wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PLAN KONT Z KOMENTARZEM DLA INSTYTUCJI KULTURY Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


PIETRZAK U.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie IV

cena netto: 274.50 Twoja cena  260,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

(z suplementem elektronicznym)


Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.
 
W publikacji:

 • Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
 • wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi),
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
 • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat,
 • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
 • Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 • Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 • Wzór zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 lipca 2020 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:

 • inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe", jak również rozporządzeń Ministra Kultury dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych i muzealiów;
 • rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych  instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
 • wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
 • przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury. 
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:

 • rozbudowany wzór polityki rachunkowości;
 • dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.
 
Stan prawny: 31 sierpnia 2020 r.

Wykaz użytych skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Podstawy prawne działania instytucji kultury
1.1. Obowiązujące w instytucjach kultury podstawowe akty prawne i regulacje
1.2. E-sprawozdanie finansowe w instytucji kultury. Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
1.3. Prawa i obowiązki głównego księgowego w instytucji kultury
1.4. Prawa i odpowiedzialność kierownika jednostki za księgi rachunkowe oraz inne obowiązki nałożone ustawami dotyczącymi rachunkowości
1.5. Obsługa księgowa instytucji dokonywana przez JST

Rozdział 2
Podstawowe zasady rachunkowości
2.1. Zasady rachunkowości
2.2. Rozwiązania w ustawie o rachunkowości przewidziane do wyboru przez kierownika jednostki

Rozdział 3
Komentarz do planu kont
3.1. Zespół 0 "Aktywa trwałe"
3.2. Zespół 1 "Środki pieniężne i kredyty"
3.3. Zespół 2 "Rozrachunki i roszczenia"
3.4. Zespół 3 "Materiały i towary"
3.5. Zespół 4 "Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie"
3.6. Zespół 5 "Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie"
3.7. Zespół 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe"
3.8. Zespół 7 "Przychody i koszty ich osiągnięcia"
3.9. Zespół 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"

Rozdział 4
Zasady ewidencji wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi w instytucjach kultury
4.1. Podstawy prawne wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji
4.2. Projekt zarządzenia dotyczący unormowania rozliczania dotacji z UE w księgach rachunkowych instytucji kultury
4.3. Przykłady księgowania dotacji z UE

Rozdział 5
Zarządzenie kierownika instytucji kultury dotyczące polityki rachunkowości

Rozdział 6
Zasady inwentaryzacji i kontroli majątku w instytucjach kultury
6.1. Podstawy prawne inwentaryzacji
6.2. Obowiązki kierownika jednostki dotyczące inwentaryzacji
6.3. Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
6.4. Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji zapasów i środków trwałych
6.5. Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów/środków trwałych
6.6. Uproszczenia dotyczące inwentaryzacji
6.7. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych i archiwaliów
6.8. Inwentaryzacja muzealiów
6.9. Inwentaryzacja wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową ilościowo-wartościową albo tylko ilościową
6.10. Informatyczne wspomaganie inwentaryzacji
6.11. Sposób, terminy i częstotliwość inwentaryzacji rocznej

Rozdział 7
Rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury w deklaracjach CIT-8 i CIT 8/O na przykładach liczbowych
7.1. Orzecznictwo aparatu skarbowego dotyczące opodatkowania dochodów jednostek korzystających ze zwolnienia warunkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
7.2. Sposób ustalania wyniku podatkowego w instytucjach kultury
7.2. Rozliczenie dochodu podatkowego w CIT-8/O
7.3. Podatek należny
7.4. Zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek
7.5. Strata podatkowa a podatek od wydatków niestatutowych
7.6. Przykłady rozliczenia dla potrzeb wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT-8/O podatku dochodowego

Rozdział 8
Wzory sporządzania noty podatkowej w instytucjach kultury na przykładach liczbowych
8.1. Obowiązek sporządzenia ustrukturyzowanej noty podatkowej dla wszystkich jednostek, w tym instytucji kultury

Rozdział 9
Przewodnik sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią

Bibliografia

Wykaz kont syntetycznych wraz z proponowaną analityką dla instytucji kultury

346 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021