wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBĘ ZAWODOWĄ


ŻOŁYŃSKI J.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 248.30 Twoja cena  235,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową


Kompleksowe opracowanie na temat odpowiedzialności pracodawcy ponoszonej wobec pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

W sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia dotyczące ponoszonych przez pracodawcę konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. Ukazuje przesłanki i zasady  wypłaty pracownikowi lub innym uprawnionym osobom finansowych świadczeń w formie renty uzupełniającej, odszkodowania i zadośćuczynienia.

Książka adresowana jest w szczególności do pracodawców (działów HR, służb BHP, SIP), związków zawodowych, organów Państwowej Inspekcji Pracy, a także prawników zawodowo zajmujących się prawem pracy. Z uwagi na rozważania teoretyczne i praktyczne, liczne akty prawne, orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę może być przydatna studentom kierunków prawniczych i pokrewnych, a także aplikantom adwokackim i radcowskim.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Aksjologiczno-filozoficzne podstawy odpowiedzialności pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział II. Ogólnoteoretyczne podstawy odpowiedzialności pracodawcy z tytułu naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Uwagi wstępne
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako ochrona dóbr osobistych
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w sferze indywidualnego prawa pracy
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy na gruncie zbiorowego prawa pracy
5. Skutki naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do innych gałęzi prawa

Rozdział III. Przesłanki uznania wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
1. Uwagi wstępne
2. Przesłanki pojęciowe wypadku przy pracy
3. Tryb uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
4. Skutki uznania zdarzenia za wypadek przy pracy dla pracodawcy
5. Podstawy prawne odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika z tytułu choroby zawodowej
6. Szczególne postacie wypadków przy pracy

Rozdział IV. Świadczenia społeczne przysługujące pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy
1. Uwagi wstępne
2. Podstawowe świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa
3. Podstawowe świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
4. Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny pracownika lub rencisty zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
5. Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
6. Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
7. Dodatek pielęgnacyjny
8. Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Rozdział V. Świadczenia uzupełniające z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
1. Wstęp
2. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy
3. Tryb dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego
4. Przyczynienie się pracownika do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
5. Renta wyrównawcza (uzupełniająca)
6. Zmiana wysokości renty uzupełniającej
7. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
8. Zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
9. Odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia

Rozdział VI. Przedawnienie roszczeń z tytułu renty wyrównawczej i choroby zawodowej
1. Pojęcie przedawnienia
2. Termin przedawnienia
3. Przerwanie okresu przedawnienia
4. Zarzut przedawnienia
5. Termin dochodzenia roszczeń z orzeczeń sądowych

Zakończenie
Literatura
Akty prawne
Orzecznictwo

320 stron,  Format: 17.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021