wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI I REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH


BURSZTYNOWICZ M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych


W książce w praktycznym ujęciu omówiono zarówno proces zarządzania drogami publicznymi, jak i realizację inwestycji drogowych. Wskazano wszystkie uprawnienia, które jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg posiadają w swojej kompetencji.

Szczegółowo przedstawiono proces realizacji inwestycji drogowych, poczynając od omówienia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez pozbawianie właścicieli praw do nieruchomości przewidzianych pod drogi, aż do wydania decyzji udzielających zgody na realizację inwestycji.

Szczególną uwagę zwrócono na uchwały podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zaznaczając, że uchwała istotnie naruszająca prawo jest nieważna już od dnia jej podjęcia. Oznacza to, że wszelkie decyzje wydane na jej podstawie również są wadliwe.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla pracowników administracji, na szczeblu gminy, powiatu, województwa, prowadzących postępowania dotyczące dróg publicznych, jak i inwestorów zamierzających realizować inwestycje drogowe. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych współpracujących z tymi podmiotami oraz sędziów orzekających w postępowaniach dotyczących dróg publicznych.

Wykaz skrótów
Wstęp

1. Pojęcie i kategorie dróg publicznych

2. Definicje ustawowe
2.1. Pas drogowy
2.2. Droga
2.3. Droga wewnętrzna
2.4. Działka drogowa
2.5. Zjazd
2.6. Parking

3. Zaliczanie dróg do określonych kategorii
3.1. Drogi krajowe
3.2. Drogi wojewódzkie
3.3. Drogi powiatowe
3.4. Drogi gminne
3.5. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii
3.6. Numeracja dróg

4. Drogi wewnętrzne
4.1. Droga publiczna a droga wewnętrzna
4.2. Zarządca drogi (zarząd drogi) a zarządca lub właściciel terenu
4.3. Droga wewnętrzna będąca własnością podmiotów prywatnych
4.4. Droga wewnętrzna stanowiąca własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy)

5. Administracja drogowa
5.1. Pojęcie zarządcy drogi (zarządca drogi w znaczeniu podmiotowym)
5.2. Zadania zarządcy drogi (zarządca drogi w znaczeniu funkcjonalnym)

6. Opłaty za korzystanie z dróg publicznych
6.1. Opłaty za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania
6.1.1. Strefa płatnego parkowania
6.1.2. Śródmiejska strefa płatnego parkowania
6.1.3. Ustalenie strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
6.1.4. Obowiązki zarządcy drogi
6.2. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat
6.3. Opłata za przejazd przez obiekty mostowe i tunele
6.3.1. Opłaty ustanawiane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
6.3.2. Opłaty ustanawiane przez ministra właściwego do spraw transportu
6.4. Opłata za przeprawy promowe

7. Inwestycje drogowe
7.1. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
7.1.1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
7.1.2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7.1.2.1. Termin załatwienia sprawy
7.1.2.2. Ustalenie stron postępowania i zawiadomienie o wszczęciu postępowania
7.1.3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
7.1.4. Odwołanie
7.2. Nabywanie nieruchomości pod drogi
7.2.1. Odszkodowanie
7.3. Ustanowienie i wygaśnięcie trwałego zarządu
7.4. Wycinka drzew i krzewów
7.4.1. Organ właściwy do wydania zezwolenia
7.4.2. Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu
7.4.3. Przebieg postępowania administracyjnego
7.4.4. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa lub krzewu

8. Prawo budowlane
8.1. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych
8.2. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 31-35 pr. bud.)
9. Drogi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
9.1. Zjazdy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
10. Dostęp do drogi publicznej
10.1. Zmiana zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego (art. 35 ust. 3 u.d.p.)

11. Stanowiska postojowe dla samochodów
11.1. Zasady lokalizacji parkingów
11.1.1. Parkingi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
11.2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne
11.3. Wymiary stanowisk postojowych
11.4. Stanowiska postojowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
11.4.1. Brak wymaganej liczby stanowisk postojowych w miejscowym planie

12. Ochrona pasa drogowego
12.1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury
12.1.1. Obowiązki zarządcy drogi
12.1.2. Treść zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury
12.1.3. Wzór decyzji kasacyjnej podjętej z uwagi na niewystarczające wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy
12.1.4. Warunki dla infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą
12.1.5. Zasady umieszczania urządzeń i infrastruktury w pasie drogi wewnętrznej
12.1.6. Kanały technologiczne w pasie drogowym
12.2. Sytuowanie obiektów budowlanych przy drogach
12.3. Umieszczanie urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych
12.4. Zajęcie pasa drogowego
12.4.1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego
12.4.2. Organizacja ruchu
12.4.3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
12.4.4. Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego
12.4.5. Opłata za zajęcie pasa drogowego
12.4.6. Uchwała w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
12.4.7. Wzór decyzji utrzymującej w mocy zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ustalającej opłatę
12.5. Kara za zajęcie pasa drogowego
12.5.1. Wzór decyzji utrzymującej w mocy decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną.

13. Zezwolenie na lokalizację zjazdu
13.1. Pojęcie zjazdu
13.1.1. Zjazd publiczny i zjazd indywidualny
13.2. Organ właściwy do wydania zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu
13.3. Podmiot uprawniony do budowy i przebudowy zjazdu
13.4. Decyzja zezwalająca
13.5. Wygaśnięcie zezwolenia
13.6. Zjazd a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
13.7. Wzór decyzji utrzymującej w mocy odmowę zezwolenia na lokalizację zjazdu ze względu na bezpieczeństwo ruchu

Orzecznictwo

252 strony, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021