wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UDZIAŁ OBYWATELI W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


PIOTROWSKI R. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości


Opracowanie koncentruje się na analizie instytucji sędziego pokoju, przedstawionej zarówno z punktu widzenia wybranych przykładów praktyki, jak i jako projekt mający służyć rozwiązaniu niektórych problemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Autorzy skupiają się również na instytucji sądów przysięgłych w świetle doświadczeń wybranych krajów oraz ocenie niektórych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Lektura zamieszczonych artykułów może okazać się przydatna do udziału w debacie nad projektami mającymi istotne znaczenie dla częściowego choćby rozwiązania odwiecznych problemów z prawem w ich aktualnym kształcie. Będzie również przydatnym zbiorem informacji dla wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Publikacja przeznczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników naukowych i studentów.

Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11

Część I UDZIAŁ OBYWATELI W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH

Robert Jastrzębski
Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości II Rzeczypospolitej | str. 25

Kamil Słomiński
Formy udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości a legitymizacja władzy sądowniczej | str. 51

Michał Laskowski
Granice udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości | str. 75

Natalia Woszczyk
Konstytucyjne granice udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości | str. 89

Ryszard Piotrowski
Konstytucyjne wyznaczniki udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości | str. 109

Maciej Grześkowiak
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości a prawo do sądu | str. 127

Dominik Łukowiak
Demokratyzacja czy polityzacja? Udział obywateli w kreowaniu składu Krajowej Rady Sądownictwa po „reformie sądownictwa” | str. 151

Aneta Langner
Fundacje i stowarzyszenia jako współczesna forma kontroli wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym | str. 183

Paulina Żarnowska-Grabarz
Poszukiwanie sprawiedliwości na własną rękę, czyli o prowokatorze w ujęciu prawa karnego | str. 209

Jan Krajewski
Partycypacja czynnika społecznego w postaci organizacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – analiza konstrukcji prawnych na gruncie polskiego prawa formalnego | str. 223

Ariel Axel Sławiński
Udział czynnika ludowego w Sądzie Najwyższym, realizacja gwarancji konstytucyjnej czy ochlokracja | str. 247

Część II OCENA FUNKCJONOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W ŚWIETLE BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ

Anna Wasowska
Ukryty podatek od kryzysu zaufania – ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w świetle badań opinii społecznej | str. 265

Maciej Gorazdowski
Ocena pracy ławników polskich w świetle badań | str. 281

Konrad Wojnarowski
Sposób wyboru, skład i struktura organizacyjna, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej | str. 301

Część III INSTYTUCJA SĘDZIEGO POKOJU

Piotr Kruszyński, Jan Kil , Jakub Placek
Sędzia pokoju i jego rola w rozwiązywaniu problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości | str. 325

Beata T. Bieńkowska
Sądy pokoju – głos w dyskusji | str. 339

Kamil Kapica
Sędziowie pokoju w świetle Konstytucji RP i rozwiązań państw europejskich – analiza proponowanych koncepcji | str. 355

Karolina Kozłowska
Wizerunek brytyjskiej instytucji sądów pokoju – rys historyczny, krytyka, współczesne wyzwania | str. 377

Mateusz Siedlecki
Instytucja sędziego pokoju w Wielkiej Brytanii. Czy warto przenieść na grunt prawa polskiego niektóre jej elementy? | str. 407

Jan Wojciechowski
Neutralizacja konfliktów społecznych i odciążanie sądów powszechnych – podstawowe zadania sądów pokoju na przykładzie Francji, Dani i Księstwa Warszawskiego na przełomie XVIII/XIX w. | str. 433

Część IV WADY I ZALETY SĄDÓW PRZYSIĘGŁYCH W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH

Daniel Dylewski
Ocena instytucji ław przysięgłych na podstawie praktyki ich funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki | str. 459

Anna Dziuba
Wady i zalety ławy przysięgłych w Stanach Zjednoczonych | str. 487

Paulina Wolszczak
Ławnik – ewolucja i ocena instytucji. Czy obecna formuła jest wystarczająca? | str. 511

Milena Wijas, Sebastian Wijas
Ogólna charakterystyka instytucji ławnika w prawie niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnokarnych | str. 541

Zakończenie | str. 563

568 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021