wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UCHWAŁY I ZGROMADZENIA W SPÓŁKACH HANDLOWYCH. PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW


KORALEWSKI M.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych

Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów

(z suplementem elektronicznym)


Wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych.

W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i  podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych kwestiach.

W publikacji:

  • sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekraczające zwykłe czynności
  • odmienności w spółce komandytowo-akcyjnej
  • zmiany wymogów w umowie i statucie spółki
  • uchwały zarządu i organu nadzoru sp. z o.o. oraz zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
  • przebieg zgromadzenia w sp. z o.o.
  • tryb zwoływania walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej
  • uchwały zarządu  i rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • przebieg walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych.
 
Atutem publikacji jest bogaty zbiór wzorów uchwał z komentarzem Autora w sprawach najważniejszych w praktyce funkcjonowania spółek (w tym m.in. w sprawie obsadzenia organów spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, przekształcenia, zmiany umowy spółki, zakończenia bytu spółki, oraz dotyczących spraw wewnętrznych spółki: wynagrodzeń, dywidend, zbycia udziałów, zaciągnięcia zobowiązań itd.).
 
Wzory wszystkich dokumentów w wersji edytowalnej (MS Word) w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym.

Część I. Zagadnienia prawne

1. Spółki osobowe
1.1. Wprowadzenie
1.2. Zgromadzenia wspólników
1.3. Sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki
1.4. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki
1.5. Odmienności w spółce komandytowo-akcyjnej
1.6. Zmiany wymogów w umowie i statucie spółki

2. Spółka z o.o
2.1. Uchwały zarządu
2.2. Uchwały organu nadzoru
2.3. Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o
2.4. Przebieg zgromadzenia wspólników

3. Spółka akcyjna
3.1. Tryb zwoływania walnych zgromadzeń
3.2. Uchwały zarządu
3.3. Uchwały rady nadzorczej
3.4. Uchwały walnego zgromadzenia

4. Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podjęcie czynności bez wymaganej uchwały
4.3. Stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały

5. Uchwały a ich rejestracja w KRS

Część II. Uchwały z omówieniem

1. Zwyczajne zgromadzenia
1.1. Podstawowe informacje
1.2. Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
1.3. Wzór protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
1.4. Spółki osobowe

2. Obsadzenie organów
2.1. Podstawowe informacje
2.2. Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
2.3. Wzór uchwały wspólników powziętej w głosowaniu pisemnym
2.4. Podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem
2.5. Wzór oświadczenia wspólnika o powołaniu członka zarządu

3. Zmiany umowy spółki
3.1. Podstawowe informacje
3.2. Wzory uchwał zmieniających umowy spółek osobowych
3.3. Wzór uchwały zmieniającej umowę spółki kapitałowej

4. Podwyższenie kapitału zakładowego
4.1. Podstawowe informacje
4.2. Wzory uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego
4.3. Wyłączenie prawa poboru

5. Umorzenie udziałów (akcji)
5.1. Podstawowe informacje
5.2. Wzory uchwał w przedmiocie umorzenia
5.3. Obniżenie kapitału zakładowego

6. Przekształcenia spółek
6.1. Podstawowe informacje
6.2. Wzory uchwał w przedmiocie przekształcenia
6.3. Połączenie spółek

7. Sprawy wewnętrzne spółki
7.1. Podstawowe informacje
7.2. Wzór uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków zarządu
7.3. Wzór uchwały dotyczącej wypłaty zaliczek na poczet dywidendy
7.4. Wzór uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów
7.5. Wzór uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania
7.6. Wzór uchwały w przedmiocie wyboru pełnomocnika
7.7. Wzór uchwały zarządu w przedmiocie zmiany adresu spółki

8. Zakończenie bytu prawnego spółki
8.1. Podstawowe informacje
8.2. Wzór uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki
8.3. Wzór uchwały o zmianie likwidatora
8.4. Wzory uchwał o rozwiązaniu spółki z o.o

Wykazy
Wykaz cytowanych prac
Wykaz cytowanych orzeczeń
Wykaz wzorów

220 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021