych na pomoc i wsparcie zarówno dziecka jak i jego rodziny.

Publikacja zawiera również opis Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, zasad jego tworzenia i znaczenia dla przebiegu całego procesu resocjalizacji. Ponadto, czytelnik zostanie zapoznany z różnymi modyfikacjami tych programów w zależności od potrzeb i posiadanych przez dziecko jaki jego rodzinę zasobów. Interesujące jest również to jak tworzenie indywidualnych oraz grupowych programów pracy z wychowankami łączy się z zagadnieniem efektywności procesu resocjalizacji, pozwala projektować poszczególne jego etapy, wskazywać skuteczne działania i na bieżąco je modyfikować.

Wstęp

1. Wybrane teoretyczne podstawy planowania i projektowania pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi
1.1. Psychoanaliza
1.1.1. Klasyczna psychoanaliza Zygmunta Freuda
1.1.1.1. Struktura osobowości w ujęciu Zygmunta Freuda, próba wyjaśnienia przestępczego zachowania nieletnich
1.1.1.2. Stadia rozwoju psychoseksualnego w ujęciu Zygmunta Freuda, czyli przejście od id w stronę superego, a możliwość powstania zachowań
przestępczych
1.1.2. Znaczenie roli ego w strukturze osobowości
1.1.2.1. Ego przestępcze w świetle koncepcji Anny Freud
1.1.2.2. Mechanizmy obronne ego
1.1.3. Współczesna psychoanaliza, czyli teoria relacji z obiektem
1.1.3.1. Wpływ superego na styl przystosowania się
1.1.4. Koncepcja przywiązania Johna Bowlby‘ego
1.1.5. Wykorzystanie terapii psychoanalitycznej na potrzeby procesu resocjalizacji
1.2. Podejście poznawczo-behawioralne
1.2.1. Podejście behawioralne
1.2.1.1. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne
1.2.1.2. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury
1.2.1.3. Koncepcje pogranicza, poznawcze regulatory zachowań społecznych, teoria zlokalizowania kontroli Juliana Rottera oraz teoria wyuczonej bezradności Martina Seligmana
1.2.1.4. Wykorzystanie terapii behawioralnej w procesie resocjalizacji
1.2.2. Podejście poznawcze
1.2.2.1. Założenia terapii poznawczo-behawioralnej
1.2.2.2. Nieracjonalne przekonania - zniekształcenia
poznawcze i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
1.2.2.3. Rozwój moralny w ujęciu teorii poznawczych
1.2.2.4. Wykorzystanie terapii poznawczo-behawioralnej w procesie resocjalizacji
1.3. Możliwość wykorzystania innych koncepcji terapeutycznych w pracy z nieletnimi
1.4. Podsumowanie możliwości wykorzystywania koncepcji psychologicznych w projektowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych

2 . Wybrane metody, techniki i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, czyli podstawowy warsztat pracy
2.1. Diagnoza
2.2. Podstawowy warsztat pracy
2.3. Relacja terapeutyczna i opór w procesie pomagania
2.4. Miękkie umiejętności terapeutyczne
2.4.1. Obserwacja
2.4.2. Efektywne słuchanie i umiejętne zadawanie pytań
2.5.Umiejętne wykorzystanie własnych zasobów
2.6. Oddziaływania grupowe i psychoterapia grupowa
2.7. Podsumowanie

3. Proces resocjalizacji w środowisku instytucjonalnym
3.1. Proces resocjalizacji nieletnich jako kontinuum działań
3.2. Proces resocjalizacji jako szczególny rodzaj relacji między wychowankiem a wychowawcą
3.3. Aktywizacja zasobów osobistych i społecznych wychowanków w procesie resocjalizacji

4.Diagnoza pozytywna w resocjalizacji - nowe rozwiązania

5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w procesie resocjalizacji nieletnich: konstrukcja, zawartość, znaczenie
5.1. Przykłady i propozycje zapisów Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego
5.1.1. IPET nr 1
5.1.2. IPET nr 2
5.1.3. IPET nr 3
5.1.4. IPET nr 4
5.2. Ewaluacja w pracy resocjalizacyjnej
5.2.1. Analiza efektów a ewaluacja w pracy resocjalizacyjnej
Zakończenie

Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów

178 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021