wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SOCJOTERAPIA MŁODZIEŻY STUDIUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE


JANKOWIAK B. SOROKO E.

wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

cena netto: 68.19 Twoja cena  64,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Socjoterapia młodzieży

Studium psychologiczno-pedagogiczne


Książka Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne to kompendium wiedzy na temat tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do młodzieży z grup ryzyka.

Autorki rozumieją socjoterapię jako grupową pomoc polegającą na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, które występują między członkami grupy, w relacji z socjoterapeutą i w procesie grupowym. Celem tego oddziaływania jest uaktywnienie potencjału rozwojowego, zapobieganie kształtowaniu się zaburzeń i problemów zdrowotnych oraz zmiana trajektorii rozwoju i wzmocnienie mechanizmów zdrowia i/lub osłabienie patomechanizmu utrzymującego problemy psychospołeczne.

Czytelnik znajdzie tu:

  • Charakterystykę adolescencji jako okresu przejścia między dzieciństwem a dorosłością oraz określenie zadań rozwojowych młodzieży.
  • Opis socjoterapii jako szczególnej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, lokującej się między modelami zdrowia i zaburzeń.
  • Informacje na temat diagnozowania w socjoterapii jako wieloaspektowego i celowego procesu zbierania informacji, stawiania hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacji.
  • Analizę socjoterapii jako sposobu pomagania w drodze uruchamiania procesu grupowego i aktywowania czynników pomocowych.
  • Wiedzę na temat pożądanych cech socjoterapeuty: kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, diagnostycznych, pomocy grupowej, pracy pomocowej z młodzieżą, autoedukacyjnych i moralnych, a także tożsamości zawodowej socjoterapeuty.

Uznajemy doniosłe znaczenie okresu adolescencji jako czasu obdarzonego silnym potencjałem rozwojowym, podczas którego istnieją niepowtarzalne możliwości wsparcia rozwoju i pomocy dla nastolatków. Młodzież uczestniczącą w socjoterapii postrzegamy jako jednostki, które dysponują osobistym potencjałem umożliwiającym im coraz bardziej niezależne i podmiotowe życie, dokonywanie samodzielnych wyborów oraz kształtowanie własnej biografii, ale także jako osoby, które lokują się w grupach zwiększonego ryzyka, ponieważ borykają się z różnego typu problemami w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Z tekstu

Książka Barbary Jankowiak i Emilii Soroko to interesujące i pogłębione, całościowe teoretyczno-praktyczne studium socjoterapii młodzieży. (…) Autorki wnikliwie omówiły tę formę grupowej pomocy jako oddziaływań ukierunkowanych na poszerzenie zasobów indywidualnych i środowiskowych dzieci i młodzieży z grupy wysokiego ryzyka. Bardzo szeroko przedstawiły istotę i znaczenie postępowania diagnostycznego jednostkowego i grupowego na różnych etapach procesu socjoterapii. Dokonały starannej analizy ważnych zagadnień związanych z formułowaniem diagnozy funkcjonalnej i konceptualizacją przypadku na początku i podczas trwania socjoterapii oraz reguł diagnozowania grupy jako całości i zachodzących w niej zjawisk w kontekście celów socjoterapii. Czytelnik zainteresowany tym rodzajem pomocy znajdzie też różne informacje na temat kompetencji zawodowych, społeczno-interpersonalnych i etycznych potrzebnych do prowadzenia tak złożonych i wieloaspektowych oddziaływań pomocowych, jakie stanowi socjoterapia.

Z recenzji prof. dr hab. Lidii Cierpialkowskiej

234 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021