wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

SPӣKA Z O.O. OD UTWORZENIA DO LIKWIDACJI PRAKTYCZNY PORADNIK


KORALEWSKI M.

wydawnictwo: ODDK, 2021, wydanie II

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Spóka z o.o. od utworzenia do likwidacji

Praktyczny poradnik

z suplementem elektronicznym


Kompendium wiedzy o spóce z o.o.
 
Opracowany z myl o praktykach kompleksowy poradnik omawiajcy wszystkie aspekty prowadzenia dziaalnoci w formie spóki z o.o. – poczwszy od jej zaoenia, ukazanie praw, obowizków i odpowiedzialnoci wspólników, a po jej likwidacj. Nie jest to kolejny komentarz prowadzcy czytelnika przez artykuy Kodeksu spóek handlowych, a swego rodzaju podrcznik dla wspólników oraz czonków organów spóki z o.o. Praktyczn stron publikacji jest czste powoywanie si autora na orzecznictwo sdowe – utrwalone linie orzecznicze stanowi bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania przepisów prawa spóek.
 
W ksice m.in.:

 • zaoenie spóki,
 • przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók z o.o.,
 • zagadnienia dotyczce spóki z o.o. w organizacji,
 • umowa spóki (obowizkowe i dozwolone zapisy, zmiany umowy, wzór umowy),
 • kapita zakadowy (wkady wspólników, aporty, podwyszenie kapitau, obnienie kapitau),
 • organy spóki (zarzd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, prokura, komisja rewizyjna),
 • dokumenty spóki (ksiga udziaów, ksiga protokoów),
 • prawa i obowizki wspólników,
 • prawo indywidualnej kontroli,
 • odpowiedzialno w spóce (cywilnoprawna, podatkowa, karno-skarbowa, karna, deliktowa wzgldem spóki, kontraktowa, wpyw absolutorium na odpowiedzialno czonków zarzdu),
 • odpowiedzialno likwidatorów spóki,
 • uchway w spóce,
 • dopaty, udziay, dywidendy,
 • wyczenie wspólnika,
 • rozwizanie spóki.
 
W ksice uwzgldniono zmiany obowizujce od 31 marca 2020 r., w zwizku z wprowadzeniem   ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568).
 
Dodatkowo w poradniku znalazy si wzory przydatnych dokumentów: umowa spóki, wzory uchwa, protokoów, zaprosze, wniosków sdowych itp. – take w edytowalnej wersji w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postpowania zostaa zamieszczona w ksice. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Wykaz skrótów
Wstp

I. Podstawowe informacje
1. Osobowo-kapitaowy charakter spóki z o.o
2. Wady i zalety spóki z o.o
3. Gospodarcze wykorzystanie spóki z o.o

II. Powstanie spóki z o.o
1. Wprowadzenie
2. Zaoenie spóki w sposób tradycyjny
3. Zaoenie spóki w trybie elektronicznym (przez Internet)
4. Przeksztacenie przedsibiorcy jednoosobowego w spók z o.o
5. Spóka z o.o. w organizacji

III. Umowa spóki z o.o
1. Podstawowe informacje
2. Projekt umowy spóki z o.o
3. Zmiana umowy spóki z o.o

IV. Kapita zakadowy
1. Wprowadzenie
2. Wkady wspólników
3. Aporty
4. Podwyszenie kapitau zakadowego
5. Obnienie kapitau zakadowego

V. Organy spóki z o.o
1. Wprowadzenie
2. Zarzd spóki
3. Prokura
4. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna
5. Zgromadzenie wspólników

VI. Dokumentacja w spóce z o.o
1. Ksiga udziaów
2. Ksiga protokoów
3. Korespondencja handlowa

VII. Jestem wspólnikiem spóki
1. Prawa i obowizki wspólników
2. Dopaty
3. Prawo indywidualnej kontroli
4. Obrót udziaami
5. Umorzenie udziaów
6. Jestem jedynym wspólnikiem
7. Dywidenda
8. Wyczenie wspólnika
9. Stwierdzenie niewanoci i uchylenie uchway

VIII. Rozwizanie spóki z o.o
1. Wprowadzenie
2. Przyczyny rozwizania spóki
3. Cofnicie skutków rozwizania
4. Likwidacja spóki z o.o
5. Rozwizanie spóki bez likwidacji

IX. Odpowiedzialno w spóce z o.o
1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialno za zobowizania cywilnoprawne spóki
3. Odpowiedzialno za zobowizania podatkowe
4. Odpowiedzialno karna skarbowa
5. Odpowiedzialno karna
6. Odpowiedzialno deliktowa wzgldem spóki
7. Odpowiedzialno kontraktowa
8. Wpyw absolutorium na odpowiedzialno czonka zarzdu
9. Odpowiedzialno likwidatorów

Formularze sdowe

KRS-W3
KRS-WK
KRS-WE
KRS-WM
KRS-Z3
KRS-ZE
KRS-ZK

Wykazy
Wykaz wzorów
Wykaz cytowanych prac
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecze i innych róde

300 stron, Format: 17.0x23.0cm, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021