wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ DLA KLIENTA A MARKETING DOŚWIADCZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY


KRAWIEC W.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury

Działania współczesnego teatru i filharmonii


Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy koncepcji zarządzania wartością dla klienta, która została ukazana przez pryzmat marketingu doświadczeń w działaniach instytucji kultury w Polsce. Książka zawiera diagnozę etapów teoretycznego modelu zarządzania wartością i doświadczeniem klienta na podstawie badań funkcjonowania teatrów i filharmonii w Polsce, analizę porównawczą zestawiającą wartości proponowane przez teatry i filharmonie z oczekiwaniami uczestników kultury, a także omówienie wpływu nurtu marketingu doświadczeń na działania teatrów i filharmonii oraz ich odbiór przez uczestników kultury.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do menedżerów i animatorów kultury oraz pracowników instytucji kultury. Poruszone w niej zagadnienia mogą być też przydatne dla studentów i osób zainteresowanych zarządzaniem wartością dla klienta oraz marketingiem doświadczeń. Monografia stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu marketingu usług, marketingu organizacji non profit czy zarządzania marketingowego w instytucjach kultury.

Wstęp 9

Rozdział 1. Czy tego klient potrzebuje? Czy to klient zauważy? Czy to będzie ważne? Dlaczego nikt tego nie chce? Wartość dla klienta i jej znaczenie w budowaniu strategii instytucji kultury 13
1.1. Wartość dla klienta w literaturze przedmiotu i na rynku instytucji kultury 13
1.1.1. Wartość dla klienta w naukach ekonomicznych 13
1.1.2. Wartość dla klienta i jej miejsce w kulturze 16
1.2. Alokacja wartości dla klienta w strategii instytucji kultury 17
1.3. Zarządzanie wartością dla klienta w instytucji kultury – podejście modelowe 20
1.3.1. Modele zarządzania wartością dla klienta 20
1.3.2. Model zarządzania wartością dla klienta w instytucjach kultury 23
1.4. Umiejętność komunikowania wartości dla klienta jako podstawa nawiązywania i podtrzymywania relacji z uczestnikami kultury 26
1.4.1. Komunikowanie wartości dla klienta – ujęcie ogólne 26
1.4.2. Komunikacja ze współczesnymi uczestnikami kultury 27

Rozdział 2. Jest super, jesteś śliczny, uwielbiam cię, chcę z tobą żyć… Lubię cię!!! OK!!! Łapa!!! Siła doświadczeń w działaniach marketingowych instytucji kultury 35
2.1. Doświadczenie w marketingu instytucji kultury 35
2.1.1. Transfer doświadczeń w działaniach marketingowych 35
2.1.2. Marketing doświadczeń a budowanie wartości dla klienta 36
2.2. Inscenizowanie niezapomnianych doświadczeń dla uczestników kultury 38
2.2.1. Zrozumieć doświadczenie klienta 38
2.2.2. Rodzaje doświadczeń oczekiwanych przez klienta 40
2.2.3. Strategiczne moduły doświadczeń jako sposoby budowania doświadczeń klienta 42
2.3. Potrzeba doświadczania i współtworzenia doświadczeń przez klientów instytucji kultury 49
2.3.1. Sposoby identyfikacji i klasyfikacji potrzeb klienta 49
2.3.2. Współtworzenie doświadczeń z klientem 53
2.4. Instrumenty wspomagające działania marketingowe instytucji kultury w celu budowania doświadczeń 55
2.5. Zarządzanie doświadczeniem klienta w instytucjach kultury 68
2.6. Modelowe ujęcie zarządzania wartościami i dostarczanymi doświadczeniami z udziałem klienta 78

Rozdział 3. A z czym do ludzi? Jak cię widzi rynek? Jak ma się rynek? Kim oni są? Obraz rynku kultury i instytucji kultury 83
3.1. Rynek kultury w Polsce 83
3.1.1. Instytucja kultury w Polsce w świetle prawa i jej obowiązków – klasyfikacja i cele 83
3.1.2. Organizatorzy instytucji kultury 85
3.1.3. Struktura rynku kultury w Polsce 88
3.2. Uczestnictwo w kulturze w świetle rynkowych zmian postrzegania konsumenta 98
3.2.1. Kultura, jej typy oraz zarządzanie w kulturze 98
3.2.2. Wąskie i szerokie ujęcie uczestnictwa w kulturze – od widza i odbiorcy do uczestnika kultury 100
3.2.3. Typologia uczestników kultury 103
3.3. Nowe zjawiska na rynku instytucji kultury 114

Rozdział 4. Tak to wygląda? To jest super?! Chodźmy tam! Tego bym się nie spodziewał! Zobacz! Zarządzanie wartością i doświadczeniem klienta instytucji teatralnych i filharmonii w Polsce w świetle badań empirycznych 119
4.1. Metodyka badań empirycznych oraz charakterystyka prób badanych 119
4.2. Uczestnik wydarzeń kulturalnych oraz jego oczekiwania wobec oferowanych mu przez teatry i filharmonie wartości i doświadczeń – perspektywa klienta 126
4.2.1. Oczekiwania klientów teatru i filharmonii wobec wartości doświadczanych 126
4.2.2. Działania marketingowe teatrów i filharmonii jako wartość dodana dla uczestników kultury 133
4.2.3. Narzędzia komunikowania i dystrybuowania wartości dla klienta w teatrach i filharmoniach 137
4.2.4. Doświadczenia oferowane klientom teatrów i filharmonii oraz poziom ich akceptacji 142
4.3. Zarządzanie wartością i doświadczeniem klienta w teatrach i filharmoniach – perspektywa menedżera 147
4.3.1. Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta a strategiczna możliwość ich wprowadzenia w instytucji kultury 147
4.3.2. Badanie oczekiwań klienta jako podstawa kreowania dla niego wartości i doświadczeń 152
4.3.3. Zaangażowanie klienta w budowanie wartości i doświadczeń 156
4.3.4. Oczekiwane przez klientów instytucji kultury korzyści i rodzaje doświadczeń 157
4.3.5. Elementy budowania i rozwijania doświadczeń w teatrach i filharmoniach 161
4.3.6. Komunikowanie wartości a wdrażanie doświadczeń 163
4.3.7. Dostarczana wartość a monitorowanie doświadczeń 168

Zakończenie 171
Bibliografia 177

192 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021