wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 77.60 73,72   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE PROCESEM PODEJMOWANIA DECYZJI W OPARCIU O MODEL SYMULTANICZNY – S


HASHEM SAAD ALI HAMER H.M. DZIUBA S.T. ŁASECKI M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie procesem podejmowania decyzji w oparciu o model symultaniczny - S


W książce zaprezentowano niestandardowe zastosowanie MODELU SYMULTANICZNEGO - S, opartego na różnych systemach i koncepcjach wspomagania procesu podejmowania decyzji w:

• procesach gospodarowania
• badaniach naukowych
• medycynie.

Podczas gdy dostępna literatura przedmiotu koncentruje się głównie na systemach wspomagania decyzji jako narzędziach niezbędnych menadżerom (stojących przed koniecznością podjęcia decyzji przy niepełnej informacji i ograniczonym czasie), niniejsza książka prezentuje inny aspekt systemów wspomagania decyzji.

Dysponując licznymi badaniami nad efektywnością podjętych decyzji i odchyleniami rzeczywistych efektów podjętej decyzji w stosunku do prognoz, Autorzy zaproponowali wykorzystanie tych systemów już na etapie projektowania. Jest to nowe ujęcie użyteczności metod wspomagania decyzji.

Książka ma charakter interdyscyplinarny i stanowi źródło wiedzy dla szerokiego grona odbiorców - menadżerów i dziennikarzy, a także studentów oraz wykładowców różnych kierunków studiów.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Metoda Oceny Odchyleń (FAM) jako narzędzie w procesie podejmowania decyzji - aspekt teoretyczny 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Rola czasu w analizie PERT - perspektywa historyczna 19
1.3. Time Now, czyli stan obecny i inne aspekty czasu rozważane w części eksperymentalnej 20
1.4. Podsumowanie 23

Rozdział 2
Zastosowanie metody FAM poprzez wykorzystanie modelu symultanicznego „S" w eksperymentach empirycznych 25
2.1. Rola symultanicznego modelu S w eksperymentach empirycznych 25
2.2. Proces testowania hipotezy poprzez przeprowadzanie eksperymentów z wykorzystaniem modelu S 27
2.3. Wybrane zagadnienia zarządzania remontami w specyficznych warunkach zarządzania procesami produkcji 29
2.4. Oceny realizacji inwestycji mieszkaniowych dla potrzeb kredytowania przedsięwzięć biznesowych 30
2.5. Klasyfikacja wg miary skupień-koncentracji, jako metoda wspomagająca zarządzanie jakością środowiska 32
2.6. Ocena poziomu wydolności pracowników w specyficznym środowisku pracy 33
2.7. Ocena cytokin prozapalnych w ostrym zapaleniu trzustki 36
2.8. Ocena raka narządu rodnego za pomocą FAM 38
2.9. Diagnostyka chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodych dorosłych 40
2.10. Uwagi końcowe dotyczące stosowania metod analizy wielowymiarowej w praktyce 40

Rozdział 3
Zarządzanie za pomocą metody MBF (Management by Failures - zarządzanie przez niepowodzenia). Studium przypadku National Oil Company w Libii 43
3.1. Wstęp 43
3.2. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania przez niepowodzenia MBF 45
3.3. Komponenty metody FAM 46
3.4. Prezentacja obiektów zastosowanych w procesie oceny 47
3.5. Praktyczne zastosowanie zaproponowanego systemu 50
3.6. Problem ewaluacji przy pomocy MBF 54

Rozdział 4
Wsparcie procesu podejmowania decyzji poprzez Management By Controlling (MBC). Studium przypadku 57
4.1. Teoretyczne aspekty oceny oferty handlowej 57
4.2. Co to jest koncepcja Zarządzania Przez Controlling - MBC? 58
4.3. Kryteria rozstrzygające o poziomie rozwoju ofert handlowych 60
4.4. Pomiar, ocena i wybór oferty spełniającej wymogi zamawiających w ramach metody MBC 61
4.5. Pojęcie struktury i procesu z punktu widzenie MBC 62
4.6. Ocena i weryfikacja poziomu rozwoju poszczególnych ofert za pomocą efektu synergicznego 63

Rozdział 5
System Wsparcia Zarządzania - zastosowania w fotowoltaice oraz w funkcjonowaniu urządzeń elektrycznych w Sudanie 67
5.1. Wprowadzenie do problemu pozyskiwania energii słonecznej w Sudanie 68
5.2. Instalacje fotowoltaiczne i baterie słoneczne 69
5.3. Proponowany system Wsparcia dla Zarządzania Przetwarzaniem Energii Słonecznej w Energię Elektryczną 70
5.4. System PSE - zastosowanie do Zamiany Energii Słonecznej na Elektryczną (System Wsparcia Zarządzania) 72
5.4.1. Populacja zastosowana w systemie 73
5.4.2. Czas stosowania PSE i kryteria oceny 73
5.5. Ocena i klasyfikacja w oparciu o cechy/czynniki 77
5.6. Model symultaniczny S jako fundament zamiany energii słonecznej na elektryczną (PSE) 77
5.7. Rozważania ekonomiczne 79
5.8. Funkcje systemu 80
5.9. Wnioski 84

Rozdział 6
Wykorzystanie metody FAM do badania i oceny mieszanek różnych rodzajów mąki w systemie FMC-FAM 87
6.1. Wprowadzenie do tematyki opracowania 87
6.2. Uzasadnienie podjęcia problematyki badań 89
6.3. Transponowanie metody szacowania odchyleń FAM do produkcji mąki o żądanych parametrach 91
6.4. Przykład empirycznej weryfikacji omawianego systemu 94
6.5. Konkluzje 117

Podsumowanie 119
Bibliografia 121
O Autorach 123

124 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021