wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

REGULAMIN PRACY Z KOMENTARZEM Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


CIBORSKI P.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie VII

cena netto: 222.20 Twoja cena  211,09 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Regulamin pracy z komentarzem

prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; praca zdalna; bhp; czas pracy; monitoring w miejscu pracy; rozwiązania na czas epidemii

z suplementem elektronicznym


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 
Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją szczegółowo określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Książka zawiera także praktyczny komentarz do zagadnień związanych z opracowaniem, wejściem w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu.

Oprócz zagadnień takich, jak czas pracy, urlopy, ochrona rodzicielstwa i młodocianych, kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, w książce zostały również uregulowane sprawy wywołujące kontrowersje, m.in.: kontrola pracowników na obecność alkoholu czy narkotyków, wyjścia prywatne w czasie pracy, korzystanie z telefonów służbowych, wygląd i ubiór pracownika na stanowisku pracy, kontrole wewnętrzne, odbiór prywatnej korespondencji, przeciwdziałanie mobbingowi, monitorowanie pracowników, a także zagadnienia dotyczące pracy zdalnej (przykładowy regulamin pracy zdalnej) oraz obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp w czasie epidemii COVID-19.
 
Suplement elektroniczny do książki zawiera treść regulaminu pracy wraz z załącznikami w edytowalnej formie. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
 
Stan prawny: 24 czerwca 2020 r.  – zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) zmienioną ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).

1. Charakter prawny regulaminu pracy

2. Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulaminu pracy

3. Ustalenie i zmiana regulaminu pracy
3.1. Ustalenie regulaminu pracy
3.2. Zmiana regulaminu pracy

4. Treść regulaminu pracy
4.1. Organizacja pracy
4.2. Warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu
4.3. Wyposażanie pracowników w narzędzia i materiały
4.4. Wyposażanie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
4.5. Udostępnianie środków higieny osobistej
4.6. System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy
4.7. Pora nocna
4.8. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę
4.9. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
4.10. Wykazy: prac wzbronionych młodocianym oraz rodzaje prac wraz z wykazem stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego
4.11. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą
4.12. Przyjęty sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy
4.13. Urlopy pracownicze
4.14. Kary porządkowe
4.15. Korzystanie z telefonów służbowych stacjonarnych i komórkowych
4.16. Wygląd i ubiór pracownika na stanowisku pracy
4.17. Kontrola stanu trzeźwości i na okoliczność zażywania narkotyków
4.18. Kontrole wewnętrzne
4.19. Równe traktowanie w dziedzinie zatrudnienia
4.20. Współpraca: pracodawca - związki zawodowe, pracodawca - społeczna inspekcja pracy, pracodawca - rada pracowników
4.21. Odbiór prywatnej korespondencji
4.22. Monitoring w miejscu pracy
4.23. Praca zdalna

5. Wejście w życie regulaminu pracy

6. Akty prawne potrzebne do opracowania regulaminu pracy

Regulamin pracy

Załącznik nr 1. Wniosek w sprawie wyjścia prywatnego w godzinach pracy i jego odpracowania
Załącznik nr 2. Wniosek urlopowy
Załącznik nr 3. Rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Załącznik nr 4. Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują posiłki lub/i napoje - zasady ich wydawania
Załącznik nr 5. Notatka sporządzona na okoliczność wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary porządkowej
Załącznik nr 6a. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (przykład - biuro i handel)
Załącznik nr 6b. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (przykład - podmiot leczniczy)
Załącznik nr 7a. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (przykład - zakład przetwórstwa mięsnego)
Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat
Wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których można zatrudniać młodocianych w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest to potrzebne
dla odbycia przygotowania zawodowego
Załącznik nr 7b. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (przykład - warsztat samochodowy)
Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat
Załącznik nr 8. Regulamin pracy zdalnej
Załącznik nr 1 do Regulaminu PZ
Załącznik nr 2 do Regulaminu PZ
Załącznik nr 3 do Regulaminu PZ
Załącznik nr 9. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp w czasie epidemii COVID-19

134 strony, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021