wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

PODATKI DOCHODOWE 2021


ZIӣKOWSKI J.

wydawnictwo: ODDK, 2021, wydanie I

cena netto: 235.29 Twoja cena  223,53 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Podatki dochodowe 2021

Komentarz do zmian

ujednolicone teksty ustaw


Autor, dowiadczony doradca podatkowy, w praktyczny sposób komentuje najnowsze zmiany w podatkach dochodowych na 2021 r., wprowadzone ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122) oraz ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), w tym dotyczce m.in:

  • ryczatu od dochodów spóek kapitaowych (tzw. „estoski CIT”),
  • funduszu utworzonego na cele inwestycyjne,
  • spóek nieruchomociowych,
  • publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej,
  • ogranicze w amortyzacji rodków trwaych,
  • zwikszonego limitu przychodów dla stosowania stawki 9% CIT,
  • przedue preferencji zwizanych z COVID-19,
  • zmian w zryczatowanym podatku dochodowym (rozszerzona lista wolnych zawodów, zwikszenie limitu uprawniajcego do korzystania z ryczatu, zmiany w stawkach ryczatu),
  • zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku osób zatrudnionych (ograniczenie ulgi abolicyjnej, rozszerzenie zwolnienia dla modych).

Wstp
Wykaz skrótów

Rozdzia 1
Uatwienia dla podatników CIT inwestujcych dochody
1.1. Ryczat od dochodów spóek kapitaowych (tzw. "estoski CIT")
1.2. Fundusz utworzony na cele inwestycyjne

Rozdzia 2
Spóki komandytowe oraz spóki jawne podatnikami CIT
2.1. Spóki komandytowe
2.2. Spóki jawne

Rozdzia 3
Pozostae zmiany zwizane z opodatkowaniem firm
3.1. Spóki nieruchomociowe
3.2. Publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej
3.3. Ograniczenia dotyczce amortyzacji rodków trwaych
3.4. Ograniczenia w rozliczeniu strat przez podmioty dokonujce restrukturyzacji
3.5. Przychód w wyniku podziau majtku likwidacyjnego
3.6. Zwikszony limit przychodów dla stosowania stawki 9% CIT
3.7. Przeduenie preferencji zwizanych z COVID-19

Rozdzia 4
Zmiany w zryczatowanym podatku dochodowym
4.1. Rozszerzona lista wolnych zawodów
4.2. Zwikszenie limitu uprawniajcego do korzystania z ryczatu
4.3. Zmiany w stawkach ryczatu

Rozdzia 5
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczce zatrudnionych
5.1. Ograniczenie ulgi abolicyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych
5.2. Rozszerzenie zwolnienia dla modych
5.3. Przeduenie preferencji zwizanych z COVID-19

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zaczniki do ustawy

318 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021