wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 222.20 211,09   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW


KORALEWSKI M.

wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 222.20 Twoja cena  211,09 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prosta spółka akcyjna

Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów

(z suplementem elektronicznym)


Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie.
 
Przepisy regulujące ten typ spółki wzorują się na przepisach prawnych obowiązujących w innych państwach, na wcześniejszych projektach ustawodawstwa krajowego, a także na przepisach regulujących spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. Prosta spółka akcyjna jest zatem swoistą hybrydą łączącą różne przepisy.

Spółka ta została wprowadzona nie tylko w celu wsparcia przedsięwzięć opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach. Zaproponowane mechanizmy zwiększenia elastyczności reguł stosowanych w odniesieniu do spółki z o.o. i do spółki akcyjnej oraz połączenie w jednej formie prawnej elementów właściwych dla tych dwóch typów spółek odpowiadają również innym potrzebom działalności.
 
Rozwiązania przyjęte w prostej spółce akcyjnej, takie jak: brak kapitału zakładowego, możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji wszelkim wkładem mającym wartość majątkową, w szczególności świadczeniem pracy lub usług, możliwość przeprowadzania walnych zgromadzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czynią tę spółkę atrakcyjną alternatywą dla klasycznych spółek kapitałowych.
 
W publikacji m.in.:

  1. założenie spółki,
  2. umowa spółki,
  3. wniesienie wkładów do spółki,
  4. kapitał akcyjny,
  5. akcje,
  6. prawa i obowiązki akcjonariuszy,
  7. organy spółki (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie),
  8. rozwiązanie i likwidacja spółki,
  9. odpowiedzialność w spółce.
 
Dodatkowo w książce wzory przydatnych dokumentów (również w wersji edytowalnej – w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki) oraz tekst przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Rozdział 1. Geneza prostej spółki akcyjnej
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wybrane spółki prawa obcego
1.3. Projekty krajowe
1.4. Zapożyczenia z innych spółek kapitałowych
1.5. Cechy szczególne prostej spółki akcyjnej
1.6. Przeznaczenie prostej spółki akcyjnej

Rozdział 2. Powstanie prostej spółki akcyjnej
2.1. Podstawowe informacje
2.2. Spółka w organizacji
2.2.1. Istota spółki w organizacji
2.2.2. Funkcjonowanie spółki w organizacji
2.2.3. Zmiana umowy spółki w organizacji
2.2.4. Likwidacja spółki w organizacji
2.3. Przepisy znajdujące zastosowanie w przypadku prostej spółki akcyjnej
2.4. Procedura tworzenia prostej spółki akcyjnej
2.5. Założenie spółki w trybie elektronicznym (przez Internet)
2.6. Rejestr akcjonariuszy
2.6.1. Podstawowe informacje
2.6.2. Sposób prowadzenia rejestru akcjonariuszy
2.6.3. Wpisy do rejestru akcjonariuszy
2.6.4. Ograniczona jawność rejestru akcjonariuszy
2.6.5. Odpłatność za czynności rejestrowe

Rozdział 3. Umowa prostej spółki akcyjnej
3.1. Podstawowe informacje
3.2. Minimalna treść umowy spółki
3.3. Klauzule dodatkowe w umowie spółki
3.4. Zmiana umowy spółki

Rozdział 4. Wniesienie wkładów do spółki
4.1. Tryb wnoszenia wkładów
4.2. Ograniczenia we wnoszeniu wkładów
4.3. Odpowiedzialność za przedmiot wkładu

Rozdział 5. Kapitał akcyjny
5.1. Podstawowe informacje
5.2. Kapitał akcyjny w spółce
5.3. Zmiany kapitału akcyjnego

Rozdział 6. Akcje
6.1. Podstawowe informacje
6.2. Rodzaje akcji i uprawnień
6.3. Rozporządzenie akcjami
6.4. Emisja akcji

Rozdział 7. Umorzenie i unieważnienie akcji
7.1. Podstawowe informacje "
7.2. Umorzenie dobrowolne
7.3. Umorzenie przymusowe
7.4. Umorzenie automatyczne
7.5. Unieważnienie akcji
7.6. Nabycie i objęcie akcji własnych

Rozdział 8. Akcjonariusze
8.1. Podstawowe prawa i obowiązki akcjonariuszy
8.2. Uprawnienia szczególne akcjonariuszy
8.3. Dywidenda i inne wypłaty z kapitału akcyjnego
8.4. Wyłączenie akcjonariusza
8.4.1. Podstawowe informacje
8.4.2. Ważne przyczyny
8.4.3. Postępowanie sądowe
8.5. Ustąpienie akcjonariusza
8.6. Umorzenie akcji
8.7. Egzekucja z akcji

Rozdział 9. Organy spółki
9.1. Podstawowe informacje
9.2. Zarząd
9.2.1. Kompetencje
9.2.2. Reprezentacja spółki
9.2.3. Obowiązki zarządu
9.2.4. Wybór do zarządu
9.2.5. Zatrudnienie członków zarządu
9.2.6. Nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu
9.3. Prokura
9.3.1. Zakres prokury
9.3.2. Prokurent
9.3.3. Rodzaje prokury
9.3.4. Wynagrodzenie prokurenta
9.3.5. Wygaśnięcie prokury
9.4. Rada nadzorcza
9.4.1. Wybór, kadencja, wynagrodzenie
9.4.2. Działalność rady nadzorczej
9.4.3. Uchwały organu nadzoru
9.5. Rada dyrektorów
9.6. Walne zgromadzenie
9.6.1. Sposoby podejmowania uchwał
9.6.2. Wymóg powzięcia uchwały
9.6.3. Zwyczajne walne zgromadzenie
9.6.4. Zwoływanie walnego zgromadzenia
9.6.5. Miejsce walnego zgromadzenia
9.6.6. Szczególne przypadki podejmowania uchwał
9.6.7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
9.6.8. Podejmowanie uchwał na walnym zgromadzeniu
9.6.9. Informacje zarządu na walnym zgromadzeniu
9.6.10. Protokołowanie walnego zgromadzenia
9.7. Stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały
9.7.1. Informacje podstawowe
9.7.2. Podmioty posiadające legitymację czynną
9.7.3. Reprezentacja spółki
9.7.4. Zabezpieczenie powództwa
9.7.5. Skutki wyroku uwzględniającego powództwo
9.7.6. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały
9.7.7. Przesłanki uchylenia uchwały

Rozdział 10. Rozwiązanie i likwidacja spółki
10.1. Wprowadzenie
10.2. Przyczyny rozwiązania spółki
10.2.1. Podstawowe informacje
10.2.2. Przyczyny wskazane w umowie spółki
10.2.3. Uchwała o rozwiązaniu
10.2.4. Upadłość spółki
10.2.5. Inne przyczyny
10.3. Cofnięcie skutków rozwiązania
10.4. Likwidacja spółki
10.4.1. Wprowadzenie
10.4.2. Skutki otwarcia likwidacji
10.4.3. Likwidatorzy
10.4.4. Wstępne czynności likwidacyjne
10.4.5. Właściwe czynności likwidacyjne
10.4.6. Zakończenie likwidacji i wykreślenie spółki
10.4.7. Rozwiązanie spółki bez likwidacji przez sąd rejestrowy
10.4.8. Przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza

Rozdział 11. Odpowiedzialność w spółce
11.1. Podstawowe informacje
11.2. Szkody przy tworzeniu spółki
11.3. Odpowiedzialność deliktowa względem spółki
11.4. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki
11.4.1. Zakres odpowiedzialności
11.4.2. Bezskuteczność egzekucji
11.4.3. Brak winy
11.4.4. Brak szkody wierzyciela
11.4.5. Przedawnienie
11.4.6. Zarzut potrącenia
11.4.7. Regres
11.5. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
11.5.1. Zakres odpowiedzialności
11.5.2. Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności
11.6. Odpowiedzialność za fałszywe oświadczenie
11.7. Odpowiedzialność kontraktowa
11.8. Odpowiedzialność karna skarbowa
11.9. Odpowiedzialność karna

Wykazy
Wykaz cytowanych prac
Wykaz cytowanych orzeczeń
Wykaz aktów prawnych
Wykaz wzorów
Wykaz tabel
Skróty występujące w książce

288 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021