wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WINDYKACJA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA WIERZYCIELI


BEKAS M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Windykacja

Praktyczny poradnik dla wierzycieli


W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu metod i sposobów skutecznej windykacji należności.

Autorka przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania i minimalizowania ryzyka powstawania nieuregulowanych należności oraz wskazuje skuteczne narzędzia egzekwowania zobowiązań dłużników. Praktyczne rady zawarte w publikacji pomogą wierzycielowi skutecznie i zgodnie z prawem negocjować spłatę zadłużenia.

Książka zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• dlaczego konsumenci i przedsiębiorcy nie regulują zobowiązań w terminie;
• jak minimalizować ryzyko powstania przeterminowanych należności;
• jak weryfikować zdolność finansową klientów;
• jak skutecznie odzyskiwać nieuregulowane należności od dłużników;
• jak negocjować spłatę zadłużenia.

Autorka opisuje także nieetyczne praktyki dłużników działających na szkodę wierzycieli oraz podaje wskazówki, jak negocjować spłatę zadłużenia zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki. Dodatkowo porusza zagadnienia dotyczące psychologii dłużnika i filozofii działania wielu podmiotów na rynku.

Publikacja powstała na podstawie doświadczeń zawodowych autorki oraz innych przedsiębiorców, których miała okazję poznać w swojej pracy. Zagadnienia teoretyczne zostały poparte licznymi studiami przypadków i przykładami zaczerpniętymi z codziennej praktyki działania wielu podmiotów gospodarczych.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców i menedżerów, osób planujących założyć firmę oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i jego płynnością finansową. Zainteresuje również komorników, adwokatów i radców prawnych.

Wykaz skrótów
O autorce
Wstęp

Rozdział I
Bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku podmiotów gospodarczych
1.1. Firma jako podmiot gospodarczy działający w warunkach gospodarki rynkowej
1.2. Podstawy zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie
1.3. Prawa i obowiązki wierzyciela oraz dłużnika w obrocie gospodarczym
Podsumowanie

Rozdział II
DNA dłużnika, czyli dlaczego klienci nie regulują swoich zobowiązań w terminie?
2.1. Moralność płatnicza przedsiębiorców i konsumentów i jej skutki dla gospodarki rynkowej
2.2. Piramida priorytetów płatności zobowiązań przedsiębiorców i konsumentów
2.3. Znaczenie etyki we współczesnym świecie biznesu
Podsumowanie

Rozdział III
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa i jej wpływ na ryzyko niewypłacalności ze strony klientów
3.1. Strategie polityki kredytowej i ich wpływ na ryzyko braku zapłaty ze strony klienta
3.2. Źródła oceny wiarygodności i wypłacalności podmiotów gospodarczych i konsumentów
3.3. Narzędzia pozwalające ograniczać ryzyko kredytowe odbiorców
Podsumowanie

Rozdział IV
Bezpieczeństwo zawierania umów w obrocie gospodarczym
4.1. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym
4.2. Prawne formy zabezpieczenia spłaty należności
4.3. Zasady i procedury pozwalające minimalizować ryzyko powstawania przeterminowanych należności
Podsumowanie

Rozdział V
Psychologia windykacji
5.1. Klasyfikacja i charakterystyka nierzetelnych klientów
5.2. Zasady postępowania z nierzetelnymi klientami i dłużnikami
5.3. Dlaczego dłużnicy kłamią - strategie nierzetelnych klientów
Podsumowanie

Rozdział VI
Sztuka negocjacji z dłużnikami
6.1. Strategie negocjacji i taktyki postępowania z dłużnikami
6.2. Telewindykacja - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami
6.3. Prawidłowe reakcje na wymówki stosowane przez dłużników
Podsumowanie

Rozdział VII
Windykacja należności na etapie postępowania polubownego
7.1. Narzędzia windykacji na etapie postępowania polubownego
7.2. Rola i znaczenie biur informacji gospodarczej w windykacji na przykładzie Krajowego Rejestru Długów
7.3. Istota i znaczenie wezwania do zapłaty w procesie odzyskiwania niespłaconych należności
Podsumowanie

Rozdział VIII
Prawne aspekty windykacji
8.1. Sposoby przerwania biegu przedawnienia
8.2. Mediacje sądowe jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktu z dłużnikiem
8.3. Odpowiedzialność dłużnika i wierzyciela za łamanie prawa na etapie windykacji
Podsumowanie

Rozdział IX
Windykacja należności na etapie postępowania sądowego
9.1. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
9.2. Rodzaje postępowań sądowych
9.3. Restrukturyzacja i upadłość dłużnika
Podsumowanie

Rozdział X
Windykacja należności na etapie postępowania egzekucyjnego
10.1. Rola i znaczenie komornika w postępowaniu egzekucyjnym
10.2. Egzekucja długu - wszczęcie i zakończenie postępowania egzekucyjnego
10.3. Postępowanie wspomagające egzekucję komorniczą
Podsumowanie

Rozdział XI
Organizacja procesu windykacji w przedsiębiorstwie
11.1. Zawód "windykator" - na czym polega?
11.2. Opracowanie procedur windykacyjnych w przedsiębiorstwie
11.3. Outsourcing windykacji
Podsumowanie

Aneks

Załącznik nr 1. Przykładowy arkusz oceny ryzyka kredytowego
Załącznik nr 2. Elementy składowe modelu ratingu w ramach oceny ryzyka kredytowego odbiorców
Załącznik nr 3. Przykładowe wezwanie do zapłaty
Załącznik nr 4. Przykładowy raport windykacyjny
Załącznik nr 5. Przykład wzoru umowy ugody zawartej z dłużnikiem
Załącznik nr 6. Przykładowa procedura windykacyjna Hurtowni Alkoholi Muscat
Załącznik nr 7. Przykładowa procedura windykacyjna firmy usługowej Eko - Clean
Załącznik nr 8. Zasady dobrych praktyk zarządzania wierzytelnościami

Bibliografia

300 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021