wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAK UNIKNĄĆ RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ TAX COMPLIANCE


TOMCZYKOWSKI P. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej

Tax compliance


Publikacja w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprawozdawczością podatkową.

Autorzy, opierając się na aktualnych przepisach, orzecznictwie, stanowiskach organów podatkowych wyrażonych w interpretacjach przepisów prawa podatkowego oraz swoim bogatym doświadczeniu praktycznym, szczegółowo omawiają najważniejsze zagadnienia związane z tematyką tax compliance.


Przedstawiają m.in. istotne aspekty dotyczące:

• zasad stosowania tax compliance w praktyce oraz tworzenia skutecznych systemów compliance,
• planowania podatkowego (m.in. schematy podatkowe, exit tax, podatek u źródła),
• innowacji i działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R, IP Box),
• nowych obowiązków i instrumentów raportowania strategii podatkowej,
• umów o współdziałanie z organami podatkowymi,
• oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz transakcji z rajami podatkowymi,
• podatków dochodowych,
• ubezpieczeń społecznych,
• podatku VAT, akcyzy i cła,
• zmian prawa podatkowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID–19.

Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa podatkowego.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz compliance officerów, którzy w swojej codziennej pracy mają styczność z zagadnieniami podatkowymi, związanymi z obsługą podmiotów gospodarczych. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych, menedżerów oraz przedsiębiorców.

Wykaz skrótów     17

Rozdział I. Tax compliance – definicja i zasady . 21
1. Czym jest compliance podatkowy? . 21
2. Norma ISO 19600  22
2.1. Struktura nadrzędna normy . 23
2.2. System zarządzania ryzykiem  25
3. Model PDCA  26
4. Zasady tworzenia skutecznych systemów compliance . 27
4.1. Proces projektowania systemu compliance  27
4.2. Struktura systemu zarządzania zgodnością . 28

Rozdział II. Program współdziałania jako gwarancja pewności stosowania prawa przez organy podatkowe . 31
1. Umowa o współdziałanie . 32
2. Obowiązki podatnika oraz Szefa KAS . 35
3. Porozumienie podatkowe . 37
4. Audyt podatkowy  39
5. Podsumowanie . 42

Rozdział III. Publikowanie indywidualnych danych podatników oraz obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej  43
1. Obowiązek publikacji indywidualnych danych podatników . 43
2. Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej  45
2.1. Wstęp  45
2.2. Czym jest strategia podatkowa? . 46
2.3. Czym jest informacja o realizowanej strategii podatkowej?  49
2.4. Sposób i termin podawania informacji o realizowanej strategii podatkowej  51
2.5. Przewidziane kary za niewywiązanie się z obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej . 52
2.6. Co nowe obowiązki oznaczają dla podatników? . 53
2.7. Ocena przyjętych regulacji  54
2.8. Podsumowanie i praktyczne wskazówki  56

Rozdział IV. Planowanie podatkowe . 59
1. Schematy podatkowe  59
1.1. Wstęp  59
1.2. Defi nicja schematu podatkowego  60
1.3. Role uczestników schematów . 61
1.3.1. Promotor . 61
1.3.2. Korzystający  62
1.3.3. Wspomagający  62
1.4. Schematy krajowe a transgraniczne  62
1.5. Schemat standaryzowany  63
1.6. Identyfi kacja schematów podatkowych  64
1.6.1. Mechanizm identyfi kacji schematów podatkowych  64
1.6.2. Główna korzyść  64
1.6.3. Ogólne cechy rozpoznawcze  65
1.6.4. Szczególne cechy rozpoznawcze  70
1.6.5. Inne szczególne cechy rozpoznawcze . 74
1.7. Raportowanie schematów podatkowych  76
1.7.1. Podmiotowy brak obowiązku raportowania . 76
1.7.2. Obowiązki promotora . 77
1.7.3. Obowiązki korzystającego na moment otrzymania schematu . 80
1.7.4. Obowiązki korzystającego w związku z wdrożeniem schematu . 81
1.7.5. Obowiązki dotyczące wspomagającego  82
1.7.6. Informacja o schemacie podatkowym  83
1.8. Procedura wewnętrzna w zakresie schematów podatkowych . 84
2. Procedury związane z odpowiednim udokumentowaniem czynności restrukturyzacyjnych pod kątem wykazania uzasadnienia biznesowego przeprowadzonych operacji . 86
3. Procedury rozliczeń podatkowych przy operacjach przenoszenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa  90
3.1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań  92
3.2. Wyodrębnienie organizacyjne  92
3.3. Wyodrębnienie fi nansowe . 93
3.4. Składniki przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych  94
4. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa  95
4.1. Podatek dochodowy od osób fi zycznych . 95
4.2. Podatek dochodowy od osób prawnych  97
4.3. Podatek od towarów i usług  98
4.4. Podsumowanie  98
5. Podział przedsiębiorstwa  99
5.1. Podatek dochodowy od osób fi zycznych . 100
5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych  100
5.3. Podatek od towarów i usług  101
5.4. Podsumowanie  101
6. Podatek od wyjścia (exit tax) . 102
6.1. Regulacje prawnopodatkowe  102
6.2. Podatnicy . 103
6.2.1. Osoby fi zyczne i prawne . 103
6.2.2. Spółki osobowe  103
6.3. Czynności opodatkowane . 103
6.3.1. Minimalna wartość przenoszonego majątku  105
6.4. Składniki majątku objęte exit tax  105
6.4.1. Składniki związane z działalnością gospodarczą . 105
6.4.2. Osobna ewidencja  105
6.4.3. Składniki majątku prywatnego . 106
6.4.4. Składniki związane z zagranicznym zakładem  107
6.4.5. Nieruchomości / spółki nieruchomościowe  108
6.4.6. Składniki zwolnione z opodatkowania  108
6.4.7. Składniki przeniesione czasowo  108
6.5. Zasady ustalania dochodu . 109
6.5.1. Dochód  109
6.5.2. Przypadki szczególne  109
6.5.3. Wartość rynkowa . 109
6.5.4. Wartość podatkowa . 109
6.5.5. Szacowanie dochodu . 110
6.6. Stawki podatku . 110
6.6.1. Dwie stawki liniowe  110
6.6.2. Brak daniny solidarnościowej  110
6.7. Terminy płatności oraz sposób deklarowania . 110
6.7.1. Terminy i deklaracje  110
6.7.2. Odliczenie podatku zagranicznego . 111
6.7.3. Informacja o wartości rynkowej za granicą. 111
6.7.4. Odroczenie terminu zapłaty  111
6.7.5. Deklarowanie składnika przeniesionego czasowo 112
6.8. Zwrot podatku  112
6.8.1. Tylko osoby fi zyczne  112
6.8.2. Warunki  112
6.8.3. Powrót do Polski przed końcem 2021 r. . 113
6.9. Ratalna płatność podatku . 113
6.9.1. Osoby fi zyczne i prawne . 113
6.9.2. Warunki  113
6.9.3. Ocena ryzyka nieodzyskania podatku . 114
6.9.4. Utrata możliwości zapłaty ratalnej . 114
6.9.5. Obowiązki raportowe  115
6.10. Metody zarządzania ryzykiem 115
6.10.1. Utrzymanie rezydencji podatkowej . 115
6.10.2. Warunki prawidłowego rozliczenia  117
7. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych . 119
7.1. Regulacje prawnopodatkowe  119
7.2. Zasady ogólne . 119
7.2.1. Krąg podmiotów zagranicznych . 119
7.2.2. Kontrola / udział w zysku / powiązania . 120
7.2.3. Zakłady rezydentów i nierezydentów . 121
7.3. Zagraniczna spółka kontrolowana  121
7.3.1. I grupa – raje podatkowe  121
7.3.2. II grupa – brak wymiany informacji  122
7.3.3. III grupa – pasywne dochody i niska stawka podatkowa  122
7.4. Istotna rzeczywista działalność gospodarcza  123
7.4.1. Przesłanki opodatkowania . 123
7.4.2. Działalność gospodarcza  123
7.5. Zasady ustalania dochodu . 123
7.5.1. Przychody/dochody . 123
7.5.2. Alokacja dochodu  124
7.5.3. Zakaz rozliczania strat  124
7.5.4. Rok podatkowy  124
7.6. Odliczenia od dochodu – praktyka organów podatkowych  125
7.6.1. Odliczenia od dochodu . 125
7.6.2. Praktyka organów podatkowych . 125
7.6.3. Odliczalność dywidend za różne okresy  125
7.6.4. Zakaz odliczalności darowizn oraz kwot równoważnych dywidendom  126
7.6.5. Odliczenie podatku jednostki zależnej  128
7.6.6. Odliczenie podatku zagranicznej jednostki kontrolowanej  128
7.7. Terminy płatności oraz sposób deklarowania . 128
7.7.1. Deklaracja podatkowa i termin rozliczenia . 128
7.7.2. Stawka podatku  129
7.7.3. Danina solidarnościowa . 129
7.8. Obowiązki dokumentacyjne . 129
7.8.1. Rejestr  129
7.8.2. Ewidencja zdarzeń . 129
7.8.3. Udostępnienie organom podatkowym . 130
8. Podatek u źródła  130
8.1. Regulacje prawnopodatkowe  130
8.1.1. Zasady poboru podatku u źródła  131
8.2. Obowiązki związane z poborem podatku u źródła . 132
8.2.1. Przesłanka należytej staranności  132
8.2.2. Obowiązki dokumentacyjne  137
8.2.3. Wniosek o zwrot podatku  137
8.2.4. Oświadczenie podmiotu . 141
8.2.5. Opinia o stosowaniu zwolnienia . 146
8.3. Odpowiedzialność podatkowa oraz karnoskarbowa  150
8.3.1. Odpowiedzialność w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej . 150
8.3.2. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe  151
8.3.3. Odpowiedzialność w oparciu o przepisy Kodeksu karnego skarbowego . 152

Rozdział V. Środki trwałe oraz WNiP. 155
1. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 155
1.1. Regulacje prawnopodatkowe  155
1.1.1. Defi nicja środków trwałych . 155
1.1.2. Środki trwałe bez amortyzacji . 156
1.1.3. Definicja wartości niematerialnych i prawnych  157
1.2. Elementy konieczne i sposób prowadzenia ewidencji  157
1.2.1. Skutki braku ewidencji środków trwałych  159
1.2.2. Ustalenie wartości początkowej . 160
1.2.3. Metody amortyzacji. 163
1.3. Ewidencja podatkowa a rachunkowa  167
1.3.1. Różnice w defi nicji środków trwałych w ujęciu podatkowym i rachunkowym  167
1.3.2. Różnice w amortyzacji w ujęciu podatkowym i rachunkowym  168
2. Użytkowanie samochodów osobowych . 169
2.1. Regulacje prawnopodatkowe  169
2.1.1. Regulacje prawnopodatkowe na gruncie podatków dochodowych 170
2.1.2. Amortyzacja . 171
2.1.3. Używanie samochodu na podstawie umowy leasingu/dzierżawy/najmu  173
2.1.4. Ubezpieczenie samochodu . 174
2.1.5. Koszty eksploatacyjne . 175
2.1.6. Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia samochodu osobowego . 175
2.1.7. Rozliczenie podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT  176
2.1.8. Rozliczenie podatników będących czynnymi podatnikami VAT  176
2.2. Sposoby używania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie . 178
2.2.1. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej  178
2.2.2. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodów wykorzystywanych nie tylko do celów działalności gospodarczej  178
2.2.3. Samochody niebędące częścią majątku przedsiębiorcy . 179
2.2.4. Samochody wykorzystywane przez pracowników na rzecz przedsiębiorcy 179
2.3. Obowiązki dokumentacyjne . 181
3. Szczególne procedury rozliczania . 183
3.1. Procedury w zakresie podatku od przychodów z budynków na gruncie podatków dochodowych  183
3.1.1. Wstęp . 183
3.1.2. Podatnicy  183
3.1.3. Zwolnienia  184
3.1.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku  185
3.1.5. Zaliczki na podatek i mechanizm odliczania podatku  186
3.1.6. Zwrot podatku  187
3.1.7. Budynki oddane w leasing 188
3.1.8. Klauzula o unikaniu opodatkowania . 188

Rozdział VI. Działalność badawczo-rozwojowa oraz innowacje . 189
1. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (B+R)  189
1.1. Regulacje prawnopodatkowe  189
1.1.1. Działalność badawczo-rozwojowa  189
1.1.2. Odliczenie kosztów kwalifi kowanych. 192
1.2. Status centrum badawczo-rozwojowego . 197
1.2.1. Zagadnienia wstępne . 197
1.2.2. Uzyskanie statusu CBR . 197
1.2.3. Skutek uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego  199
1.3. Techniczne aspekty rozliczania ulgi na działalność badawczo-rozwojową . 201
1.4. Ulga B+R w podatkowej grupie kapitałowej (PGK)  202
1.5. Obowiązki dokumentacyjne . 203
1.5.1. Wyodrębnienie w ewidencji księgowej . 203
1.5.2. Ewidencja czasu pracy pracowników  205
1.5.3. Ewidencja i dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych  205
1.6. Orzecznictwo oraz praktyka interpretacyjna organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów o uldze na działalność badawczo-rozwojową. 206
1.6.1. Działalność B+R . 206
1.6.2. Działalność B+R a oprogramowanie IT . 207
1.6.3. Wynagrodzenie pracownicze a czas pracy . 207
1.6.4. Premie, bonusy pracownicze, zwolnienie lekarskie . 208
1.6.5. Koszty kwalifi kowane, opinie, ekspertyzy . 209
1.6.6. Dofi nansowanie projektu ze środków UE . 210
2. Preferencyjne opodatkowanie kwalifi kowanych praw własności intelektualnej (Innovation Box lub IP-Box) . 210
2.1. Regulacje prawnopodatkowe  210
2.2. Techniczne aspekty stosowania IP Box . 213
2.3. Innovation Box w podatkowej grupie kapitałowej (PGK)  215
2.4. Obowiązki dokumentacyjne . 215
2.5. Praktyka interpretacyjna organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów o IP Box  217

Rozdział VII. Perspektywa cen transferowych . 219
1. Obowiązki dokumentacyjne dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi . 219
1.1. Lokalna dokumentacja cen transferowych . 220
1.1.1. Identyfi kacja obowiązków dokumentacyjnych po 1.01.2019 r. w praktyce  221
1.1.2. Elementy dokumentacji lokalnej . 222
1.2. Analiza porównawcza  224
1.3. Dokumentacja grupowa  225
1.4. Raport country-by-country  225
1.5. Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych  226
2. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych . 227
2.1. Oświadczenie  227
2.2. TPR – informacja o cenach transferowych . 227
2.3. ORD-U . 228
3. Terminy . 229
4. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych od 1.01.2021 r.  230
4.1. Transakcje z rajami podatkowymi  230
4.2. Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej  231
4.3. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych . 232

Rozdział VIII. PIT i ubezpieczenia społeczne  233
1. Struktury wynagradzania i związane z nimi ryzyka . 233
1.1. Umowy o dzieło  233
1.1.1. Regulacje prawne oraz podejście organów  233
1.1.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli  239
1.1.3. Metody zarządzania ryzykiem  241
1.2. Splity wynagrodzeń 241
1.2.1. Regulacje prawne . 241
1.2.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli  244
1.2.3. Metody zarządzania ryzykiem  246
1.3. Transfer praw autorskich . 246
1.3.1. Regulacje prawne . 246
1.3.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli  249
1.3.3. Metody zarządzania ryzykiem  256
1.4. Umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej  256
1.4.1. Regulacje prawne . 256
1.4.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli  259
1.4.3. Metody zarządzania ryzykiem  262
1.5. Wynagradzanie członków zarządu  262
1.5.1. Regulacje prawne . 262
1.5.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli  264
1.5.3. Metody zarządzania ryzykiem  267
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  268
2.1. Regulacje prawne  268
2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS . 268
2.1.2. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne . 270
2.1.3. Podatek dochodowy od osób fi zycznych  270
2.2. Najczęściej występujące wątpliwości związane z funkcjonowaniem funduszu . 271
2.3. Metody zarządzania ryzykiem . 273

Rozdział IX. VAT, akcyza i cło  275
1. Klasyfikacja towarów i usług na gruncie VAT. Jak zabezpieczyć sytuację przedsiębiorcy? . 275
1.1. Klasyfikacje statystyczne . 277
1.2. Polska Klasyfikacja Towarów i Usług  277
1.3. Nomenklatura Scalona  279
1.4. Interpretacje indywidualne i interpretacje urzędów statystycznych – relikty przeszłości? . 280
1.5. Niski walor ochronny interpretacji – skąd wynikały problemy?  283
1.6. Wiążąca informacja stawkowa . 288
2. Specjalne (uproszczone) procedury celne jako narzędzie przyspieszające proces odpraw  291
2.1. Tzw. niekompletne zgłoszenie celne składane sporadycznie . 291
2.2. Uproszczone zgłoszenie celne – składane regularnie . 293
2.2.1. Ogólna charakterystyka  293
2.2.2. Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego  293
2.2.3. Przebieg procedury zgłoszenia uproszczonego . 295
2.2.4. Ułatwienia dodatkowe wynikające z realizacji procedury regularnego zgłoszenia uproszczonego  295
2.3. Wpis do rejestru zgłaszającego . 295
2.3.1. Istota procedury . 295
2.3.2. Prowadzenie rejestru . 297
2.3.3. Ułatwienia wynikające z realizacji procedury zgłoszenia uproszczonego . 298
2.4. Rozliczenie podatku w deklaracji VAT (metoda uproszczona) . 299
2.4.1. Istota metody uproszczonej  299
2.4.2. Przesłanki skorzystania z uproszczonej metody rozliczania podatku od importu towarów oraz sankcje za jej naruszenie w stanie prawnym obowiązującym do 30.06.2020 r.  300
2.4.3. Przesłanki skorzystania z uproszczonej metody rozliczania podatku od importu towarów oraz sankcje za jej naruszenie w stanie prawnym obowiązującym od 1.07.2020 r.  301
3. Klasyfi kacja wyrobów akcyzowych. Jak zabezpieczyć sytuację przedsiębiorcy? (WIA, WIT)  304
3.1. Wprowadzenie  304
3.2. Nomenklatura Scalona (CN) jako podstawa klasyfi kacji wyrobów akcyzowych  306
3.3. Klasyfikacja statystyczna . 306
3.4. Interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe  307
3.5. Interpretacje indywidualne . 309
3.6. Wiążące informacje akcyzowe . 310
3.7. Wiążące informacje taryfowe . 312
4. Weryfi kacja dostawców i odbiorców towaru w ramach WDT w podatku od towarów i usług . 315
4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  315
4.2. Dobra wiara – istota . 317
4.3. Weryfikacja formalna  318
4.4. Weryfikacja materialna . 321
4.5. Dostawcy  322
4.6. Podsumowanie  323
5. Stosowanie płatności podzielonej w VAT  323
5.1. Czym jest płatność podzielona? . 323
5.2. Zasady stosowania i mechanizm działania płatności podzielonej  325
5.3. Korzyści związane z korzystaniem z mechanizmu płatności podzielonej (fakultatywnej)  326
5.4. Obligatoryjna płatność podzielona  327
5.4.1. Uwagi ogólne  327
5.4.2. Stosowanie obligatoryjnego MPP – perspektywa sprzedawcy towaru lub usługi  328
5.4.3. Stosowanie obligatoryjnego MPP – perspektywa nabywcy towaru lub usługi . 329
5.4.4. Towary i usługi objęte obowiązkową płatnością podzieloną  331
5.4.5. Przepisy przejściowe w zakresie obligatoryjnej płatności podzielonej  338
5.5. Główne ryzyka podatkowe oraz schemat compliance w fakultatywnym MPP . 339
5.5.1. Główne ryzyka podatkowe po stronie sprzedawcy  339
5.5.2. Główne ryzyka podatkowe i schemat compliance po stronie nabywcy  342
5.6. Ryzyka podatkowe oraz schemat compliance w obligatoryjnym mechanizmie płatności podzielonej . 343
5.6.1. Ryzyka i schemat compliance po stronie sprzedawcy  343
5.6.2. Ryzyka i schemat compliance po stronie nabywcy . 345

Rozdział X. Tarcza antykryzysowa – zmiany prawa podatkowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19  347
1. Udogodnienia i ulgi podatkowe. Zmiany od 31.03.2020 r.  347
1.1. Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków, zaległości podatkowych . 348
1.2. Odliczenie straty podatkowej „wstecz” . 349
1.3. Ulga na złe długi w PIT oraz CIT po stronie dłużnika  350
1.4. Płatność na rachunek bankowy spoza białej listy  351
1.5. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne  352
1.6. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. . 353
1.7. Ulga na badania i rozwój . 354
1.8. Przesunięcie terminu płatności „podatku od przychodu z budynków” . 355
1.9. Zwolnienie w podatku od nieruchomości  355
1.10. Uprawnienie Ministra Finansów do zaniechania poboru odsetek podatkowych . 356
1.11. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej . 356
1.12. Kara umowna oraz odszkodowanie kosztem uzyskania przychodu . 357
1.13. Certyfi katy rezydencji podatkowej  357
2. Darowizny dokonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 . 357
3. Kontrole i postępowania podatkowe  360
4. Podatki dochodowe oraz podatek od towarów i usług  363
4.1. Świadczenia socjalne z nowymi limitami zwolnień  363
4.2. Świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie bez PIT . 364
4.3. Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r.  365
4.4. Przedłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8  366
4.5. Zmiany w zakresie VAT  367
4.6. Import sprzętu medycznego i ochronnego . 368
5. Sprawozdawczość podatkowa oraz interpretacje podatkowe . 369
5.1. Zmiana terminów sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych . 369
5.2. Zawieszenie terminów dotyczących informacji o cenach transferowych  369
5.3. Wydłużenie terminu wydania interpretacji indywidualnych . 370
5.4. MDR (obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych) . 370
5.5. Ceny transferowe  371

Rozdział XI. Kalendarium . 373

Autorzy. 383

388 stron, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021