wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE I POROZUMIENIE PODATKOWE


BORSZOWSKI P. HALASZ A. KOPYŚCIAŃSKA K. KOPYŚCIAŃSKI M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe


W publikacji dokonano analizy normatywnej dwóch nowych instytucji ogólnego prawa podatkowego, które obowiązują od 1.07.2020 r., tj. umowy o współdziałanie oraz porozumienia podatkowego.

Autorzy omawiając zagadnienie umowy o współdziałanie przedstawiają m.in.:

 • istotę i cel umowy,
 • wniosek o jej zawarcie,
 • zakres treści umowy,
 • obowiązki podatnika,
 • kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Analizując instytucję porozumienia podatkowego wskazano m.in. strony tego porozumienia, sprawy nim objęte oraz postępowanie dowodowe po zawarciu porozumienia. Uwzględniono zatem porozumienia podatkowe w następujących sprawach:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • ustalania cen transferowych,
 • braku zastosowania przepisów art. 119a § 1 o.p.,
 • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Zarówno zawarcie umowy o współdziałanie, jak i ewentualnie w dalszej konsekwencji porozumienia podatkowego ma charakter „miękkiego” wsparcia relacji pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, które powinno zapewnić prawidłowy przebieg wykonania zobowiązań podatkowych. Ostatecznym celem ich zawarcia jest:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji celu fiskalnego,
 • zapewnienie pewnego poziomu ochrony przedsiębiorcom,
 • ułatwienie wykonywania zobowiązań podatkowych.

Weryfikacja prawidłowego wykonywania zobowiązań podatkowych przy wykorzystaniu tradycyjnych procedur, w ramach działania o charakterze władczym, jest ze swej istoty związana z dłuższą perspektywą czasową, a także określonym stanem niepewności co do ostatecznego stanowiska organu podatkowego.

Z punktu widzenia podatnika jest to stan niepożądany, gdyż oddziałuje na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Dla administracji skarbowej, realizującej zadania o charakterze fiskalnym wiąże się to z odpowiednio większymi kosztami, a także pozostawaniem w stanie niezrealizowanego celu fiskalnego. Tam bowiem, gdzie powstaje konflikt pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia, zobowiązanie podatkowe pozostanie niewykonane zgodnie z jego treścią.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowników administracyjnych.

Wykaz skrótów | str. 7

Rozdział I
Umowa o współdziałanie | str. 9
1. Istota i cel umowy o współdziałanie | str. 9
2. Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie | str. 16
2.1. Uwagi ogólne | str. 16
2.2. Wymogi formalne wniosku | str. 16
2.3. Weryfikacja wniosku | str. 20
3. Wymóg pozytywnej opinii z audytu wstępnego | str. 21
3.1. Uwagi ogólne | str. 21
3.2. Audyt wstępny | str. 22
4. Forma i okres umowy | str. 29
5. Zakres treści umowy | str. 31
6. Odmowa zawarcia umowy | str. 36
7. Obowiązki podatnika, który zawarł umowę | str. 39
7.1. Uwagi ogólne | str. 39
7.2. Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego | str. 39
7.3. Zbiór zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur | str. 40
7.4. Zgłaszanie istotnych zagadnień podatkowych | str. 45
7.5. Przekazywanie istotnych informacji | str. 46
8. Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o współdziałanie oraz zakaz zawarcia umowy o współdziałanie | str. 47
8.1. Wypowiedzenie umowy o współdziałanie | str. 47
8.2. Konsekwencje wypowiedzenia umowy o współdziałanie | str. 48
9. Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej | str. 49
10. Umowa o współdziałanie a następstwo prawne | str. 55
11. Ewidencja podatników, stron umowy o współdziałanie | str. 57

Rozdział II
Porozumienia podatkowe | str. 63
1. Wprowadzenie | str. 63
2. Zakres podmiotowo-przedmiotowy porozumienia podatkowego | str. 70
2.1. Strony porozumienia podatkowego | str. 70
2.2. Sprawy objęte porozumieniem podatkowym | str. 75
2.2.1. Wprowadzenie | str. 75
2.2.2. Porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego | str. 84
2.2.3. Porozumienie podatkowe w sprawie ustalania cen transferowych | str. 89
2.2.4. Porozumienie podatkowe w sprawie braku zastosowania przepisów art. 119a § 1 o.p | str. 123
2.2.5. Porozumienie podatkowe w sprawie wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w innej sprawie, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie | str. 126
2.2.6. Wypowiedzenie porozumienia podatkowego | str. 127
2.3. Postępowanie dowodowe po zawarciu porozumienia podatkowego | str. 129
2.4. Podsumowanie | str. 133

Bibliografia | str. 139
Autorzy | str. 143

144 strony, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021