wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROJEKTY OFFSHORINGOWE W USŁUGACH BIZNESOWYCH


WODNICKA M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Projekty offshoringowe w usługach biznesowych

Pozycja Polski


Rosnąca pozycja usług we współczesnej gospodarce jest faktem bezspornym. Mamy do czynienia z procesem serwicyzacji gospodarek. Wzrasta więc udział usług w rozumieniu trójsektorowego podziału, a także rośnie znaczenie funkcji usługowych w sektorach produkcji materialnej. Szczególnie interesującymi zjawiskami, które stanowią przedmiot badań autorki, są: delokalizacja potencjału usług (tzw. offshoring) i powstawanie nowoczesnych modeli centrów usługowych.

W monografii podjęto próbę oceny procesu delokalizacji korporacyjnych centrów usług biznesowych do Polski oraz perspektyw ich rozwoju. Przedstawiono miejsce Polski wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także na globalnej mapie lokalizacji.

Publikacja jest skierowana zarówno do studentów ekonomii, jak i do osób zajmujących się zmianami zachodzącymi we współczesnej gospodarce.

Wstęp 7

Rozdział I. Internacjonalizacja rynku usług 9
1.1. Megatrendy w rozwoju usług 9
1.2. Teoria wobec umiędzynarodowienia usług 14
1.3. Międzynarodowy rynek usług – charakterystyczne procesy 18
1.4. Instytucjonalno‑prawne regulacje determinujące wzrost obrotu usługami w gospodarce światowej 23
1.5. Czynniki rozwoju międzynarodowego rynku usług 26

Rozdział II. Geneza, uwarunkowania i determinanty przemieszczenia światowego potencjału usług 31
2.1. Zmiany w systemie organizacji biznesu w warunkach globalizacji 31
2.2. Determinanty internacjonalizacji procesów biznesowych na poziomie korporacji 35
2.3. Redefinicja działalności przedsiębiorstw w aspekcie umiędzynarodowienia procesów gospodarczych 39
2.4. Delokalizacja potencjału wytwórczego i usługowego 44
2.4.1. Pojęcie delokalizacji działalności gospodarczej 44
2.4.2. Czynniki determinujące delokalizację usług biznesowych 49
2.5. Delokalizacja usług jako nowoczesna forma zwiększania konkurencyjności 50

Rozdział III. Offshoringowe projekty w usługach biznesowych 57
3.1. Outsourcing, offshoring usług i pokrewne pojęcia 57
3.2. Klasyfikacja usług biznesowych z punktu widzenia działań offshoringowych 62
3.3. Rodzaje offshoringu usług biznesowych 74
3.4. Zakres projektów i modele usług BPO 84
3.4.1. Projekty realizowane w ramach BPO 84
3.4.2. Modele świadczenia usług BPO 88

Rozdział IV. Offshoring usług biznesowych – globalne trendy 95
4.1. Tendencje rozwoju transgranicznego transferu potencjału usług biznesowych 95
4.2. Determinanty lokowania usług biznesowych i przestrzenna konfiguracja działalności offshoringowej 97
4.3. Ocena regionów gospodarki światowej dla transferu potencjału usług 107
4.3.1. Ocena regionu Azji i Pacyfiku 114
4.3.2. Rynek Ameryki Łacińskiej 116
4.3.3. Region Afryki 119
4.3.4. Rynek Europy Środkowo‑Wschodniej 121

Rozdział V. Polska w offshoringu usług biznesowych. Wyniki badań 127
5.1. Polska jako miejsce offshoringu usług biznesowych 127
5.1.1. Atuty Polski 127
5.1.2. Rządowe i regionalne systemy wsparcia inwestycji 129
5.2. Charakterystyka rynku usług biznesowych w Polsce 133
5.2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektor usług biznesowych w Polsce w latach 2003–2018 133
5.2.2. Charakterystyka centrów usługowych 135
5.2.3. Zatrudnienie w centrach usług biznesowych 140
5.2.4. Regionalna lokalizacja centrów usług i atrakcyjność regionów Polski 142
5.3. Inwestycje w sektor usług w Polsce. Wyniki badań własnych 143
5.3.1. Cel badań 143
5.3.2. Metoda badań i charakterystyka badanej populacji 144
5.3.3. Wyniki badań zagranicznych centrów usług w Polsce 144

Zakończenie 153
Bibliografia 155
Spis tabel 163
Spis rysunków 165
Spis wykresów 167

168 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021