wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY UWARUNKOWANIA PODATKOWE KSIĘGOWE I PRAWNE


BIERNACKI M. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 66.39 Twoja cena  63,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

System kadrowo-płacowy

Uwarunkowania podatkowe księgowe i prawne


System kadrowo-płacowy. Uwarunkowania podatkowe, księgowe i prawne to obecnie jedyna publikacja opisująca prostym językiem najważniejsze zagadnienia z obszaru kadr i płac.

Umożliwia zaznajomienie się z:

• przepisami prawa dotyczącymi umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
• naliczaniem wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia,
• wyliczaniem ekwiwalentu i wynagrodzeń urlopowych, świadczeń chorobowych, wynagrodzeń za dyżur i nadgodziny,
• ewidencją księgową wynagrodzeń,
• procedurą zatrudniania cudzoziemców,
• zasadami wyliczania zaliczek podatkowych.

Atutem książki jest bardzo duża liczba przykładów, które doskonale pokazują i odpowiadają na wiele bardzo praktycznych pytań, związanych z:

• zatrudnieniem pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• nieobecnością pracowników z różnych tytułów,
• naliczaniem czasu pracy,
• rozliczaniem wynagrodzeń na koszty zespołu 5,
• ekwiwalentem pracowniczym,
• motywowaniem i okresową oceną pracowniczą.

Głównymi adresatami niniejszej książki są osoby, które poszukują zwartej pozycji, pomagającej poznać tematykę kadrowo-płacową. W szczególności niniejsza pozycja skierowana jest do przyszłych specjalistów ds. kadr i płac.

Wstęp 9

Rozdział 1
Podstawowe zasady prawa pracy - stosunek pracy - Jan Gola 11
1.1. Stosunek pracy w polskim systemie prawnym 11
1.2. Zasady prawa pracy 13
1.3. Sposoby nawiązania stosunku pracy - umowne 21
1.4. Sposoby nawiązania stosunku pracy - pozaumowne 27
1.5. Mobbing w środowisku pracy 29

Rozdział 2
Podstawowe zasady prawa cywilnego - stosunek cywilnoprawny - Grzegorz Klich 35
2.1. Defi nicja stosunku cywilnoprawnego 35
2.2. Podstawowe zasady prawa zobowiązań 41
2.3. Umowa zlecenia 48
2.4. Umowa o dzieło 56
2.5. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa 60

Rozdział 3
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i urlopy pracownicze - Magdalena Lipowska 77
3.1. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 77
3.2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych 95
3.3. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe 117
3.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125
3.5. Urlopy wypoczynkowe 132
3.6. Czas pracy 152

Rozdział 4
Podatkowe aspekty rozliczania wynagrodzeń - Krzysztof Biernacki 177
4.1. Mechanizm opodatkowania wynagrodzeń w polskim systemie podatkowym 177
4.2. Rozliczenia podatkowe wynagrodzeń obcokrajowców 183
4.3. Przychody oraz koszty ich uzyskania 192
4.4. Określenie dochodu i zwolnienia podatkowe 200
4.5. Podatki obrotowe a wynagrodzenia 206
4.6. Sprawozdawczość płatników wynagrodzeń i podatników 208

Rozdział 5
Rachunkowość wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych - Robert Kowalak 211
5.1. Ewidencja wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 211
5.2. Miejsca powstawania kosztów a wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 224
5.3. Rozliczanie kosztów pracy w praktyce 240
5.4. Komputerowa ewidencja wynagrodzeń w programie R2 Finanse i Księgowość 245
5.5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości 26 251

Rozdział 6
Zatrudnianie cudzoziemców - Stanisława Biernacka 257
6.1. Dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP 257
6.2. Rodzaje zezwoleń na legalny pobyt na terytorium RP 266
6.3. Warunki zatrudniania cudzoziemców 273
6.4. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę i jego rodzaje 281
6.5. Zatrudnianie bez zezwolenia na pracę 284
6.6. Zasady zatrudniania cudzoziemca przez agencję zatrudnienia (pracy) 289

Rozdział 7
Wybrane aspekty zarządzania w obszarze kadr i płac - Klaudia Migasiewicz 293
7.1. Założenia wstępne i trendy w ZZL 293
7.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania 296
7.3. Pozamaterialne narzędzia motywowania 300
7.4. Ocenianie pracowników 307

Bibliografia 315
Stosowane skróty 323

324 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021