wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MODELE I METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W ŚWIETLE TEORII I KONCEPCJI RACHUNKOWOŚCI


ADAMEK-HYSKA D. KUMOR I. STROJEK-FILUS M. WSZELAKI A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 84.39 Twoja cena  80,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości


Prawidłowa wycena w rachunkowości jest ważnym elementem sprawozdawczości jednostek. Powinna zapewniać prawdziwy i rzetelny obraz jednostki gospodarczej prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Obszar badawczy, na jakim skoncentrowały się Autorki niniejszej monografii, jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego podejścia do wyceny stosowanej w systemie rachunkowości oraz jej wpływu na obraz sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

Mając na uwadze zmiany, jakie zachodzą w prawie bilansowym w zakresie pomiaru i prezentacji sprawozdawczej informacji finansowej, w książce:

• zaprezentowano wybrane teorie oraz koncepcje rachunkowości, a także dokonano oceny stopnia i zakresu ich wykorzystania w stosowanych modelach i metodach wyceny

• wykazano, że wycena w rachunkowości, szczególnie bilansowa, może być wykorzystywana jako obszerny, znaczący i skuteczny instrument (instrumenty) kształtowania wyników bilansowych.

Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska akademickiego zajmującego się rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych wyceną aktywów, pasywów oraz elementów wyniku finansowego jednostki gospodarczej.

Wstęp 7

Rozdział 1
Znaczenie teorii i koncepcji rachunkowości w zakresie wyceny 11
1.1. Pojęcie teorii i koncepcji rachunkowości 11
1.2. Przegląd i klasyfikacja głównych teorii rachunkowości 18
1.3. Teorie rachunkowości w regulacjach prawnych w świetle problemów wyceny 22

Rozdział 2
Wycena aktywów i pasywów jako podstawowe narzędzie rachunkowości jednostki 39
2.1. Zasady rachunkowości 39
2.2. Pojęcie, zakres i instrumenty polityki rachunkowości jednostki 48
2.3. Przegląd i klasyfikacja parametrów wyceny 57
2.4. Pojęcie wyceny początkowej, bieżącej i bilansowej 62
2.5. Modele wyceny aktywów i pasywów 64

Rozdział 3
Metody wyceny aktywów i pasywów w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF 69
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe 69
3.2. Wartości niematerialne i prawne 84
3.3. Aktywa finansowe 94
3.4. Należności i zobowiązania 102
3.5. Rezerwy na zobowiązania 117

Rozdział 4
Kształtowanie wyników jednostki za pomocą metod wyceny aktywów i pasywów 129
4.1. Przegląd podstawowych strategii kształtowania wyników 129
4.2. Metody wyceny jako instrument polityki bilansowej 139
4.3. Wycena aktywów i pasywów w strategiach kształtowania wyników 143

Zakończenie 153
Bibliografia 155
Spis tabel 167
Spis rysunków 168
O Autorkach 169

170 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021