wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INSTYTUCJONALNE WSPARCIE DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I PSYCHICZNĄ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


MIKOŁAJCZYK-LERMAN G. POTOCZNA M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, wydanie I

cena netto: 65.80 Twoja cena  62,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim

Potencjał – potrzeby – wyzwania


W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie na przykładzie analizy wybranych instytucji na terenie województwa łódzkiego. Przedstawione zostały założenia społecznego modelu interpretacji niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia opartego na implementacji praw człowieka wraz z przeglądem regulacji prawnych, kształtujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych. W książce zaprezentowane zostały potencjalne zasoby instytucjonalne form wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, a ich egzemplifikacją stały się przedstawione wyniki przeprowadzonych analiz, które powstały na podstawie materiału empirycznego. Ze względu na ważną społecznie tematykę zainteresowani publikacją będą zarówno badacze tej problematyki, jak i praktycy, a także rodziny/opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

„Szczególnie cenne jest ujęcie tej problematyki w kontekście interdyscyplinarnym (…) Jest to ważny głos w dyskusji polskich naukowców, badaczy tej problematyki. Monografia z pewnością inspiruje do dalszych eksploracji, przemyśleń i badań empirycznych”.

Z recenzji wydawniczej prof. B. Szluz

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Od modelu medycznego do poszanowania praw człowieka 11

Rozdział II. Dorosłość osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie jako problem społeczny 21
2.1. Niepełnosprawność intelektualna 27
2.1.1. Kwestie definicyjne 27
2.1.2. Od „niepełnosprawnego” dzieciństwa do „niepełnosprawnej” dorosłości – specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 30
2.1.3. „Niepełnosprawna rodzina” jako (nie)jedyny system wsparcia 40
2.2. Niepełnosprawność psychiczna 45
2.2.1. Kwestie definicyjne 45
2.2.2. Choroba psychiczna w świadomości społecznej 47
2.2.2.1. Postawy i opinie mieszkańców województwa łódzkiego wobec osób chorych psychicznie 51
2.2.3. Od hospitalizacji do psychiatrii środowiskowej 53

Rozdział III. Rozwiązania legislacyjne wpływające na kształt polityki wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną 63

Rozdział IV. Możliwości instytucjonalnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną 81
4.1. Instytucje orzecznicze – procedury orzekania, tryb i zasady 81
4.2. Instytucje pomocy społecznej i ochrony zdrowia 87
4.3. Zasoby instytucjonalne na terenie Łodzi i województwa łódzkiego 102

Rozdział V. Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim w opinii badanych 111
5.1. Problemy i uwarunkowania procesu diagnostycznego w instytucjach orzeczniczych 112
5.2. Problemy i uwarunkowania procesu diagnostycznego, pomocy i wsparcia w wybranych instytucjach świadczących usługi społeczne i zdrowotne 139
5.2.1. Problemy i uwarunkowania procesu diagnostycznego 140
5.2.2. Uwarunkowania instytucjonalnego zakresu wsparcia 148
5.2.3. Specyfika współpracy międzyinstytucjonalnej 157
5.2.4. Meandry współpracy z rodziną 170
5.2.5. Ograniczone możliwości aktywizacji zawodowej 178

Rozdział VI. Dobre praktyki 185

Rozdział VII. Zakończenie – rekomendacje dla efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną 189

Bibliografia 195

216 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021