wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI EGZEKUCYJNYMI W ADMINISTRACJI WZORY PISM Z KOMENTARZEM


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J.

wydawnictwo: ODDK, 2021, wydanie I

cena netto: 235.30 Twoja cena  223,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji

Wzory pism z komentarzem

z suplementem elektronicznym


Książka zawiera gotowe do wykorzystania wzory pism, postanowień, zażaleń, skarg i wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien sporządzać wierzyciel oraz organ egzekucyjny.

Wzory odpowiadają nowemu sposobowi zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego, będącemu konsekwencją wejścia w życie od 20 lutego 2021 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553). Uwzględniono także proponowane zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji planowane do uchwalenia już w 2021 r.

Niniejsza publikacja podpowie m.in.:

  • jak postępować w zakresie orzekania o kosztach postępowania egzekucyjnego w sytuacji postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 19 lutego 2021 r.;
  • jak poprowadzić postępowanie w zakresie stosowania preferencji w spłacie kosztów postępowania egzekucyjnego;
  • jak sformułować postanowienie o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego;
  • na jakich zasadach wierzyciel może wnioskować o wydanie postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego;
  • jak upoważnić pracowników wierzyciela oraz organu egzekucyjnego do zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego.
 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia ich edycję i łatwe dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).

Wykaz użytych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Koszty postępowania egzekucyjnego w okresie przejściowym
1.1. Zawiadomienie o wysokości opłat egzekucyjnych (1)
1.2. Zawiadomienie o wysokości opłat egzekucyjnych (2)
1.3. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych
1.4. Postanowienie w sprawie ustalenia opłaty manipulacyjnej i egzekucyjnej
1.5. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie ustalenia opłaty manipulacyjnej i egzekucyjnej

Rozdział 2. Ustalanie kosztów egzekucyjnych
2.1. Wniosek organu egzekucyjnego do państwa członkowskiego
2.2. Postanowienie o wysokości kosztów egzekucyjnych (1)
2.3. Postanowienie o wysokości kosztów egzekucyjnych (2)
2.4. Zażalenie wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym na postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych
2.5. Wniosek wierzyciela o zwrot kosztów egzekucyjnych
2.6. Postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych
2.7. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych
2.8. Zawiadomienie o zwrocie kosztów egzekucyjnych
2.9. Postanowienie w sprawie odmowy zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.10. Postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.11. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.12. Postanowienie o obciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi
2.13. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.14. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie obciążenia kosztami egzekucyjnymi
2.15. Postanowienie w sprawie przyznania wydatków i wynagrodzenia za dozór
2.16. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie wydatków za dozór

Rozdział 3. Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych
3.1. Wniosek wierzyciela o umorzenie kosztów egzekucyjnych
3.2. Wezwanie do uzupełnienia innych wymagań we wniosku
3.3. Zawiadomienie o pozostawieniu podania / wniosku bez rozpatrzenia
3.4. Zawiadomienie o przekazaniu podania / wniosku do właściwego organu
3.5. Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach
3.6. Postanowienie dotyczące wyrażenia stanowiska
3.7. Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy
3.8. Postanowienie o rozłożeniu na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych
3.9. Postanowienie o umorzeniu kosztów egzekucyjnych
3.10. Adnotacja urzędowa
3.11. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych
3.12. Pismo przekazujące zażalenie do organu odwoławczego

Rozdział 4. Upoważnienia
4.1. Upoważnienie dla kierownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (wierzyciel)
4.2. Upoważnienie dla pracownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (wierzyciel)
4.3. Upoważnienie dla kierownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (organ egzekucyjny)
4.4. Upoważnienie dla pracownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (organ egzekucyjny)
4.5. Wzór upoważnienia o dostęp do akt sprawy egzekucyjnej
4.6. Wzór pełnomocnictwa dla pracownika wierzyciela

Wykaz aktów prawnych

124 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021