wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PSYCHOLOGICZNYM W POLSKIEJ KULTURZE ORGANIZACYJNEJ


ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, wydanie I

cena netto: 56.60 Twoja cena  53,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej


Monografia stanowi wkład w uporządkowanie i poszerzenie wiedzy w obszarze pojęcia kontraktu psychologicznego oraz zarządzania tym kontraktem w organizacjach. Zaprezentowane wyniki badań to pierwszy krok w kierunku określenia, zbadania i zaproponowania do implementacji w firmach zgodnych kulturowo praktyk HR. Przetestowany teoretyczny model może przynieść istotne praktyczne implikacje dla przyszłych badań nad pośredniczącą rolą kontraktu psychologicznego w różnych kontekstach kulturowych.

Autorka wskazuje teoretykom i praktykom, jak powinno wyglądać zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej.

Wstęp 7

Rozdział 1. Kontekst polskiej kultury organizacyjnej 13
1.1. Kultura organizacyjna – rozważania definicyjne i koncepcyjne 13
1.2. Polska kultura organizacyjna w świetle badań Hofstede 16
1.3. Wpływ kontekstu kultury organizacyjnej na praktyki HR 22
1.4. Kultura organizacyjna a kontrakt psychologiczny 24

Rozdział 2. Efektywne HRM w kontekście kulturowym 27
2.1. Dynamika zmian w HRM 28
2.2. W poszukiwaniu praktyk HR 30
2.3. Praktyki HR z punktu widzenia kultury organizacyjnej i osiągania wyników pracy w ramach realizacji kontraktu psychologicznego 35

Rozdział 3. Kontrakt psychologiczny w organizacji 47
3.1. Koncepcja kontraktu psychologicznego – ujęcie teoretyczne 47
3.2. Zmieniające się relacje pracy i charakter kontraktu psychologicznego 51
3.3. Relacja pracownik–pracodawca w świetle teorii wymiany społecznej 54
3.4. Realizacja lub naruszenie założeń kontraktu psychologicznego 56
3.5. Badania związane z kontraktem psychologicznym w kontekście polskiej kultury organizacyjnej 59

Rozdział 4. Pośrednicząca rola kontraktu psychologicznego między praktykami HR a postawami, zachowaniami i wynikami pracy pracowników 65
4.1. Mediująca rola kontraktu psychologicznego 65
4.2. Praktyki HR i kontrakt psychologiczny 67
4.3. Wpływ kontraktu psychologicznego na indywidualne postawy i zachowania pracowników 69
4.4. Postawy i zachowania a wyniki pracy 76

Rozdział 5. Metodologiczne podstawy badań 81
5.1. Przesłanki dla podjęcia badań własnych 81
5.2. Cele, pytania badawcze i hipotezy w ramach podjętych badań 84
5.3. Metoda i przebieg badań własnych 89
5.4. Metodyka badań jakościowych 91
5.5. Metodyka badan ilościowych 95
5.6. Wpływ rezultatów prowadzonych badań na rozwój wiedzy na temat kontraktu psychologicznego 101

Rozdział 6. Wyniki badań jakościowych 103
6.1. Kluczowe obszary praktyk HR w polskiej kulturze organizacyjnej 103
6.2. Wpływ realizacji kontraktu psychologicznego na kształtowanie postaw i zachowań pracowników 115
6.3. Dyskusja nad uzyskanymi wynikami 123

Rozdział 7. Wyniki badań ilościowych 127
7.1. Analiza danych przy użyciu eksploracyjnej analizy czynnikowej 127
7.2. Analiza danych przy użyciu konfirmacyjnej analizy czynnikowej 135
7.3. Analiza danych przy użyciu techniki modelowania równań strukturalnych 142
7.4. Weryfikacja postawionych hipotez badawczych 151
7.5. Dyskusja nad uzyskanymi wynikami 154

Zakończenie – wnioski i kierunki przyszłych badań 157

Bibliografia 171
Spis rysunków 193
Spis tabel 195

196 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021