wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DOTACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB OSOBY PRAWNE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE


PISZKO A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 70.80 Twoja cena  67,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne

Zagadnienia praktyczne


W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:

• kryteria ustalenia wysokości dotacji,
• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie,
• uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,
• zgoda na udzielanie dotacji w wyższej wysokości,
• kontrola prawidłowości pobierania dotacji,
• aktualizacja dotacji,
• rozliczenie międzygminne w zakresie dotacji.

Książka uwzględnia aktualne stanowisko organów nadzoru (w tym Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych), jak również bogate w tym zakresie orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Publikacja przeznaczona jest dla organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne, a także dla pracowników administracji publicznej – z uwagi na zadania związane z udzielaniem i kontrolą dotacji.

Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11

Rozdział 1 Zasady ustalania wysokości dotacji | str. 13
1. Istota dotacji | str. 13
2. Kryteria ustalenia wysokości dotacji | str. 15
2.1. Uwagi ogólne | str. 15
2.2. Podstawowa kwota dotacji | str. 16
2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawa ustalenia dotacji | str. 29
2.4. Wskaźnik zwiększający | str. 33
3. Dotacja dla przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego | str. 40
3.1. Uwagi ogólne | str. 40
3.2. Dotacja dla publicznego przedszkola | str. 47
3.3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola| str. 49
3.4. Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny | str. 55
3.5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny | str. 57
3.6. Dotacja dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego | str.5 9
3.7. Dotacja dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego | str. 60
4. Dotacje dla szkół | str. 62
4.1. Uwagi ogólne | str. 62
4.2. Dotacje dla publicznych szkół | str. 62
4.3. Dotacja dla szkoły niepublicznej | str. 67
5. Dotacja na ucznia więcej niż jednego przedszkola lub szkoły | str. 69
6. Dotacja dla niesamorządowych placówek | str. 70
7. Dotacja dla jednostek prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju | str. 74
8. Dotacja dla placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze | str. 76
9. Dotacja dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe | str. 77
10. Dotacja dla innych placówek | str. 80

Rozdział 2 Warunki przekazywania dotacji | str. 82
1. Uwagi ogólne | str. 82
2. Termin przekazywania informacji o planowanej liczbie uczniów | str. 82
3. Zgłoszenie danych do Systemu Informacji Oświatowej | str. 92
4. Szczególne zasady dotyczące przyznawania dotacji za efekt kształcenia | str. 94
5. Szczególne zasady dotyczące dotacji dla organów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe | str. 95

Rozdział 3 Sposób przekazywania dotacji | str. 96
1. Przekazywanie dotacji na rachunek bankowy danej jednostki oświatowej | str. 96
2. Przekazywanie dotacji na każdego ucznia | str. 101

Rozdział 4 Zasady wydatkowania dotacji | str. 112
1. Uwagi ogólne | str. 112
2. Przeznaczenie dotacji na wydatki bieżące | str. 116

Rozdział 5 Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | str. 135

Rozdział 6 Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji | str. 144
1. Istota kontroli | str. 144
2. Sposób i zakres dokonywania kontroli | str. 145
3. Nałożenie obowiązku zwrotu dotacji | str. 149
4. Wstrzymanie dotacji | str. 150

Rozdział 7 Wezwanie do rozliczenia dotacji | str. 154

Rozdział 8 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji | str. 157

Rozdział 9 Zgoda na udzielenie dotacji w wyższej wysokości | str. 170

Rozdział 10 Aktualizacja dotacji | str. 172
1. Uwagi ogólne | str. 172
2. Terminy aktualizacji dotacji| str. 174
3. Zmiana wysokości dotacji w wyniku jej aktualizacji | str. 177

Rozdział 11 Rozliczenia międzygminne w zakresie udzielonej dotacji | str. 183

Rozdział 12 Obowiązek ogłaszania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej | str. 191

Rozdział 13 Dotowanie jako czynność z zakresu administracji publicznej  | str. 193

Wzory | str. 195

216 stron, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021