wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MODEL OCZEKIWANYCH STRAT KREDYTOWYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ


FRENDZEL M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Model oczekiwanych strat kredytowych w sprawozdawczości finansowej

Koncepcja i zastosowanie


Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 „Instrumenty finansowe” wprowadził nowy model określania odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz ujmowania rezerw na gwarancje finansowe i zobowiązania do udzielenia pożyczek, znany jako model oczekiwanych strat kredytowych (model ECL). Nowe rozwiązanie uwzględnia nie tylko wystąpienie niewykonania zobowiązania i zidentyfikowane straty kredytowe, lecz także oczekiwania jednostki dotyczące przyszłych strat tego rodzaju oraz zmiany sytuacji finansowej kontrahentów i wpływających na nią czynników makroekonomicznych.

W publikacji omówiono m.in. koncepcyjne założenia modelu oczekiwanej straty kredytowej, jej zgodności z koncepcją ryzyka w tej dziedzinie oraz zastosowania do różnych pozycji i transakcji.

Przedstawiono również wyniki badań dotyczące wpływu modelu ECL na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2018 roku.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Koncepcyjne przesłanki ustalania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw w rachunkowości w kontekście ryzyka kredytowego 9
1.1. Pomiar wartości w rachunkowości 9
1.2. Ryzyko i jego uznanie w sprawozdawczości finansowej 15
1.3. Ryzyko kredytowe 20
1.3.1. Ryzyko kredytowe w rachunkowości 22
1.3.2. Pozycje obciążone ryzykiem kredytowym 29
1.3.3. Odzwierciedlenie ryzyka kredytowego w sprawozdaniu finansowym – aspekt koncepcyjny 31

Rozdział 2. Model oczekiwanych strat kredytowych – kontekst teoretyczny 35
2.1. Model oczekiwanych strat kredytowych a model strat poniesionych 36
2.2. Założenia i oczekiwania jednostki jako podstawa modelu oczekiwanych strat kredytowych (model ECL) 39
2.3. Przedmiotowy zakres modelu 41
2.3.1. Model oczekiwanych strat kredytowych dla ujętych aktywów finansowych 45
2.3.2. Model oczekiwanych strat kredytowych dla zobowiązań i zobowiązań warunkowych 46
2.3.3. Model oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do zobowiązań do udzielenia pożyczek 48
2.4. Wartość oczekiwana jako podstawa ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe 50

Rozdział 3. Ustalanie odpisów na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z międzynarodowymi regulacjami rachunkowości 53
3.1. Zasady ustalania odpisów aktualizujących 53
3.2. Niewykonanie zobowiązania 58
3.3. Identyfikacja znacznego wzrostu ryzyka kredytowego 61
3.4. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) 70
3.5. Strata kredytowa 74
3.5.1. Ekspozycja narażona na ryzyko kredytowe 75
3.5.2. Kwoty możliwe do odzyskania 81
3.5.3. Dyskontowanie w procesie szacowania straty kredytowej 84
3.6. Zakres czasowy modelu ECL 86

Rozdział 4. Ujęcie oczekiwanych strat kredytowych 91
4.1. Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie oraz zbliżone pozycje 91
4.2. Aktywa dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 92
4.3. Gwarancje finansowe 95
4.4. Zobowiązania do udzielenia pożyczki 96

Rozdział 5. Wpływ modelu oczekiwanych strat kredytowych na sprawozdania finansowe spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie 99

Zakończenie 107
Bibliografia 111
Spis tabel 115
Spis schematów 117

118 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021