wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA MERITUM


ZAJDEL-CAŁKOWSKA J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 238.80 Twoja cena  226,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo medyczne w ochronie zdrowia

MERITUM


MERITUM Prawo medyczne omawia w przekrojowy sposób zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego, zwracając szczególną uwagę na praktyczne rozwiązania.

Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki.


Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego, pozwala na korzystanie z książki także osobom, które nie wykonują zawodów prawniczych.

 W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej?
2. Kto sprawuje kontrolę i nadzór w działalności leczniczej?
3. Jak świadomie wyrazić wolę lub sprzeciw na udzielenie świadczenia medycznego?
4. Kto i w jakim zakresie ma dostęp do informacji medycznej?
5. Czy i w jakim zakresie usługi medyczne zwolnione są z podatku VAT?
6. Komu należą się bezpłatne leki i wyroby medyczne?
7. Jakie są obowiązujące zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej?
8. Komu należy się udzielenie świadczenia medycznego?
9. Za co osoby udzielające świadczeń zdrowotnych mogą ponieść odpowiedzialność karną?
10. Jakie są podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej lekarza lub placówki medycznej?
11. Kto i w jakim zakresie odpowiada za niepożądany efekt zabiegu z dziedziny medycyny estetycznej?
12. Czy pracownik medyczny może być świadkiem w postępowaniu karnym?
13. Jakie są uprawnienia NFZ wobec podmiotu leczniczego?
14. Czy można reklamować działalność lecznicza i jakie są w tym zakresie ograniczenia?

W publikacji omówiono m.in.:

• problemy z wyrażeniem zgody i sprzeciwu pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
• przepływ informacji w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
• prawa i uprawnienia osób wykonujących zawody medyczne,
• szczegółowe zasady wystawiania recept lekarskich,
• zasady prowadzenia dokumentacji medycznej,
• przestępstwa okołomedyczne,
• wymogi związane z przeprowadzaniem zabiegów estetycznych,
• obowiązek współdziałania pracowników medycznych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
• karnoprawną ochronę pracowników medycznych,
• uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia wobec podmiotu leczniczego.

Istotnymi walorami książki są:

• układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu,
• rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresj,
• zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
• wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
• wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
• schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
• czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
• szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
• przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów medycznych świadczących usługi medyczne, kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie medycznym, rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz dla administracji szpitali. Zainteresuje również samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, studentów kierunków medycznych oraz menedżerów ochrony zdrowia. 

str. 9 | Słowo wstępne
str. 11 | Wykaz skrótów

str. 17 |  Rozdział I. Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego i sprzeciw wobec niego
str. 18 |  1. Uwagi wstępne
str. 18 |  2. Rozwój praw pacjenta
str. 22 |  3. Podstawowe terminy
str. 37 |  4. Oświadczenie o zgodzie i sprzeciwie na świadczenia zdrowotne
str. 45 |  5. Autonomia pacjenta w procesie leczenia
str. 64 |  6. Cywilnoprawny charakter zgody
str. 80 |  7. Wady oświadczenia woli

str. 93 |  Rozdział II. Informacja w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 94 |  1. Prawo do informacji
str. 99 |  2. Informacje na temat ryzyka świadczeń zdrowotnych, czynności nieterapeutycznych i estetycznych
str. 117 |  3. Przekazanie informacji medycznej a ciężar dowodu

str. 125 |  Rozdział III. Prawa i uprawnienia osób wykonujących zawody medyczne
str. 126 |  1. Uwagi wprowadzające
str. 127 |  2. Wykonywanie umowy o usługi medyczne a zwolnienie z podatku VAT
str. 130 |  3. Prawa osób wykonujących zawody medyczne

str. 201 |  Rozdział IV. Recepty lekarskie
str. 202 |  1. Uprawnienie do preskrypcji produktów refundowanych
str. 218 |  2. Prawo do preskrypcji bezpłatnych leków i wyrobów medycznych dla seniorów
str. 221 |  3. Uprawnienie świadczeniobiorcy do szczepień ochronnych

str. 231 |  Rozdział V. Dokumentacja medyczna – podstawy prawne
str. 232 |  1. Funkcje dokumentacji medycznej. Źródła regulacji
str. 234 |  2. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i odpowiedzialność za jej nieprowadzenie (prowadzenie nieprawidłowe)
str. 240 |  3. Przechowywanie dokumentacji medycznej
str. 243 |  4. Udostępnianie dokumentacji medycznej

271 |  Rozdział VI. Obowiązek udzielania pomocy medycznej i jego ograniczenia
272 |  1. Obowiązek udzielania pomocy medycznej
286 |  2. Ograniczenie obowiązku niesienia pomocy

str. 303 |  Rozdział VII. Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne
str. 304 |  1. Wprowadzenie
str. 304 |  2. Odpowiedzialność za łapownictwo bierne
str. 316 |  3. Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej (medycznej)
str. 324 |  4. Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko dokumentom

str. 335 |  Rozdział VIII. Przeprowadzanie zabiegów estetycznych (kosmetycznych)
str. 336 |  1. Wprowadzenie
str. 338 |  2. Rodzaje zabiegów estetycznych (kosmetycznych). Uzasadnienie legalności interwencji czysto kosmetycznych
str. 343 |  3. Przesłanki legalności czynności czysto kosmetycznych
str. 360 |  4. Podsumowanie

str. 363 |  Rozdział IX. Obowiązek współdziałania pracowników medycznych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 364 |  1. Wprowadzenie
str. 364 |  2. Obowiązek denuncjacji
str. 380 |  3. Pracownik medyczny jako świadek w postępowaniu karnym i cywilnym
str. 383 |  4. Podsumowanie

str. 385 |  Rozdział X. Karnoprawna ochrona pracowników medycznych
str. 386 |  1. Wprowadzenie
str. 388 |  2. Ochrona na zasadach ogólnych
str. 408 |  3. Ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego
str. 414 |  4. Pomoc ze strony Policji i innych służb

str. 417 |  Rozdział XI. Uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia wobec podmiotu leczniczego
str. 418 |  1. Wprowadzenie
str. 418 |  2. Pojęcie kontroli i podstawy prawne jej przeprowadzania
str. 426 |  3. Kontrola a monitorowanie
str. 428 |  4. Podsumowanie

str. 429 |  Rozdział XII. Odpowiedzialność cywilna lekarza i podmiotu leczniczego za szkody medyczne
str. 431 |  1. Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej lekarza lub placówki medycznej
str. 465 |  2. Naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego
str. 470 |  3. Odpowiedzialność cywilna w zespole operacyjnym
str. 476 |  4. Przykłady najnowszych orzeczeń sądowych z zakresu odpowiedzialności cywilnej lekarza i personelu medycznego

str. 507 |  Rozdział XIII. Aspekty administracyjne działalności podmiotu leczniczego
str. 510 |  1. Pojęcie podmiotu leczniczego i podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wybór formy działalności leczniczej
str. 512 |  2. Obowiązki rejestracyjne
str. 515 |  3. Obowiązki statystyczne
str. 518 | 4. Obowiązki organizacyjne
str. 522 |  5. Obowiązki związane z gospodarką nieruchomościami
str. 524 |  6. Obowiązki w zakresie gospodarki finansowej
str. 527 |  7. Obowiązek ubezpieczenia (OC i ZM)
str. 528 |  8. Obowiązki informacyjne wobec pacjentów
str. 529 |  9. Udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) i korzystanie z ePUAP w działalności leczniczej
str. 531 |  10. Reklama działalności leczniczej i jej ograniczenia
str. 532 |  11. Obowiązki sanitarno‑epidemiologiczne
str. 534 |  12. Obowiązki urzędowe związane ze zgonami i urodzeniami
str. 535 |  13. Obowiązki związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska
str. 537 |  14. Obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów medycznych

str. 541 |  Indeks rzeczowy
str. 547 |  Autorzy

552 strony, Format: 15.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021