wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPÓŁKA AKCYJNA PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW


KORALEWSKI M.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 274.50 Twoja cena  260,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Spółka akcyjna

Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów

z suplementem elektronicznym


Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej
 
Praktyczny poradnik prezentujący najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwidację.
 
W publikacji autor omawia m.in.:

 • założenie spółki
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
 • zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej w organizacji
 • statut spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiana statutu, wzór statutu)
 • kapitał zakładowy (wkłady akcjonariuszy, aporty, podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału, umorzenie akcji)
 • organy spółki (zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, prokura)
 • dokumentację w spółce akcyjnej (księga protokołów, korespondencja handlowa, rejestr akcjonariuszy i przymusowa dematerializacja akcji)
 • szczególne przywileje akcjonariuszy
 • uchwały w spółce
 • rozwiązanie i likwidację spółki
 • postępowanie likwidacyjne
 • finansowanie zakupu akcji przez spółkę
 • spółkę publiczną (podstawy prawne, procedura wprowadzenia spółki na giełdę, statut spółki, walne zgromadzenie).
 
Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charakter, Autor często przytacza orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów zastosowania przepisów prawa spółek.
 
Dodatkowo w książce wzory przydatnych dokumentów: statuty spółek (w tym spółki publicznej), uchwały, protokoły, regulamin udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – także w edytowalnej wersji w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

I. Wprowadzenie

II. Powstanie spółki akcyjnej
1. Wprowadzenie
2. Zawiązanie spółki akcyjnej w sposób pierwotny
2.1. Podmioty legitymowane do zawiązania rpółki akcyjnej
2.2. Etapy powstania spółki akcyjnej
2.3. Sposób zawiązania spółki
2.4. Pełna procedura powstania spółki akcyjnej
3. Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę akcyjną
4. Spółka akcyjna w organizacji

III. Statut spółki akcyjnej
1. Podstawowe informacje
2. Wzór statutu spółki akcyjnej z omówieniem
3. Zmiana statutu spółki akcyjnej

IV. Kapitał zakładowy
1. Wprowadzenie
2. Wkłady akcjonariuszy
3. Aporty
3.1. Zdolność aportowa
3.2. Odpowiedzialność za aport
4. Podwyższenie kapitału zakładowego
4.1. Podstawowe informacje
4.2. Podwyższenie w drodze zmiany statutu spółki
4.3. Podwyższenie w ramach kapitału docelowego
4.4. Podwyższenie warunkowe
4.5. Warrantysubskrypcyjne
4.6. Prawo poboru
5. Umorzenie akcji
6. Obniżenie kapitału zakładowego
6.1. Informacje podstawowe
6.2. Procedura obniżenia kapitału zakładowego
6.3. Przypadki szczególne

V. Organy spółki akcyjnej
1. Wprowadzenie
2. Zarząd spółki
2.1. Kompetencje
2.2. Posiedzenia zarządu na odległość
2.3. Reprezentacja spółki
2.4. Obowiązki zarządu
2.5. Kwalifikacje członków zarządu
2.6. Wybór zarządu
2.7. Kadencja i jej skrócenie
2.8. Zatrudnienie członków zarządu
2.9. Nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu
3. Prokura
3.1. Zakres prokury
3.2. Prokurent
3.3. Rodzaje prokury
3.4. Wynagrodzenie prokurenta
3.5. Wygaśnięcie prokury
4. Rada nadzorcza
4.1. Wybór, kadencja, wynagrodzenie
4.2. Działalność organów kontrolnych
4.3. Protokołowanie posiedzeń rady nadzorczej
5. Walne zgromadzenie
5.1. Podstawowe informacje
5.2. Przebieg walnego zgromadzenia
5.3. Protokół z walnego zgromadzenia
5.4. Większość kwalifikowana i kworum
5.5. Dywidenda
5.6. Przypadki szczególne głosowania

VI. Dokumentacja w niepublicznej spółce akcyjnej
1. Księga protokołów
2. Korespondencja handlowa
3. Rejestr akcjonariuszy i przymusowa dematerializacja akcji

VII. Szczególne przywileje akcjonariuszy
1. Akcje uprzywilejowane
2. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy
3. Prawa mniejszości w spółce akcyjnej
3.1. Zasada równego traktowania
3.2. Prawa mniejszości

VIII. Stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały
1. Informacje podstawowe
2. Podmioty posiadające legitymację czynną
3. Reprezentacja spółki
4. Zabezpieczenie powództwa
5. Skutki wyroku uwzględniającego powództwo
6. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały
7. Przesłanki uchylenia uchwały

IX. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej
1. Wprowadzenie
2. Przyczyny rozwiązania spółki
3. Cofnięcie skutków rozwiązania
4. Postępowanie likwidacyjne
4.1. Skutki otwarcia likwidacji
4.2. Likwidatorzy
4.3. Wstępne czynności likwidacyjne
4.4. Właściwe czynności likwidacyjne
4.5. Zakończenie likwidacji i wykreślenie spółki
4.6. Rozwiązanie spółki bez likwidacji
4.7. Przypadki szczególne

X. Finansowanie zakupu akcji przez spółkę
1. Wprowadzenie
2. Podstawa prawna
3. Procedury finansowania
4. Procedura podstawowa
5. Procedura uproszczona
6. Procedura menedżerska
7. Wyłączenia spod regulacji

XI. Spółka publiczna
1. Podstawy prawne
2. Procedura wprowadzenia spółki na giełdę
3. Statut spółki publicznej
4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

Wykazy

Wykaz cytowanych orzeczeń
Wykaz cytowanych publikacji
Wykaz aktów prawnych

294 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021