wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZJAWISKO FRINGE BELT W STRUKTURZE MORFOLOGICZNEJ MIAST POLSKICH NA PRZYKŁADZIE RADOMIA


DEPTUŁA M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia


W książce podjęto zagadnienie powszechnie znane i analizowane w zagranicznej literaturze przedmiotu, ale nowatorskie na gruncie polskich badań urbomorfologicznych. Monografia jest poświęcona koncepcji Fringe Belt – jednej z kluczowych w brytyjskiej morfologii miast – oraz zjawisku o tej samej nazwie, które w strukturze przestrzennej miasta jest reprezentowane przez tereny obrzeży miejskich – zarówno dawnych, jak i aktualnych, wykazujących duży stopień trwałości. W planie miasta formują one specyficzne strefy wyróżniające się ekstensywnymi formami użytkowania oraz zagospodarowaniem głównie o charakterze instytucjonalnym, rekreacyjnym i przemysłowym. Analiza tych stref, w ujęciu historycznym, pozwala „uporządkować” strukturę morfologiczną badanych miast, ułatwia zrozumienie dynamiki procesów zachodzących na ich obszarze i pomaga przewidywać przyszłe przeobrażenia struktur urbanistycznych, co czyni koncepcję Fringe Belt atrakcyjną nie tylko dla geografów, lecz także dla planistów.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, o charakterze wprowadzającym, ukazano genezę koncepcji Fringe Belt, jej rozwój w światowych badaniach morfologicznych, założenia oraz metodologię badań. Szczegółowo omówiono zjawisko Fringe Belt stanowiące szczególny element struktury morfologicznej miasta, podkreślono jego uniwersalny charakter i specyfikę. Część druga, empiryczna, zawiera prezentację rozwoju zjawiska Fringe Belt w strukturze morfologicznej Radomia oraz opis prawidłowości, jakimi cechuje się ono w miastach polskich.

Monografia stanowi przykład dogłębnej analizy urbomorfologicznej w ujęciu geograficzno-historycznym. Przedstawiono w niej kompletny stan badań nad koncepcją Fringe Belt i zjawiskiem, którego dotyczy, a także zgromadzono wiedzę z zakresu morfologii miast wykraczającą poza dotychczasowy poziom jej powszechnej znajomości w Polsce.

1. Wstęp 7
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 8
1.2. Cele i hipotezy badawcze oraz zakres pracy 10
1.3. Materiały źródłowe i metody badawcze 11

2. Problem badawczy w świetle literatury 13
2.1. Rozwój conzenowskiej szkoły morfologii miast 13
2.2. Rozwój badań nad koncepcją Fringe Belt w literaturze przedmiotu 17

3. Fringe Belt jako ważny element struktury morfologicznej miasta 53
3.1. Specyfika zjawiska Fringe Belt 53
3.2. Charakterystyka centralnego, wewnętrznego oraz zewnętrznego Fringe Belt 56
3.3. Analiza czynników leżących u podstaw formowania się zjawiska Fringe Belt 59
3.4. Schemat rozwoju i przeobrażeń struktury przestrzennej Fringe Belts 62

4. Fringe Belt a strefa podmiejska – próba porównania 67

5. Ogólne uwarunkowania kształtowania się zjawiska Fringe Belt w miastach polskich 73

6. Fringe Belt w strukturze morfologicznej Radomia 81
6.1. Proces kształtowania zjawiska Fringe Belt na tle rozwoju struktury przestrzennej miasta 83
6.2. Charakterystyka poszczególnych stref Fringe Belts w przestrzeni Radomia 100

7. Wnioski końcowe 109

Bibliografia 115
Spis rysunków 127
Spis tabel 129

130 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021