wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 46.80 44,46   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KAZUSY Z PRAWA DLA EKONOMISTÓW


WIATROWSKI P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie II

cena netto: 46.80 Twoja cena  44,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kazusy z prawa dla ekonomistów


Publikacja stanowi zbiór kazusów dotyczących różnych dziedzin prawa.

Książka może być cenną pomocą dla studentów kierunków ekonomicznych przygotowujących się do zajęć, kolokwiów i egzaminów z przedmiotów związanych z prawem. Czytelnik znajdzie tu kazusy z zakresu: prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, części ogólnej prawa zobowiązań, prawa własności intelektualnej, prawa karnego oraz prawa procesowego (cywilnego, administracyjnego i karnego).

W drugiej części zbioru zamieszczono wybór przepisów prawnych stanowiących podstawę do rozwiązania kazusów oraz skorowidz ułatwiający prowadzącym ćwiczenia odszukanie właściwego przykładu do aktualnie omawianej problematyki.

Kazusy zostały opracowane przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów kierunków ekonomicznych, ale może być przydatna każdemu, kto jest zainteresowany nabyciem umiejętności samodzielnego dokonywania kwalifikacji prawnej i wykładni przepisów.

Wykaz skrótów
Przedmowa

Cześć I KAZUSY

Rozdział I
Kazusy z prawa Unii Europejskiej
Rozdział II
Kazusy z prawa konstytucyjnego
Rozdział III
Kazusy z postępowania administracyjnego
Rozdział IV
Kazusy z prawa karnego
Rozdział V
Kazusy z postępowania karnego
Rozdział VI
Kazusy z prawa cywilnego - część ogólna
Prawo osobowe
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
Czynności prawne w ogólności
Tryby zawarcia umowy
Forma czynności prawnych
Wady oświadczenia woli
Pełnomocnictwo
Przedawnienie roszczeń
Rozdział VII
Kazusy z prawa rzeczowego
Rozdział VIII
Kazusy z części ogólnej prawa zobowiązań
Rozdział IX
Kazusy z prawa własności intelektualnej
Rozdział X
Kazusy z postępowania cywilnego

Część II WYBÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH

Rozdział I
Prawo Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Protokół (nr 30) w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa
Traktat o Unii Europejskiej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Rozdział II
Prawo konstytucyjne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.
Rozdział III
Postępowanie administracyjne
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Rozdział IV
Prawo karne
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe
Rozdział V
Postępowanie karne
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
Rozdział VI
Prawo cywilne - część ogólna
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu prawa osobowego
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu przedmiotów stosunków cywilnoprawnych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu czynności prawnych w ogólności
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu trybów zawarcia umowy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu formy czynności prawnych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu wad oświadczenia woli
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu pełnomocnictwa
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Przepisy do rozwiązania kazusów z zakresu przedawnienia roszczeń
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Rozdział VII
Prawo rzeczowe
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Rozdział VIII
Prawo cywilne - część ogólna zobowiązań
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Rozdział IX
Prawo własności intelektualnej
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
Rozdział X
Postępowanie cywilne
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Skorowidz

300 stron, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021