wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STRUKTURA ZMODYFIKOWANYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW ANALIZA TEORETYCZNA


BRZEZIŃSKA J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw

Analiza teoretyczna


W książce zaprezentowano rozważania dotyczące m.in.:

• płaszczyzn modyfikowania typu podstawowego przestępstwa,
• konstrukcji poszczególnych typów zmodyfikowanych: uprzywilejowanych oraz kwalifikowanych,
• właściwości analizowanych struktur normatywnych, a zwłaszcza dynamiki, relacyjności, samodzielności oraz proporcjonalności i dysproporcji występujących między nimi.

Wskazano ponadto szczególne zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej w odniesieniu do badanej kategorii przestępstw (m.in. problematykę form stadialnych oraz postaci zjawiskowych, kwestię błędu co do okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego, relacje występujące między normami sankcjonowaną i sankcjonującą, a także rodzaje zbiegów) oraz scharakteryzowano te, które w sposób zasadniczy rzutują na specyfikę typów zmodyfikowanych. Szczegółowo scharakteryzowano te zagadnienia, które w sposób zasadniczy rzutują na specyfikę typów zmodyfikowanych. Na podstawie porównania rozwiązań normatywnych przyjętych w poszczególnych regulacjach kodeksowych określono tendencje w zakresie częstotliwości oraz charakteru typizacji przestępstw zmodyfikowanych występujące w przeszłości oraz dominujące obecnie.

Książka zainteresuje zarówno przedstawicieli praktyki wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, jak i osoby zajmujące się dogmatyką prawa karnego.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Typy zmodyfikowane przestępstwa - zagadnienia wprowadzające
1. Pojęcie struktury a typologiczna struktura normatywna
2. Typizacja jako proces kształtowania typu przestępstwa
3. Pojęcie typu przestępstwa
4. Pojęcie odmiany przestępstwa
5. Relacja między pojęciem typu a pojęciem odmiany przestępstwa
6. Typ zmodyfikowany jako metatyp przestępstwa
7. Rodziny typologiczne przestępstw

Rozdział II
Typy uprzywilejowane przestępstwa
1. Uwagi wstępne o pojęciu typu uprzywilejowanego przestępstwa
2. Typ uprzywilejowany przestępstwa w ujęciu konstrukcyjnym
3. "Klasyczne" typy uprzywilejowane
3.1. Konstrukcja normatywna
3.2. Charakter "klasycznych" typów uprzywilejowanych
4. "Wypadek mniejszej wagi" jako szczególna formuła uprzywilejowanego typu przestępstwa
4.1. Konstrukcja normatywna
4.2. Charakter "wypadku mniejszej wagi" przestępstwa
5. Nieklasyczne typy uprzywilejowane

Rozdział III
Typy kwalifikowane przestępstwa
1. Uwagi wstępne o pojęciu typu kwalifikowanego przestępstwa
2. Typ kwalifikowany przestępstwa w ujęciu konstrukcyjnym
3. Typy kwalifikowane a znamiona strony przedmiotowej
4. Typy kwalifikowane ze względu na znamiona strony podmiotowej
5. Typy kwalifikowane ze względu na podmiot
6. Szczególne kategorie typów zmodyfikowanych przestępstwa
6.1. Przestępstwa dwuaktowe (złożone) trwałe
6.2. Wielość znamion kwalifikujących przy jednej odmianie typu
7. Typy kwalifikowane przez "okoliczności" i przez "następstwa"
7.1. Konstrukcja normatywna
7.2. Zagadnienia szczególne
8. Relacja diagnozy i prognozy do znamion statycznych i dynamicznych czynu zabronionego
9. Strona podmiotowa przestępstw kwalifikowanych

Rozdział IV
Właściwości typów zmodyfikowanych przestępstw
1. Uwagi wstępne o pojęciu właściwości typów zmodyfikowanych przestępstw
2. Dynamika typów zmodyfikowanych przestępstw
3. Relacyjność jako cecha typów zmodyfikowanych
4. Samodzielność a samoistność typów zmodyfikowanych
5. O proporcjonalności i dysproporcjach zmodyfikowanych typów przestępstw

Rozdział V
Typy zmodyfikowane przestępstw - szczególne zagadnienia odpowiedzialności i wymiaru kary
1. Formy zjawiskowe i stadialne a typy zmodyfikowane przestępstw
1.1. Podżeganie i pomocnictwo
1.2. Współsprawstwo
1.3. Usiłowanie
2. Błąd
2.1. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię kwalifikujące
2.2. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię uprzywilejowujące
3. Relacje między typem zmodyfikowanym przestępstwa a normami sankcjonowaną i sankcjonującą
3.1. Koncepcja A. Spotowskiego
3.2. Koncepcja T. Bojarskiego
3.3. Koncepcja A. Zolla
3.4. Koncepcja P. Kardasa i W. Wróbla
3.5. Koncepcja Ł. Pohla
3.6. Próba zarysowania koncepcji własnej
4. Zbiegi
4.1. Zbieg pozorny
4.2. Zbieg rzeczywisty
5. Wymiar kary a kwestia znamion modyfikujących

Rozdział VI
Tendencje dotyczące częstotliwości typów zmodyfikowanych przestępstw w wybranych regulacjach kodeksowych
1. Typy zmodyfikowane przestępstw a tendencje ich występowania w Kodeksie karnym z 1969 r.
2. Typy zmodyfikowane przestępstw a tendencje ich występowania w Kodeksie karnym z 1997 r.
3. Typy zmodyfikowane przestępstw a tendencje ich występowania - uwagi na tle regulacji projektowanych i wprowadzonych do Kodeksu karnego od 2015 r.
4. Wnioski de lege lata i uwagi de lege ferenda

Zakończenie
Bibliografia

714 stron, Format: 15.5x21.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021