wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

LOKALNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ORAZ STOWARZYSZENIA I FUNDACJE ZASADY DZIAŁALNOŚCI RELACJE Z OTOCZENIEM WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM


BARAŃSKI R.

wydawnictwo: ODDK, 2021, wydanie I

cena netto: 287.59 Twoja cena  273,21 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Lokalne organizacje społeczne

Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia i fundacje

Zasady działalności

Relacje z otoczeniem

Współpraca z samorządem

z suplementem elektronicznym


Małe organizacje lokalne powstają najczęściej jako odpowiedź na konkretną potrzebę społeczną lub problem, na którego skuteczne rozwiązanie przez instytucje centralne, w odczuciu społecznym, istnieją niewielkie szanse. Powodem powołania do życia podmiotu trzeciego sektora może być też próba uzupełnienia określonego niedoboru występującego na danym terenie (np. brak określonej infrastruktury, brak oferty edukacji nieformalnej) czy też zwyczajna chęć poprawy poziomu życia społeczności lokalnej (np. aktywizacja zawodowa kobiet, promocja działań ekologicznych).

Niniejsze opracowanie to kompendium wiedzy o organizacjach społecznych. Szczegółowo omówiono zakładanie organizacji, treść statutu, strukturę wewnętrzną, sposób zarządzania i prowadzenia działalności (w tym zatrudnianie pracowników i współpracę z wolontariuszami), przygotowywanie projektów, udział w programach i konkursach ofert na realizację zadania publicznego, a także pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego i ewentualną uzupełniającą działalność gospodarczą.

Poza fundacjami i stowarzyszeniami szczegółowo przedstawione zostały też koła gospodyń wiejskich, w tym: konstrukcja statutów, rejestracja, konto bankowe oraz uzyskanie numerów REGON i NIP, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, dotacje dla kół gospodyń wiejskich, nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny zawierający wszystkie wzory dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu należy pobrać przez Internet – instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Wstęp
FORMY PRAWNE LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozdział I
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
1. Konstrukcja statutów kół gospodyń wiejskich
2. Rejestracja kół gospodyń wiejskich
3. Konto bankowe oraz uzyskanie numerów REGON i NIP
4. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
5. Dotacje dla kół gospodyń wiejskich
6. Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich

Rozdział II
STOWARZYSZENIA LOKALNE
1. Stowarzyszenia zwykłe
2. Stowarzyszenia rejestrowe

Rozdział III
FUNDACJE LOKALNE

Rozdział IV
ORGANIZACJE LOKALNE O STATUSIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozdział V
ZASADY KONSTRUKCJI STATUTÓW ORGANIZACJI LOKALNYCH

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA ORGANIZACJI LOKALNEJ
1. Siedziba organizacji lokalnej
2. Wolontariusze w organizacji lokalnej
3. Pracownicy organizacji lokalnej

Rozdział VII
ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. Konkursy ofert
2. Kontrola realizacji zadania
3. Sprawozdania z realizacji zadania

Rozdział VIII
INICJATYWA LOKALNA

Rozdział IX
POWIATOWE I GMINNE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozdział X
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Rozdział XI
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ LOKALNĄ
1. Zarządzanie strategiczne
2. Zarządzanie bieżące

Rozdział XII
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ I STATUTOWEJ

Rozdział XIII
WSPÓŁPRACA Z DARCZYŃCAMI FIRMOWYMI

Rozdział XIV
PROJEKTY PARTNERSKIE

458 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021