wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE BEHAWIORALNE CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ


BAKER H. KENT FILBECK G. NOFSINGER J.

wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

cena netto: 56.59 Twoja cena  53,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Finanse behawioralne

Co każdy powinien wiedzieć


W książce Finanse behawioralne. Co każdy powinien wiedzieć H. Kent Baker, Greg Filbeck oraz John R. Nofsinger zebrali najbardziej rzetelne i aktualne informacje na temat finansów behawioralnych.

Poszczególne rozdziały zawierają odpowiedzi na ponad 100 pytań, m.in.:

 • Jakie są podstawowe założenia finansów behawioralnych?
 • Co to jest efekt dyspozycji i dlaczego jest on niekorzystny dla inwestorów?
 • Jaką rolę w finansach behawioralnych odgrywają błędy behawioralne?
 • Co to jest heurystyczna dostępności i jak może ona wpływać na decyzje inwestycyjne?
 • Czy inwestorzy mogą wykorzystać w praktyce anomalie rynkowe rozpoznane przez finanse behawioralne?
 • Co to jest efekt pewności wstecznej i jak może wpływać na decyzje inwestycyjne?
 • Jak sobie radzić z błędami poznawczymi, które mogą wpływać proces decyzyjny?
 • Jak można mierzyć nastroje inwestorów i dlaczego jest to ważne?
 • Jak efekt dyspozycji, teorii perspektywy oraz nastrojów rynkowych wpływają na zachowania inwestorów?
 • Co to jest hiperboliczne obniżanie wartości i dlaczego warto o nim wiedzieć?
 • Jakie błędy behawioralne skłaniają inwestorów do zakupu bądź sprzedaży pewnych określonych funduszy inwestycyjnych?
 • Co to jest zależność od ram?
 • W jaki sposób ramowanie wpływa na skłonność do podejmowania ryzyka i ocenę zwrotów?
 • Co to jest rewolucja impulsu?

Przez ostatnich kilka dekad naukowcy gromadzą kolejne dowody na to, że ludzie podejmują decyzje finansowe znaczne mniej racjonalne, niż to swego czasu zakładano. Nieracjonalne zachowania nie mają jednak charakteru przypadkowego, lecz wpisują się w pewne schematy i dają się przewidywać. Ludzie raz po raz popełniają te same błędy poznawcze, ponieważ ich mózgi działają w pewien określony sposób. Finanse behawioralne podejmują próbę zestawienia teorii psychologii behawioralnej i poznawczej z założeniami konwencjonalnych finansów i ekonomii. Badania dotyczące błędów behawioralnych – poznawczych, emocjonalnych czy społecznokulturowych – pomagają tłumaczyć porażki procesu decyzyjnego i przewidywać różne, zwłaszcza nieoptymalne zachowania ludzi.

Z tekstu

PRZEDMOWA
Kim są autorzy tej książki?
Po co powstała ta książka?
O czym jest ta książka?
Komu chcielibyśmy podziękować?

1. Podstawy i koncepcje psychologiczne

Czym są finanse behawioralne?

Dlaczego finanse behawioralne mają znaczenie dla praktyków?

Jakie są podstawowe założenia finansów behawioralnych?

Czym jest teoria perspektywy i co mówi o naszych zachowaniach w momencie dokonywania wyboru?

Czym jest efekt dyspozycji i dlaczego jest on niekorzystny dla inwestorów?

Co to takiego heurystyka?

Jaką rolę odgrywają heurystyki w procesie formułowania opinii i podejmowania decyzji?

W jaki sposób heurystyka reprezentatywności wpływa na zachowania związane z podejmowaniem decyzji i formułowaniem osądów?

Jakie dwa błędy behawioralne najczęściej wynikają z zastosowania heurystyki reprezentatywności?

Czym jest heurystyka dostępności i jak może wpływać na decyzje inwestycyjne?

W jaki sposób zakotwiczenie wpływa na decyzje inwestycyjne?

Czym jest heurystyka afektu i jak oddziałuje na proces decyzyjny?

Czym jest ramowanie i jak może wpływać na proces podejmowania decyzji?

Jaką rolę w finansach behawioralnych odgrywają błędy behawioralne?

Jaką rolę w finansach behawioralnych odgrywają nieefektywne rynki?

Jakie odkrycia doprowadziły do powstania i ugruntowania koncepcji finansów behawioralnych?

W jaki sposób kryzys z lat 2007-2008 wpłynął na rozwój wiedzy na temat ludzkich zachowań?

Jakie zarzuty stawiają krytycy finansom behawioralnym? Jakie wskazują ich słabości?

Czy inwestorzy mogą wykorzystać w praktyce anomalie rynkowe rozpoznane przez finanse behawioralne?

Jaki wkład wnoszą finanse behawioralne w rozwikłanie zagadki zmienności?

W jaki sposób niechęć do straty tłumaczy zachowania inwestorów w obliczu spadków na rynku?

2. Błędy poznawcze

Czym są błędy behawioralne i dlaczego warto się nimi interesować?

Czym są błędy poznawcze? Jakie wyróżniamy trzy główne ich typy?

Czym jest błąd konserwatyzmu i jak może wpływać na podejmowanie decyzji?

Czym jest efekt potwierdzenia i jakie wywołuje skutki? Czym jest egotyzm atrybucyjny?

Czym jest efekt pewności wstecznej i jak może wpływać na decyzje inwestycyjne?

Czym jest złudzenie kontroli i jak może wpływać na proces podejmowania decyzji?

Czym jest błąd dobrej znajomości i czym się przejawia w działalności inwestycyjnej?

Czym jest błąd ramowania i jak może wpływać na decyzje finansowe?

Czym jest błąd ograniczonej uwagi i jak może wpływać na proces decyzyjny?

Czym jest księgowanie umysłowe i jaki może być jego negatywny wpływ na stan finansów inwestora?

Czym jest efekt wyniku i jakie może rodzić problemy dla inwestorów?

Czym jest efekt bliskości w czasie i jak może wpływać na wyniki inwestycyjne?

Jak kryzys finansowy z lat 2007-2008 zmienił tolerancję inwestorów na ryzyko i jak wpłynął na błędy poznawcze?

Jakie są zależności między przynależnością do konkretnego typu inwestycyjnego a podatnością na określone błędy poznawcze?

Czy rozeznanie w kwestii błędów poznawczych pomaga bardziej świadomie podejmować decyzje finansowe?

Jak sobie radzić z błędami poznawczymi, które mogą wpływać na proces decyzyjny?

3. Błędy emocjonalne i czynniki społeczno-kulturowe

Jaką rolę odgrywają emocje w procesie inwestowania?

Czym różnią się błędy emocjonalne od poznawczych?

Czym jest niechęć do straty i jak wpływa na podejmowanie decyzji?

Czym jest błąd nadmiernej pewności siebie i jakie niebezpieczeństwa mogą się z nim wiązać?

Jaką rolę nadmierna pewność siebie odgrywa w decyzjach finansowych, w szczególności tych związanych z niepowodzeniem lub potencjalnym błędem inwestycyjnym?

Czym jest błąd samokontroli i jak może wpływać na wyniki inwestycyjne?

Czym jest efekt status quo i dlaczego może stanowić zagrożenie dla inwestorów?

Jak efekt posiadania oddziałuje na inwestorów?

Czym się przejawia unikanie żalu i jak może wpływać na inwestorów?

W jaki sposób emocje i nastroje mogą wpływać na decyzje inwestycyjne?

W jaki sposób emocje i nastroje mogą wpływać na rynki?

Jakie działania potęgują, a jakie ograniczają oddziaływanie emocji na przebieg procesu decyzyjnego?

Czym są błędy kulturowe?

W jaki sposób zaufanie i błąd zakupu krajowego wpływają na decyzje finansowe?

W jaki sposób interakcje społeczne wpływają na zachowania ludzi, w szczególności zaś na ich zachowania inwestycyjne?

Jaką rolę społeczną w sferze inwestowania odgrywają kluby inwestycyjne?

W jaki sposób tożsamość i normy społeczne wpływają na postępowanie ludzi, zwłaszcza w sprawach inwestycyjnych?

W jaki sposób kapitał społeczny wpływa na ludzi, w szczególności na ich decyzje inwestycyjne?

W jaki sposób nastawienie wpływa na decyzje inwestycyjne?

Czy pogoda może wpływać na decyzje inwestycyjne?

Jak można mierzyć nastroje inwestorów i dlaczego jest to ważne?

4. Zachowania inwestora

Jaki może być wpływ błędów behawioralnych na wyniki inwestycyjne?

Jak nadmierna pewność siebie i egotyzm atrybucyjny wpływają na decyzje inwestorów?

W jaki sposób efekty dyspozycji, teorii perspektywy oraz nastrojów rynkowych wpływają na zachowania inwestorów?

Jak zjawisko ograniczonej uwagi wpływa na wybory inwestycyjne?

Dlaczego niektórzy inwestorzy zbyt intensywnie handlują?

Czym jest hiperboliczne obniżanie wartości i dlaczego warto o nim wiedzieć?

Dlaczego inwestorzy nie pilnują dywersyfikacji portfela?

W jaki sposób cechy osobowości wpływają na zachowania inwestorów?

W jaki sposób czynniki demograficzne i socjoekonomiczne wpływają na decyzje inwestorów?

W jakim stopniu błędy poznawcze dotyczą wytrawnych inwestorów z dobrym rozeznaniem w sytuacji?

Jakie błędy poznawcze wpływają na decyzje inwestorów profesjonalnych?

W jakim stopniu nastrój wpływa na proces inwestycyjny i inne decyzje o charakterze finansowym?

W jaki sposób interakcje społeczne i presja otoczenia wpływają na zachowania inwestorów?

Jak owczy pęd wpływa na rynki?

Czy należy inwestować w akcje firmy, w której się pracuje?

Jakie błędy behawioralne skłaniają inwestorów do zakupu bądź sprzedaży pewnych określonych funduszy inwestycyjnych?

5. Impuls

Czym jest zależność od ram?

Jak można zaprezentować zależność od ram na przykładzie?

W jaki sposób zależność od ram może wpływać na politykę zdrowotną?

W jaki sposób ramowanie wpływa na skłonność do podejmowania ryzyka i ocenę zwrotów?

W jaki sposób ramowanie wpływa na prognozy inwestycyjne?

W jaki sposób ramowanie wpływa na podejście do kont emerytalnych?

W jaki sposób zależność od ram wpływa na podejście do ubezpieczenia społecznego?

W jaki sposób banki wykorzystują ramowanie, aby zachęcać ludzi do oszczędzania?

Czy presja środowiska może zwiększyć zainteresowanie programami oszczędnościowymi?

W jaki sposób wykorzystuje się ramowanie, aby zachęcać do wspierania dobroczynności?

W jaki sposób ramowanie informacji o zwrotach wpływa na wynik procesu decyzyjnego?

Czym jest rewolucja impulsu?

W jaki sposób można wykorzystywać ramowanie, aby nakłaniać ludzi do podejmowania niekorzystnych decyzji finansowych?

Jak kredytodawcy wykorzystali ramowanie, aby nakłonić nabywców nieruchomości do zaciągania niebezpiecznych kredytów hipotecznych, za sprawą których doszło do kryzysu finansowego z lat 2007-2008?

W jaki sposób pracodawcy mogą wykorzystywać zjawisko impulsu, aby wspierać pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji emerytalnych?

Czy impulsy są skuteczne?

6. Kompetencje poznawcze

Jakie procesy poznawcze wiążą się z działalnością inwestycyjną?

Jak się kształtują zależności między IQ a sukcesem inwestycyjnym?

Czym się różni myślenie analityczne od intuicyjnego?

Po czym można poznać człowieka, który myśli świadomie?

Jakie znaczenie ma tryb myślenia dla finansów behawioralnych i jak wpływa na wyniki inwestycyjne?

Jak postępują lepiej przeszkoleni i bardziej doświadczeni inwestorzy?

Jakie skutki wywołuje proces poznawczy zwany teorią umysłu?

Na czym polega starzenie się w sferze poznawczej?

Czy w związku ze starzeniem się w sferze poznawczej osoby starsze są bardziej narażone na oszustwa finansowe?

Czy tolerancja na ryzyko zmienia się z wiekiem?

W jaki sposób proces starzenia się w sferze poznawczej wpływa na skład portfela?

Jakie znaczenie ma starzenie się w sferze poznawczej z punktu widzenia finansów behawioralnych?

Jak brak snu wpływa na zdolności poznawcze i proces podejmowania decyzji finansowych?

Czym jest dysonans poznawczy i w jaki sposób objawia się w praktyce?

Czy doświadczenie i kompetencje w zakresie inwestowania chronią przed szkodliwymi zachowaniami finansowymi?

PRZYPISY

260 stron, Format: 14.8x21.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021