wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NOMENKLATURA SCALONA (CN) ZE STAWKAMI VAT


wydawnictwo: ODDK, 2020, wydanie I

cena netto: 313.50 Twoja cena  297,83 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT

powiązania z PKWiU 2008

opisowa wersja CN


Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów
Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji w odniesieniu do towarów stanie się Nomenklatura Scalona CN.

W publikacji pełny tekst klasyfikacji Nomenklatura scalona (CN) na 2020 r., z przyporządkowanymi stawkami VAT, obowiązującymi od dnia 1 lipca 2020 r., z odpowiednimi wyjaśnieniami. Dodatkowo część opisowa CN wyjaśniająca zawartość poszczególnych kodów, a także pomocnicze klucze powiązań CN z PKWiU 2008.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280, z dnia 31.10.2019 r.) oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Część pierwsza
Przepisy wstępne
Sekcja I. Ogólne reguły
Sekcja II. Przepisy szczególne

Część druga
Tabela stawek celnych
Sekcja I. Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Dział 1. Zwierzęta żywe
Dział 2. Mięso i podroby jadalne
Dział 3. Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne
Dział 4. Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Dział 5. Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Sekcja II. Produkty pochodzenia roślinnego
Dział 6. Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne
Dział 7. Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
Dział 8. Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
Dział 9. Kawa, herbata, mat‚ (herbata paragwajska) i przyprawy
Dział 10. Zboża
Dział 11. Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
Dział 12. Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza
Dział 13. Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne
Dział 14. Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Sekcja III. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Dział 15. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja IV. Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Dział 16. Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
Dział 17. Cukry i wyroby cukiernicze
Dział 18. Kakao i przetwory z kakao
Dział 19. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
Dział 20. Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin
Dział 21. Różne przetwory spożywcze
Dział 22. Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Dział 23. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa karma dla zwierząt
Dział 24. Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Sekcja v. Produkty mineralne
Dział 25. Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement
Dział 26. Rudy metali, żużel i popiół
Dział 27. Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne
Sekcja VI. Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych
Dział 28. Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów
Dział 29. Chemikalia organiczne
Dział 30. Produkty farmaceutyczne
Dział 31. Nawozy
Dział 32. Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty
Dział 33. Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe
Dział 34. Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu
Dział 35. Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
Dział 36. Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne
Dział 37. Materiały fotograficzne lub kinematograficzne
Dział 38. Produkty chemiczne różne
Sekcja VII. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku
Dział 39. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Dział 40. Kauczuk i artykuły z kauczuku
Sekcja VIII. Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie;
artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników)
Dział 41. Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione
Dział 42. Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne
pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników)
Dział 43. Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich
Sekcja IX. Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto
lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Dział 44. Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
Dział 45. Korek i artykuły z korka
Dział 46. Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
Sekcja X. Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura,
z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich
Dział 47. Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)
Dział 48. Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
Dział 49. Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany
Sekcja XI. Materiały i artykuły włókiennicze
Dział 50. Jedwab
Dział 51. Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego
Dział 52. Bawełna
Dział 53. Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej
Dział 54. Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych
Dział 55. Włókna odcinkowe chemiczne
Dział 56. Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich
Dział 57. Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze
Dział 58. Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty
Dział 59. Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego
Dział 60. Dzianiny
Dział 61. Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane
Dział 62. Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane
Dział 63. Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty
Sekcja XII. Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
Dział 64. Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów
Dział 65. Nakrycia głowy i ich części
Dział 66. Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części
Dział 67. Pióra i puch, preparowane oraz artykuły wykonane z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
Sekcja XIII. Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
Dział 68. Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów
Dział 69. Wyroby ceramiczne
Dział 70. Szkło i wyroby ze szkła
Sekcja XIV. Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale
platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
Dział 71. Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale
platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
Sekcja XV. Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych
Dział 72. Żeliwo i stal
Dział 73. Artykuły z żeliwa lub stali
Dział 74. Miedź i artykuły z miedzi
Dział 75. Nikiel i artykuły z niklu
Dział 76. Aluminium i artykuły z aluminium
Dział 78. Ołów i artykuły z ołowiu
Dział 79. Cynk i artykuły z cynku
Dział 80. Cyna i artykuły z cyny
Dział 81. Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów
Dział 82. Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części
z metali nieszlachetnych
Dział 83. Artykuły różne z metali nieszlachetnych
Sekcja XVI. Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania
dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów
Dział 84. Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
Dział 85. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory
i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów
Sekcja XVII. Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
Dział 86. Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)
Dział 87. Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Dział 88. Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Dział 89. Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Sekcja XVIII. Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne,
medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria
Dział 90. Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria
Dział 91. Zegary i zegarki oraz ich części
Dział 92. Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów
Sekcja XIX. Broń i amunicja; ich części i akcesoria
Dział 93. Broń i amunicja; ich części i akcesoria
Sekcja XX. Artykuły przemysłowe różne
Dział 94. Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane
Dział 95. Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria
Dział 96. Artykuły przemysłowe różne
Sekcja XXI. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Dział 97. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Dział 98. Kompletny zakład przemysłowy
Dział 99. Specjalne kody nomenklatury scalonej

Wykaz towarów opodatkowanych stawką 5% bez względu na kod CN

Wykaz towarów opodatkowanych stawką 8% bez względu na kod CN

Wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Wyciąg z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)

Pomocnicze klucze powiązań pomiędzy PKWiU2008 a Nomenklaturą scaloną CN

976 stron, Format: 21.0x30.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021