wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DORĘCZENIA W POLSKIM PRAWIE KARNYM PROCESOWYM


NIEMIEC W.

wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

cena netto: 45.35 Twoja cena  43,08 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym


Publikacja stanowi pierwsze opracowanie monograficzne poświęcone czynności doręczenia w procesie karnym, w którym Autorka poddała procesową instytucję doręczenia analizie jako czynności procesowej zarówno od stronypodmiotowej, jak i przedmiotowej wraz z ich klasyfikacją.

Ponadto w opracowaniu zostały zbadane warunki modalne prawidłowego dokonania tej czynności wraz z procesowymi skutkami ich naruszenia. W pracy zawarto także uwagi z historii tej instytucji i zaprezentowano rozwiązania obowiązujące w kilku innych krajach.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Doręczenia jako czynność procesowa - zagadnienia ogólne
1. Pojęcie i charakter prawny doręczenia
2. Przepisy o doręczeniach w układzie stadialnym
3. Kształt instytucji doręczeń w polskich ustawach karnoprocesowych w latach 1928-1998
4. Woźny sądowy jako podmiot doręczający - rys historyczny

Rozdział II
Doręczenia w świetle wybranych zasad procesowych
1. Doręczenia a zasada uczciwego procesu
2. Doręczenia a zasada prawa do obrony oraz jawności postępowania
3. Doręczenia a zasada szybkości i koncentracji procesu karnego
4. Doręczenia a zasada pisemności
5. Zasada działania z urzędu a dokonywanie doręczeń w postępowaniu karnym

Rozdział III
Przedmiot i podmiot oraz warunki modalne doręczeń
1. Przedmiot doręczeń
2. Organy procesowe, podmiot doręczający oraz adresaci pism procesowych
2.1. Organy procesowe oraz podmioty doręczające
2.2. Odbiorcy doręczeń
3. Warunki modalne doręczeń
3.1. Miejsce doręczenia
3.1.1. Miejsce zamieszkania
3.1.2. Miejsce zatrudnienia
3.1.3. Lokal organu doręczającego lub podmiotu doręczającego
3.1.4. Lokal siedziby obrońców i pełnomocników
3.1.5. Lokal osoby prawnej
3.1.6. Miejsce zastania adresata
3.2. Czas doręczenia i termin doręczenia
3.3. Język czynności doręczenia
3.4. Podpis w czynności doręczenia

Rozdział IV
Rodzaje doręczeń karnoprocesowych
1. Problem kryteriów podziału czynności doręczenia
2. Doręczenia zwykłe
2.1. Doręczenia zwykłe bezpośrednie
2.1.1. Doręczenie do rąk własnych adresata
2.1.2. Doręczenie w sekretariacie sądu lub prokuratury
2.1.3. Doręczenie elektroniczne
2.2. Doręczenia zwykłe pośrednie
2.2.1. Doręczenie pośrednie pomocnicze fakultatywne
2.2.2. Doręczenie pośrednie pomocnicze obligatoryjne
2.2.3. Doręczenie zwykłe pośrednie konkludentne
3. Doręczenia szczególne
3.1. Doręczenia szczególne niecierpiące zwłoki
3.2. Doręczenie pism między organami (doręczenie prokuratorowi)
3.3. Doręczenie szczególne uproszczone
3.4. Doręczenie pism świadkowi koronnemu
4. Promulgacja decyzji procesowych

Rozdział V
Skutki procesowe doręczeń
1. Charakterystyka ogólna skutków doręczenia
2. Problem dowodu doręczenia
2.1. Pokwitowanie
2.2. Domniemanie doręczenia, czyli tzw. fikcja doręczenia
3. Doręczenie wadliwe a przywrócenie terminu
4. Wznowienie postępowania karnego jako konsekwencja nieprawidłowości doręczenia
5. Odczytywanie protokołów w trybie art. 391 k.p.k. jako konsekwencja niedoręczenia wezwania świadkowi w postępowaniu karnym

Rozdział VI
Doręczenia karnoprocesowe wybranych państw obcych
1. Doręczenia w rosyjskim procesie karnym
2. Doręczenia w niemieckim procesie karnym
3. Doręczenia w procesie karnym w Wielkiej Brytanii

Wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz orzeczeń

284 strony, Format: 14.5x21.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021