wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYTUACYJNA GOTOWOŚĆ PAMIĘCI


HANKAŁA A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sytuacyjna gotowość pamięci


Sytuacyjna gotowość pamięci to dyspozycja umysłu wyrażająca się w wybiórczym wydobywaniu przechowywanych informacji w związku z wymaganiami sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek.

Zagadnienie sytuacyjnej gotowości pamięci, zdaniem Autora, jest kluczowe dla zrozumienia niezwykle ważnej, a jednocześnie niewystarczająco docenianej w psychologii, roli odgrywanej przez pamięć w codziennym funkcjonowaniu ludzi - w toku wykonywania takich czynności jak m.in.: spostrzeganie, rozumienie wypowiedzi, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, przewidywanie.

Treść książki koncentruje się na transsytuacyjnych oraz intrasytuacyjnych uwarunkowaniach gotowości pamięci, a prowadzone analizy mają rozległy i wszechstronny charakter. Wynika to nie tylko z bogactwa wiedzy psychologicznej dotyczącej pamięci, ale przede wszystkim z zamiaru stworzenia możliwie szerokiej podstawy dla prowadzenia dalszych studiów teoretycznych oraz prac empirycznych nad sytuacyjną gotowością pamięci w różnych jej przejawach, aspektach oraz kontekstach tematyczno-problemowych.

„Autor (...) proponuje nowatorskie spojrzenie na zgromadzone dane, wprowadzając konstrukt »sytuacyjnej gotowości pamięci«. Konstrukt ten znakomicie wpisuje się we współczesne, funkcjonalistyczne ujęcie pamięci, w którym jest ona powiązana innymi procesami poznawczymi, emocjonalnymi i motywacyjnymi, a przede wszystkim działanie pamięci ujmowane jest w ścisłym związku z sytuacją życiową człowieka i zadaniami, jakie przed nim stoją. W takim ujęciu pamięć nie tylko służy przechowywaniu danych, ale jest aktywna, pełni rolę adaptacyjną, a jej znaczenie polega na udostępnianiu informacji wtedy, kiedy są sytuacyjnie istotne. (...) To książka erudycyjna, potrzebna, ważna (...) wnosząca istotny wkład do psychologii, nie tylko psychologii pamięci".

Z recenzji dr. hab. Przemysława Bąbla, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstęp 7

Rozdział 1
Wprowadzenie do problematyki sytuacyjnej gotowości pamięci 11
1.1. Pamięć - jej rozumienie, rodzaje i funkcje 11
1.2. Teoretyczne i empiryczne konteksty badań nad pamięcią 27
1.2.1. Kontekst nabywania wiedzy 27
1.2.2. Kontekst wykorzystania wiedzy 33
1.3. Sytuacyjna gotowość pamięci 46

Rozdział 2
Transsytuacyjne uwarunkowania gotowości pamięci 65
2.1. Asocjacje w sferze umysłu i zachowania 66
2.1.1. Mechaniczne powtarzanie 66
2.1.2. Próbne reprodukcje 67
2.2. Wiedza i czynniki optymalizujące jej nabywanie i przechowywanie 73
2.2.1. Dystynktywność przechowywanych treści 75
2.2.2. Redukcyjna organizacja przyswajanej wiedzy 78
2.2.3. Elaboracyjna organizacja przyswajanej wiedzy 92
2.2.4. Rola ćwiczenia 101
2.2.4.1. Ćwiczenie sprzyjające elaboracji 101
2.2.4.2. Doskonaląca praktyka i kontrola metapoznawcza 105
2.3. Uwarunkowania emocjonalno-motywacyjne 112

Rozdział 3
Intrasytuacyjne uwarunkowania gotowości pamięci 131
3.1. Węższy kontekst sytuacyjny (tu i teraz) 132
3.1.1. Operacyjna dostępność wiedzy uaktywnionej 133
3.1.1.1. Modele sytuacyjne 133
3.1.1.2. Długotrwała pamięć operacyjna 150
3.1.2. Operacyjna dostępność wiedzy nieuaktywnionej 157
3.1.2.1. Dostępność elementarnych reprezentacji 158
3.1.2.2. Dostępność reprezentacji faktów i zdarzeń 162
3.1.2.3. Dostępność reprezentacji abstrakcyjnych 174
3.1.2.4. Dostępność wiedzy ukierunkowującej zachowanie na różnych poziomach jego organizacji 195
3.2. Szerszy kontekst sytuacyjny 217
3.2.1. Perspektywa retrospektywna 217
3.2.1.1. Dostępność reprezentacji niedawnych zdarzeń i nieukończonych czynności 218
3.2.1.2. Dostępność reprezentacji „niezamkniętych" osobistych spraw oraz urazów 226
3.2.2. Perspektywa prospektywna 233
3.2.2.1. Dostępność intencji 233
3.2.2.2. Dostępność wiedzy w procesach kontroli realizacji celów 239
3.2.2.3. Dostępność wiedzy przy konstruowaniu scenariuszy przyszłych zdarzeń 244

Zakończenie 251
Bibliografia 255

294 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021