wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UBEZPIECZENIE W FINANSOWANIU SKUTKÓW RYZYKA START-UPÓW


PUKAŁA R.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów


Aktywność innowacyjna oraz umiejętność szybkiego i efektywnego wdrażania nowych rozwiązań to nieodzowne cechy przedsiębiorstw ukierunkowanych na dynamiczny rozwój i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Do grupy tych przedsiębiorstw zaliczane są start-upy, które wprowadzając lub wykorzystując nowe technologie, cechują się szeroko rozumianą innowacyjnością. Start-upy to jednocześnie przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka, operujące w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, co determinuje potrzebę identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem ich działalności.

Prezentowane w ramach niniejszego opracowania wyniki przeprowadzonych badań teoretycznych oraz empirycznych służą przede wszystkim zdobyciu nowej wiedzy na temat:

• identyfikacji ryzyka działalności start-upów w zależności od stopnia ich rozwoju
• identyfikacji narzędzi zarządzania ryzykiem w tej grupie przedsiębiorstw
• wykorzystania metody ubezpieczeniowej jako instrumentu finansowania skutków ryzyka start-upów.

Zaprezentowane w opracowaniu szerokie spektrum zagadnień związanych z ryzykiem działalności start-upów oraz możliwościami finansowania jego skutków ma - oprócz wymiaru teoretycznego - także wymiar praktyczny. Pozycja jest więc źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem problematyki funkcjonowania start-upów, badaczy zajmujących się tematyką identyfikacji i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz instytucji zajmujących się finansowaniem lub wspieraniem rozwoju start-upów.

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ 1
START-UP JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE 21
1.1. Innowacyjność i jej znaczenie dla gospodarki 21
1.2. Istota start-upów jako przedsiębiorstw innowacyjnych 29
1.3. Cykl życia start-upów 37
1.4. Ekosystem start-upów 51
1.5. Finansowanie start-upów 60

ROZDZIAŁ 2
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI START-UPÓW 71
2.1. Ryzyko w działalności start-upów i jego charakterystyka 71
2.2. Istota zarządzania ryzykiem w działalności start-upów 78
2.3. Zarządzanie ryzykiem w działalności start-upów w świetle badań własnych 86
2.3.1. Grupa badawcza i jej struktura 86
2.3.2. Identyfikacja ryzyka działalności start-upów 90
2.3.3. Działania start-upów w zakresie kontroli ryzyka 134
2.3.4. Postępowanie start-upów z ryzykiem ich działalności 138
2.3.5. Oczekiwania decydentów start-upów wobec efektów procesu zarządzania ryzykiem 149
2.4. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych 161

ROZDZIAŁ 3
WYKORZYSTANIE UBEZPIECZEŃ W FINANSOWANIU SKUTKÓW RYZYKA START-UPÓW 165
3.1. Ogólna charakterystyka metod finansowania skutków ryzyka start-upów 165
3.2. Metoda ubezpieczeniowa i możliwości jej wykorzystania w finansowaniu skutków ryzyka start-upów 172
3.2.1. Istota metody ubezpieczeniowej 172
3.2.2. Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji ubezpieczeniowych w start-upach 176
3.2.3. Asymetria informacji, hazard moralny oraz selekcja negatywna w relacjach ubezpieczeniowych 184
3.2.4. Ograniczenia dotyczące podaży ubezpieczeń dla start-upów 191
3.3. Świadomość zagrożeń towarzyszących działalności start-upów jako podstawa zawierania ubezpieczeń 196
3.4. Wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej przez start-upy w świetle badań własnych 214
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych 229

ROZDZIAŁ 4
MODYFIKACJE W UBEZPIECZENIOWEJ METODZIE FINANSOWANIA SKUTKÓW RYZYKA START-UPÓW 233
4.1. Zmodyfikowana metoda ubezpieczeniowa finansowania skutków ryzyka - zalety i ograniczenia 233
4.2. Modyfikacje w ubezpieczeniowej metodzie finansowania skutków ryzyka w opinii decydentów start-upów 244
4.3 Skłonność decydentów start-upów do partycypacji w kosztach finansowania skutków ryzyka w świetle badań własnych 252
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych 262
4.5. Rekomendacje 264

ZAKOŃCZENIE 269
BIBLIOGRAFIA 277
SPIS TABEL 295
SPIS WYKRESÓW 299
SPIS RYSUNKÓW 301
ZAŁĄCZNIK 303

312 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021